ລາຍພະນາມພະມະຫາກະສັດໄທ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ລາຍພະນາມພະມະຫາກະສັດໄທ ຕັ້ງແຕ່ລາຊະວົງພະຣ່ວງແຫ່ງອານາຈັກສຸໂຂໄທ ຫາ ປະຈຸບັນມີດັງນີ້

ອານາຈັກສຸໂຂໄທ[ດັດແກ້]

ລາຊະວົງພະຣ່ວງ[ດັດແກ້]

ລຳດັບ ພະບໍລົມມະຮູບຫຼືກາແຜ່ນດິນ ພະນາມ ພະລາຊະສົມພົບ ເລິ່ມຄອງລາດ ສິ້ນລັດຊະການ ສະຫວັນຄົດ ຮວມປີຄອງລາດ
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg ພໍ່ຂຸນສີອິນທາທິດ
(ພໍ່ຂຸນບາງກາງຫາວ)
ພ.ສ. 1740 ພ.ສ. 1792 ພ.ສ. 1822
(ພະຊົນມາຍຸ 82 ພັນສາ)
30 ປີ
2 Phra Ruang.jpg ພໍ່ຂຸນບານເມືອງ ພ.ສ. 1780 ພ.ສ. 1822
(ພະຊົນມາຍຸ 42 ພັນສາ)
1 ປີ
3 Ramkhamhaeng the Great.jpg ພໍ່ຂຸນຣາມຄຳແຫງມະຫາລາດ
(ພໍ່ຂຸນຣາມລາດ)
ລະຫວ່າງ ພ.ສ. 1780–1790 ພ.ສ. 1822 ພ.ສ. 1841
(ພະຊົນມາຍຸປະມານ 51-61 ພັນສາ)
19 ປີ
4 No picture Thai monarchs.svg ພະຍາເລີໄທ ພ.ສ. 1805 ພ.ສ. 1842 ພ.ສ. 1866
(ພະຊົນມາຍຸ 61 ພັນສາ)
24 ປີ
5 No picture Thai monarchs.svg ພະຍາງົ່ວນຳຖົມ 1809 ພ.ສ. 1866 ພ.ສ. 1890
(ພະຊົນມາຍຸ 81 ພັນສາ)
24 ປີ
6 Mahathammaracha I.JPG ພະມະຫາທຳມະຣາຊາທີ ໑
(ລິໄທ)
1843 ພ.ສ. 1890 ພ.ສ. 1911
(ພະຊົນມາຍຸ 68 ພັນສາ)
21 ປີ
ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງອານາຈັກອະຍຸດທະຍາ
7 No picture Thai monarchs.svg ພະມະຫາທຳມະຣາຊາທີ ໒
(ລືໄທ)
? ພ.ສ. 1911 ພ.ສ. 1942 31 ປີ
8 No picture Thai monarchs.svg ພະມະຫາທຳມະຣາຊາທີ ໓
(ໄສລືໄທ)
? ພ.ສ. 1943 ພ.ສ. 1962 19 ປີ
9 No picture Thai monarchs.svg ພະມະຫາທຳມະຣາຊາທີ ໔
(ບໍລົມປານ)
? ພ.ສ. 1962 ພ.ສ. 1981 19 ປີ

ອານາຈັກອະຍຸດທະຍາ[ດັດແກ້]

ລາຊະວົງອູ່ທອງ (ຄັ້ງທີ່ 1)[ດັດແກ້]

