ກຳລັງຊື້ທຽບຖານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ແຜນທີ່ ຂອງ GDP ຕາມກຳລັງຊື້ທຽບຖານ(PPP) ຂອງ ແຕ່ລະປະເທດ. ຂໍ້ມູນ IMF ໃນ ປີ 2005

ກຳລັງຊື້ທຽບຖານ (PPP) ແມ່ນ ທິດສະດີ ທີ່ ພັດທະນາຂຶ້ນ ໂດຍ ກຸສຕາບ ກາເຊລ(Gustav Cassel) ໃນ ປີ 1920. ມັນແມ່ນ ວິທີການ ສົມທຽບກຳລັງຊື້ ຂອງ 2 ສະກຸນເງິນ ຕາມ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ໄລຍະຍາວ. ວິທີການດັ່ງກ່າວ ຖືືເອົາ ຫຼັກເກນລາຄາດຽວ ທີ່ວ່າ ສິນຄ້າດຽວກັນ ໃນ ຕະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຈະຕ້ອງມີລາຄາເທົ່າກັນ ເປັນພື້ນຖານ.