ທິດສະດີສະຕອັກໂຮມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
                    ໂຄງການກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ 

ຄວາມເປັນມາຂອງການປູກພືດແບບປະສົມປະສານ ຈາກການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຊາວກະສິກອນແຕ່ສະໄໝກ່ອນການສຶກສາຂອງນັກວິຊາການ,ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາການ ທາງດ້ານກະສິກຳ ຫຼື ການກະເສດປັດຈຸບັນກາຍເປັນລະບົບກະສິກຳເສດຖະກິດ