ລຳດັບ ພະບໍລົມມະຮູບຫຼືກາແຜ່ນດິນ ພະນາມ ພະລາຊະສົມພົບ ເລິ່ມຄອງລາດ ສິ້ນລັດຊະການ ສະຫວັນຄົດ ຮວມປີຄອງລາດ
1 Phrajaouthong06.jpg ສົມເດົດພະຣາມາທິບໍດີທີ ໑
(ພະເຈົ້າອູ່ທອງ)
ພ.ສ. 1855 ພ.ສ. 1893 ພ.ສ. 1912
(ພະຊົນມາຍຸ 57 ພັນສາ)
20 ປີ
2
(1)
No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະຣາເມສວນ ພ.ສ. 1885 ພ.ສ. 1912 ພ.ສ. 1913
(ສະຫຼະລາຊະບັນລັງ)
ພ.ສ. 1938
(ພະຊົນມາຍຸ 53 ພັນສາ)
ບໍ່ເຖິງ 1 ປີ

ລາຊະວົງສຸພັນນະພູມ (ຄັ້ງທີ່ 1)[ດັດແກ້]

ລຳດັບ ພະບໍລົມມະຮູບຫຼືກາແຜ່ນດິນ ພະນາມ ພະລາຊະສົມພົບ ເລິ່ມຄອງລາດ ສິ້ນລັດຊະການ ສະຫວັນຄົດ ຮວມປີຄອງລາດ
3 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດົດພະບໍຣົມລາຊາທິລາດທີ ໑
(ຂຸນຫຼວງພະງັ່ວ)
ພ.ສ. 1853 ພ.ສ. 1913 ພ.ສ. 1931
(ພະຊົນມາຍຸ 78 ພັນສາ)
18 ປີ
4 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະເຈົ້າທອງລັນ
(ເຈົ້າທອງຈັນ)
ພ.ສ. 1917 ພ.ສ. 1931
(ພະຊົນມາຍຸ 14 ພັນສາ)
7 ມື້

ລາຊະວົງອູ່ທອງ (ຄັ້ງທີ່ 2)[ດັດແກ້]

ລຳດັບ ພະບໍລົມມະຮູບຫຼືກາແຜ່ນດິນ ພະນາມ ພະລາຊະສົມພົບ ເລິ່ມຄອງລາດ ສິ້ນລັດຊະການ ສະຫວັນຄົດ ຮວມປີຄອງລາດ
2
(2)
No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະຣາເມສວນ ພ.ສ. 1885 ພ.ສ. 1931 ພ.ສ. 1938
(ພະຊົນມາຍຸ 53 ພັນສາ)
7 ປີ
5 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະຣາມລາຊາທິລາດ ພ.ສ. 1899 ພ.ສ. 1938 ພ.ສ. 1952
(ຖືກຮິບໂຮມລາຊະບັນລັງ)
? 15 ປີ

ລາຊະວົງສຸພັນນະພູມ (ຄັ້ງທີ່ 2)[ດັດແກ້]

