Jump to content

ພູມສາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ແຜນທີ່ໂລກ

ພູມສາດ​ (ຄຳເຄົ້າ: ພູມິສາສຕຣ໌; ອັງກິດ: Geography) ແມ່ນວິທະຍາສາດທຳມະຊາດທີ່ ສຶກສາກ່ຽວກັບໂລກ ຄຸນລັກສະນະມັນ ສິ່ງມີຊີວິດ ແລະປາກົດການທຳມະຊາດຕ່າງ ໆ ພູມສາດໃນຍຸກໃໝ່ໄດ້ສຶກສາແລະພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈໂລກ ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼາຍ ໆ ຂະແໜງ ເຊັ່ນ ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ຫຼື ທຳມະຊາດ

ຂະແໜງ[ດັດແກ້]

ພູມສາດວັດຖຸ[ດັດແກ້]

ເນັ້ນໜັກການພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະທາງວັດຖຸຂອງ ໂລກ ແລະສາມາດແຍກອອກເປັນປະເພດຍ່ອຍໃຫຍ່ ດັ່ງນີ້

ພູມສາດຊີວະ(Biogeography) ພູມອາກາດສາດ(Climatology) & ພູມສາດອຸນະພູມ(paleoclimatology) ພູມສາດຝັ່ງ(Coastal geography) ພູມສາດແວດລ້ອມ(Environmental geography) & ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຈີໂອດິຊີ(Geodesy) ພູມສັນຖານສາດ(Geomorphology) ຫິມະສາດ(Glaciology)
ອຸທົກກະສາດ(Hydrology) & ໄຮໂດຣກຣາຟີ(Hydrography) ເອໂຄໂລຈີພູມສັນຖານ(Landscape ecology) ມະຫາສະໝຸດສາດ(Oceanography) ທໍລະນີສາດ(Pedology) ຊັ້ນດິນບູຮານສາດ(Palaeogeography) ທໍລະນີສະໄໝທີ່ສີ່(Quaternary science)

ພູມສາດມະນຸດ[ດັດແກ້]

ແມ່ນຂະແໜງໃນພູມສາດທີ່ເນັ້ນສຶກສາຮູບແບບແລະກະບວນການ ທີ່ກຳໜົດການຕອບສະໜອງຂອງຄົນກັບສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງ ໆ

ພູມສາດວັດທະນະທຳ(Cultural geography) ພູມສາດພັດທະນາ(Development geography) ພູມສາດເສດຖະກິດ(Economic geography) ພູມສາດສາທາລະນະສຸກ(Health geography) ພູມສາດປະຫວັດ(Historical geography) & ພູມສາດເວລາ(Time geography) ພູມສາດການເມືອງ(Political geography) & ຈີໂອໂປລິຕິກ(Geopolitics) ພູມສາດປະຊາກອນ(Population geography) ຫຼື ເດໂມກຣາຟີ(Demography)
ພູມສາດສາດສະໜາ(Religion geography) ພູມສາດສັງຄົມ(Social geography) ພູມສາດຄົມມະນາຄົມ(Transportation geography) ພູມສາດທ່ອງທ່ຽວ(Tourism geography) ພູມສາດຕົວເມືອງ(Urban geography)

ບັນດາປະເທດໃນໂລກ[ດັດແກ້]

ລາຍຊື່ປະເທດ ດິນແດນ ແລະເມືອງຫລວງ

ການາດາ ການາດາ

ເກົາຫຼີໃຕ້ ເກົາຫຼີໃຕ້

ປະເທດກຳປູເຈຍ ກຳປູເຈຍ

ປະເທດຈີນ ຈີນ

ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ສະຫະຣາຊອານາຈັກ

ສິງກະໂປ ສິງກະໂປ

ຍີ່ປຸ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ

ໄທ ໄທ

ປະເທດນູແວນ​ເຊລັງ ນູແວນເຊລັງ

ປະເທດບຣູໄນ ບຣູໄນ

ຝຣັ່ງ ຝຣັ່ງ

ຟີລິບປິນ ຟິລິບປິນ

ປະເທດມາເລເຊຍ ມາເລເຊຍ

ປະເທດມຽນມາ ມຽນມາ

ເຢຍລະມັນ ເຢຍລະມັນ

ປະເທດລາວ ລາວ

ຫວຽດນາມ ຫວຽດນາມ

ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອິຕາລີ ອິຕາລີ

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ອິນໂດເນເຊຍ

ປະເທດອິນເດຍ ອິນເດຍ

ປະເທດອົດສະຕະຣາລີ ອົດສະຕຣາລີ