ແບບຈຳລອງ IS/LM

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ແບບຈຳລອງ IS/LM (ພາສາອັງກິດ)
ເສັ້ນໂຄ້ງ LM

ແບບຈຳລອງ IS-LM ແມ່ນ ແບບຈຳລອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ ທຳການວິເຄາະດຸນຍະພາບ ຂອງ ຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕະຫຼາດການເງິນ ໂດຍ ອີງໃສ່ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ເປັນຕົວປ່ຽນ. ແມ່ນ ການວິເຄາະ ທີ່ ຈອນ ຣິຊາດ ຮິກສ໌ (John Richard Hicks) ສະເໜີຂຶ້ນ ໂດຍ ເປັນການສະແດງທິດສະດີ ຂອງ ເຄນສ໌ ໃຫ້ເປັນຮູບສະແດງ.

ເສັ້ນໂຄ້ງ IS[ດັດແກ້]

ເສັ້ນໂຄ້ງ IS ແມ່ນ ຕຳລາທີ່ສະແດງ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດY ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ r ຢູ່ ຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ. ໃນທີ່ນີ້ ຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນ ຕະຫຼາດທີ່ມີການຊື້ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ.

ເສັ້ນໂຄ້ງ LM[ດັດແກ້]

ເສັ້ນໂຄ້ງ LM ແມ່ນ ຕຳລາທີ່ສະແດງ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດY ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ r ຢູ່ ຕະຫຼາດການເງິນ.