ລຳດັບ ພະບໍລົມມະຮູບຫຼືກາແຜ່ນດິນ ພະນາມ ພະລາຊະສົມພົບ ເລິ່ມຄອງລາດ ສິ້ນລັດຊະການ ສະຫວັນຄົດ ຮວມປີຄອງລາດ
6 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະນະຄະຣິນທາທິລາດ
(ເຈົ້ານະຄອນອິນ)
ພ.ສ. 1902 ພ.ສ. 1952 ພ.ສ. 1967
(ພະຊົນມາຍຸ 65 ພັນສາ)
15 ປີ
7 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດົດພະບໍຣົມລາຊາທິລາດທີ ໒
(ເຈົ້າສາມພະຍາ)
ພ.ສ.​ 1929 ພ.ສ. 1967 ພ.ສ. 1991
(ພະຊົນມາຍຸ 61 ພັນສາ)
24 ປີ
8 ສົມເດັດພະບໍຣົມໄຕໂລກະນາດ ພ.ສ. 1974 ພ.ສ. 1991 ພ.ສ. 2031
(ພະຊົນມາຍຸ 57 ພັນສາ)
40 ປີ
9 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດົດພະບໍຣົມລາຊາທິລາດທີ ໓
(ພະບໍຣົມລາຊາ)
ພ.ສ.​ 2005 ພ.ສ. 2031 ພ.ສ. 2034
(ພະຊົນມາຍຸ 29 ພັນສາ)
3 ປີ
10 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດົດພະຣາມາທິບໍດີທີ ໒
(ພະເຊດຖາ)
ພ.ສ. 2015 ພ.ສ. 2034 ພ.ສ. 2072
(ພະຊົນມາຍຸ 57 ພັນສາ)
38 ປີ
11 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດົດພະບໍຣົມລາຊາທິລາດທີ ໔
(ນໍພຸດທາງກູນ)
ພ.ສ.​ 2031 ພ.ສ. 2072 ພ.ສ. 2076
(ພະຊົນມາຍຸ 45 ພັນສາ)
4 ປີ
12 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະຣັດສະດາທິລາດ ພ.ສ. 2072 ພ.ສ. 2077
(ພະຊົນມາຍຸ 5 ພັນສາ)
5 ເດືອນ
13 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະໄຊລາຊາທິລາດ ພ.ສ.​ 2042 ພ.ສ. 2077 ພ.ສ. 2089
(ພະຊົນມາຍຸ 47 ພັນສາ)
13 ປີ
14 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະຍອດຟ້າ
(ພະແກ້ວຟ້າ)
ພ.ສ. 2078 ພ.ສ. 2089 ພ.ສ. 2091
(ພະຊົນມາຍຸ 13 ພັນສາ)
2 ປີ
- No picture Thai monarchs.svg ຂຸນວໍລະວົງສາທິລາດ ພ.ສ.​ 2049 ພ.ສ. 2091
(ພະຊົນມາຍຸ 50 ພັນສາ)
42 ມື້
15 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະມະຫາຈັກກະພັດ
(ພະເຈົ້າຊ້າງເຜືກ)
ພ.ສ. 2048 ພ.ສ. 2091 ພ.ສ. 2111
(ພະຊົນມາຍຸ 63 ພັນສາ)
20 ປີ
16 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະມະຫິນທາທິລາດ ພ.ສ. 2082 ພ.ສ. 2111 ພ.ສ. 2112
(ພະຊົນມາຍຸ 30 ພັນສາ)
1 ປີ
ເສຍກຸງຄັ້ງທີ 1

ລາຊະວົງສຸໂຂໄທ[ດັດແກ້]

ລຳດັບ ພະບໍລົມມະຮູບຫຼືກາແຜ່ນດິນ ພະນາມ ພະລາຊະສົມພົບ ເລິ່ມຄອງລາດ ສິ້ນລັດຊະການ ສະຫວັນຄົດ ຮວມປີຄອງລາດ
17 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະສັນເພັດທີ ໑
(ສົມເດັດພະມະຫາທຳມະລາຊາທິລາດ)
ພ.​ສ. 2064 ພ.ສ. 2112 ພ.ສ. 2133
(ພະຊົນມາຍຸ 79 ພັນສາ)
21 ປີ
18 KingNU.jpg ສົມເດັດພະສັນເພັດທີ ໒
(ສົມເດັດພະນະເຣສວນມະຫາລາດ)
ພ.ສ. 2098 29 ກໍລະກົດ ພ.ສ. 2133 25 ເມສາ ພ.ສ. 2148
(ພະຊົນມາຍຸ 50 ພັນສາ)
15 ປີ
19 Ekatotsarotwpamok06.jpg ສົມເດັດພະສັນເພັດທີ ໓
(ສົມເດັດພະເອກາທົດສະຣົດ)
ພ.ສ. 2106 25 ເມສາ ພ.ສ. 2148 ພ.ສ. 2153
(ພະຊົນມາຍຸ 47 ພັນສາ)
5 ປີ
20 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະສັນເພັດທີ ໔
(ສົມເດັດພະສີເສົາວະພາກ)
? ພ.ສ. 2153 2 ເດືອນ
21 King Songtham.jpg ສົມເດັດພະບໍຣົມລາຊາທີ ໑
(ສົມເດັດພະເຈົ້າຊົງທຳ)
ພ.ສ. 2131 ພ.ສ. 2154 12 ธันวาคม ພ.ສ. 2171
(ພະຊົນມາຍຸ 40 ພັນສາ)
17 ປີ
22 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະບໍຣົມລາຊາທີ ໒
(ສົມເດັດພະເຊດຖາທິລາດ)
ພ.ສ. 2140 ພ.ສ. 2171 ພ.ສ. 2173
(ພະຊົນມາຍຸ 33 ພັນສາ)
1 ປີ 7 ເດືອນ
23 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະອາທິດຕະຍະວົງ ພ.ສ. 2161 ພ.ສ. 2173
(ຖືກເອົາອອກຈາກລາຊະບັນລັງ)
ພ.ສ. 2178
(ພະຊົນມາຍຸ 17 ພັນສາ)
36 ມື້

