Jump to content

ອິນດູຈີນຝຣັ່ງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ອິນດູຈີນຝຣັ່ງ

Indochine française (ຝຣັ່ງ)
法属印度支那 (ຈີນ)
อินโดจีนของฝรั่งเศส (ໄທ)
Đông Dương thuộc Pháp (ຫວຽດນາມ)
ឥណ្ឌូចិនបារាំង (ຂະເໝນ)
1887–1954
ທຸງຊາດອິນດູຈີນຝຣັ່ງ
ທຸງຊາດ
ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງອິນດູຈີນຝຣັ່ງ
ເຄື່ອງໝາຍຊາດ
ຄຳຂວັນ"Liberté, égalité, fraternité"
("ເສລີພາບ ສະເໝີພາບ ພາດອນພາບ")
ເພງຊາດLa Marseillaise
("ລາ ມາຣເຊເຢສ")
ອິນດູຈີນຝຣັ່ງໃນ ຄ.ສ. 1900
ອິນດູຈີນຝຣັ່ງໃນ ຄ.ສ. 1900
ສະຖານະສະຫະພັນທະລັດໃນອານານິຄົມຝຣັ່ງ
ເມືອງຫຼວງ
ພາສາທົ່ວໄປຝຣັ່ງ (ທາງການ)
ສາສະໜາ
ການປົກຄອງສະຫະພັນທະລັດ
ຜູ້ວ່າລາຊະການ 
• 1887–1888 (ຄົນແຮກ)
Ernest Constans
• 1955–1956 (ຄົນທ້າຍ)
Henri Hoppenot (ຂ້າຫຼວງ)
ຍຸກປະຫວັດສາດຈັກກະວັດນິຍົມສະໄໝໃໝ່
1858–1885
• ສ້າງຕັ້ງ
17 ຕຸລາ 1887
19 ເມສາ 1899
• ຮວມດິນແດນກວ່າງໂຈວວານ
5 ມັງກອນ 1900
22 ກັນຍາ 1940
ຕຸລາ 1940 – ພຶດສະພາ 1941
9 ມີນາ 1945
13 ກັນຍາ 1945
19 ທັນວາ 1946
21 ກໍລະກົດ 1954
ພື້ນທີ່
• ລວມ
737,000 ຕາລາງກິໂລແມັດ (285,000 ຕາລາງໄມລ໌)
ສະກຸນເງິນປີຍັດອິນດູຈີນຝຣັ່ງ
ກ່ອນໜ້າ
ຖັດໄປ
1887:
ລັດໃນອາລັກຂາ
ອັນນັມ
ລັດໃນອາລັກຂາ
ຕົງຈິງ
ໂຄຊິນຈີນຝຣັ່ງ
ກຳປູເຈຍໃນອາລັກຂາຂອງຝຣັ່ງ
1889:
ມົນທົນໄທ
ທັ້ງສິບສອງ
1899:
ພຣະຣາຊອານາຈັກ
ຫຼວງພະບາງ
1900:
ກວ່າງໂຈວວານ
1904:
ພຣະຣາຊອານາຈັກ
ຈຳປາສັກ
ລາຊະອານາຈັກ
ສະຫຍາມ
1945:
ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປໄຕຫວຽດນາມ
ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ
1946:
ລາວອິດສະລະ
1945:
ຈັກກະວັດ
ຫວຽດນາມ
ລາຊະອານາຈັກ
ກຳປູເຈຍ
ພຣະຣາຊອານາຈັກ
ຫຼວງພະບາງ
ກວ່າງໂຈວວານ
ຈັກກະວັດຍີ່ປຸ່ນ
1954:
ລັດຫວຽດນາມ
ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ
ພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ
ປັດຈຸບັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫວຽດນາມ
ລາວ
ກຳປູເຈຍ
ຈີນ

ອິນດູຈີນຝຣັ່ງ ແມ່ນອານານິຄົມຂອງປະເທດຝຣັ່ງໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ສ້າບຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1887 ປະກອບດ້ວຍດິນແດນຫວຽດນາມ ລາວ ກຳປູເຈຍ ແລະສ່ວນໝຶ່ງຂອງຈີນ