ອະນາທິປະໄຕ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຄູ່ມືການໃຊ້ງານ[ສ້າງ]

</noinclude>

ອະນາທິປະໄຕ (ອັງກິດ: anarchism, ຝຣັ່ງ: anarchisme) ໂດຍທົ່ວໄປແປວ່າເປັນປັດຍາການເມືອງອັນຖືວ່າລັດນັ້ນແມ່ນສິ່ງບໍ່ພຶງປາຖະໜາ ບໍ່ຈຳເປັນແລະໃຫ້ໂທດ ຫຼືອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ ແມ່ນການຄັດຄ້ານຜູ້ມີອຳນາດແລະອົງການມີລຳດັບຊັ້ນບັງຄັບບັນຊາໃນການຊີ້ນຳຄວາມສັມພັນຂອງມະນຸດ. ຜູ້ສະເໜີອະນາທິປະໄຕ ຫຼືຮູ້ຈັກກັນວ່າ "ຜູ້ນິຍົມລັດທິອະນາທິປະໄຕ" (anarchist) ສະໜັບສະໜູນສັງຄົມເຊິ່ງປາສະຈາກລັດ ໂດຍຕັ້ງຢູ່ເທິງການລວມກຸ່ມຢ່າງສະໝັກໃຈອັນບໍ່ມີລຳດັບຊັ້ນ.