ລາຊະວົງປາສາດທອງ[ດັດແກ້]

ລຳດັບ ພະບໍລົມມະຮູບຫຼືກາແຜ່ນດິນ ພະນາມ ພະລາຊະສົມພົບ ເລິ່ມຄອງລາດ ສິ້ນລັດຊະການ ສະຫວັນຄົດ ຮວມປີຄອງລາດ
24 Portrait of King Prasat Thong.jpeg ສົມເດັດພະສັນເພັດທີ ໕
(ສົມເດັດພະເຈົ້າປາສາດທອງ)
ພ.ສ. 2143 ພ.ສ. 2173 ພ.ສ. 2199
(ພະຊົນມາຍຸ 56 ພັນສາ)
25 ປີ
25 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະສັນເພັດທີ ໖
(ສົມເດັດເຈົ້າຟ້າໄຊ)
? ພ.ສ. 2199 9 ເດືອນ
26 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະສັນເພັດທີ ໗
(ສົມເດັດພະສີສຸທຳລາຊາ)
? ພ.ສ. 2199 2 ເດືອນ 17 ມື້
27 Narai.JPG ສົມເດັດພະຣາມາທິບໍດີທີ ໓
(ສົມເດັດພະນາຣາຍມະຫາລາດ)
ພ.ສ. 2175 ພ.ສ. 2199 11 ກໍລະກົດ ພ.​ສ. 2231
(ພະຊົນມາຍຸ 56 ພັນສາ)
32 ປີ

ລາຊະວົງບ້ານພູຫຼວງ[ດັດແກ້]

ລຳດັບ ພະບໍລົມມະຮູບຫຼືກາແຜ່ນດິນ ພະນາມ ພະລາຊະສົມພົບ ເລິ່ມຄອງລາດ ສິ້ນລັດຊະການ ສະຫວັນຄົດ ຮວມປີຄອງລາດ
28 Phetracha Drawing by M Worapinit.jpg ສົມເດັດພະເພດລາຊາ ພ.ສ. 2175 ພ.ສ. 2231 ພ.ສ. 2246
(ພະຊົນມາຍຸ 71 ພັນສາ)
15 ປີ
29 พระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าเสือ วัดไทร.jpg ສົມເດົດພະສັນເພັດທີ ໘
(ພະເຈົ້າເສືອ)
ພ.ສ. 2204 ພ.ສ. 2246 ພ.ສ. 2251
(ພະຊົນມາຍຸ 47 ພັນສາ)
5 ປີ
30 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດົດພະສັນເພັດທີ ໙
(ພະເຈົ້າທ້າຍສະ)
ພ.ສ. 2221 ພ.ສ. 2251 พ.ศ. 2275
(ພະຊົນມາຍຸ 54 ພັນສາ)
24 ปี
31 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະບໍຣົມລາຊາທິລາດທີ ໕
(ສົມເດັດພະເຈົ້າຢູ່ຫົວບໍຣົມໂກດ)
ພ.ສ. 2223 ພ.ສ. 2275 ພ.ສ. 2301
(ພະຊົນມາຍຸ 78 ພັນສາ)
26 ປີ
32 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະບໍຣົມລາຊາທິລາດທີ ໖
(ສົມເດັດພະເຈົ້າອຸທຸມພອນ)
ພ.ສ. 2265 ພ.ສ. 2301
(ສະຫຼະລາຊະບັນລັງ)
ພ.ສ. 2339
(ພະຊົນມາຍຸ 74 ພັນສາ)
2 ເດືອນ
33 No picture Thai monarchs.svg ສົມເດັດພະບໍຣົມລາຊາທີ ໓
(ສົມເດັດພະເຈົ້າເອກກະທັດ)
ພ.ສ. 2252 ພ.ສ. 2301 ພ.ສ. 2310 ພ.ສ. 2310
(ພະຊົນມາຍຸ 58 ພັນສາ)
9 ປີ
ເສຍກຸງຄັ້ງທີ 2

