ສະຫະພັນທະລັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສະຫະພັນທະລັດ (ຄຳເຄົ້າ:ສຫພັນທຣັຖ) (ອັງກິດ: federation, ຝຣັ່ງ: état fédéral) ຫຼືອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ລັດສະຫະພັນ ແມ່ນລັດອະທິປະໄຕປະເພດນຶ່ງເຊິ່ງມີລັກສະນະຂອງສະຫະພາບລັດຫຼືພູມພາກອັນປົກຄອງຕົນເອງບາງສ່ວນ ເຊິ່ງລວມເຂົ້ານຳກັນໂດຍລັດຖະບານກາງ ຫຼືລັດຖະບານສະຫະພັນ ໃນສະຫະພັນທະລັດ. ສະຖານະການປົກຄອງຕົນເອງຂອງລັດອົງປະກອບນັ້ນ ຕາມແບບໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນແລະບໍ່ອາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍການຕັດສິນໃຈຝ່າຢດຽວຂອງລັດຖະບານກາງ.