ອານາຈັກທົນບຸຣີ[ດັດແກ້]

ລາຊະວົງທົນບຸຣີ​[ດັດແກ້]

ລຳດັບ ພະຮູບ ພະນາມ ພະລາຊະສົມພົບ ເລິ່ມຄອງລາດ ບໍຣົມມະລາຊາພິເສກ ສິ້ນລັດຊະການ ສະຫວັນຄົດ ຮວມປີຄອງລາດ
1 KingTaksin of Thonburi.jpg ສົມເດັດພະບໍຣົມລາຊາທີ ໔
(ສົມເດັດພຣະເຈົ້າຕາກສິນມະຫາລາດ)
22 ມີນາ ພ.ສ. 2277
หรือ
17 ເມສາ ພ.ສ. 2277
28 ທັນວາ ພ.ສ. 2310 6 ເມສາ ພ.ສ. 2325
(ພະຊົນມາຍຸ 47 ພັນສາ)
14 ປີ 99 ມື້

ອານາຈັກຣັດຕະນະໂກສິນ ລາຊະອານາຈັກສະຫຍາມ ແລະລາຊະອານາຈັກໄທ[ດັດແກ້]

ລາຊະວົງຈັກກີ[ດັດແກ້]

ລຳດັບ ພະຮູບ ພະນາມ ພະລາຊະສົມພົບ ເລິ່ມຄອງລາດ ບໍຣົມມະລາຊາພິເສກ ສິ້ນລັດຊະການ ສະຫວັນຄົດ ຮວມປີຄອງລາດ
1 Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg ພະບາດສົມເດັດພະພຸດທະຍອດຟ້າຈຸລາໂລກມະຫາລາດ 20 ມີນາ ພ.​ສ. 2279 6 ເມສາ ພ.​ສ. 2325 13 ມິຖຸນາ ພ.​ສ. 2325
(ຄັ້ງທີ 1)
17 ມີຖຸນາ ພ.​ສ. 2328
(ຄັ້ງທີ 2)
7 ກັນຍາ ພ.​ສ. 2352
(ພະຊົນມາຍຸ 73 ພັນສາ)
27 ປີ
2 Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg ພະບາດສົມເດັດພະພຸດທະເລີດຫຼ້ານະພາໄລ 24 ກຸມພາ ພ.​ສ. 2310 7 ກັນຍາ ພ.​ສ. 2352 17 ກັນຍາ ພ.​ສ. 2352 27 ກໍລະກົດ ພ.​ສ. 2367
(ພະຊົນມາຍຸ 57 ພັນສາ)
15 ປີ
3 Nangklao portrait.jpg ພະບາດສົມເດັດພະນັ່ງເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ
(ພະມະຫາເຈດສະດາລາດເຈົ້າ)
31 ມີນາ ພ.​ສ. 2330 21 ກໍລະກົດ ພ.​ສ. 2367 1 ສິງຫາ ພ.​ສ. 2367 2 ເມສາ ພ.​ສ. 2394
(ພະຊົນມາຍຸ 64 ພັນສາ)
27 ປີ
4 Rama4 portrait (cropped).jpg ພະບາດສົມເດັດພະຈອມເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ 18 ຕຸລາ ພ.​ສ. 2347 2 ເມສາ ພ.​ສ. 2394 15 ພຶດສະພາ ພ.​ສ. 2394 1 ຕຸລາ ພ.​ສ. 2411
(ພະຊົນມາຍຸ 63 ພັນສາ)
17 ປີ
5 King Chulalongkorn.jpg ພະບາດສົມເດັດພະຈຸລະຈອມເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ
(ພະປິຍະມະຫາລາດ)
20 ກັນຍາ ພ.​ສ. 2396 1 ຕຸລາ ພ.​ສ. 2411 11 ພະຈິກ ພ.​ສ. 2411
(ຄັ້ງທີ 1)
16 ພະຈິກ ພ.​ສ. 2416
(ຄັ້ງທີ 2)
23 ຕຸລາ ພ.​ສ. 2453
(ພະຊົນມາຍຸ 57 ພັນສາ)
42 ປີ
6 King Vajiravudh.jpg ພະບາດສົມເດັດພະມຸງກຸດເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ
(ພະມະຫາທີຣະລາດເຈົ້າ)
1 ມັງກອນ ພ.​ສ. 2423 23 ຕຸລາ ພ.​ສ. 2453 11 ພະຈິກ ພ.​ສ. 2453
(ຄັ້ງທີ 1)
28 ພະຈິກ ພ.​ສ. 2454
(ຄັ້ງທີ 2)
26 ພະຈິກ ພ.​ສ. 2468
(ພະຊົນມາຍຸ 45 ພັນສາ)
15 ປີ
7 Prajadhipok portrait.jpg ພະບາດສົມເດັດພະປົກເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ 8 ພະຈິກ ພ.​ສ. 2436 26 ພະຈິກ ພ.​ສ. 2468 25 ກຸມພາ ພ.​ສ. 2469 2 ມີນາ ພ.​ສ. 2478
(ສະຫຼະລາຊະບັນລັງ)
30 ພຶດສະພາ ພ.​ສ. 2484
(ພະຊົນມາຍຸ 47 ພັນສາ)
9 ปี
8 King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg ພະບາດສົມເດັດພະປໍຣະເມນມະຫາອານັນທະມະຫິດົນ
(ພະອັດຖະມະຣາມາທິບໍດິນ)
20 ກັນຍາ ພ.​ສ. 2468 2 ມີນາ ພ.​ສ. 2478 - 9 ມິຖຸນາ ພ.​ສ. 2489
(ພະຊົນມາຍຸ 20 ພັນສາ)
12 ປີ
9 Portrait of King Bhumibol Adulyadej in Thai Government House.jpg ພະບາດສົມເດັດພະມະຫາພູມິພົນອະດຸນຍະເດດມະຫາລາດ
(ພະພັດທະຣະມະຫາລາດ)
5 ທັນວາ ພ.​ສ. 2470 9 ມິຖຸນາ ພ.​ສ. 2489 5 ພຶດສະພາ ພ.​ສ. 2493 13 ຕຸລາ ພ.​ສ. 2559
(ພະຊົນມາຍຸ 88 ພັນສາ)
70 ປີ
10 King Rama X official.png ພະບາດສົມເດັດພະວະຊິຣະເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ 28 ກໍລະກົດ ພ.​ສ. 2495 13 ຕຸລາ ພ.​ສ. 2559 4 ພຶດສະພາ ພ.​ສ. 2562 ປັດຈຸບັນ
(ພະຊົນມາຍຸ 66 ພັນສາ+)
2 ປີ+

ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]

ບັນນານຸກົມ[ດັດແກ້]