Jump to content

ນາງສາວໄທ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ມີສໄທແລນດ໌)

          ມິສໄທແລນ (ໄທ: นางสาวไทย), (ອັງກິດ: Miss Thailand) ເປັນການປະກວດນາງງາມລາຍະການທີ່ 2 ຂອງປະເທດໄທຕໍ່ຈາກ ນາງສາວສະຫຍາມ ໂດຍໃນຍຸທໍາອິດຈັດຂຶ້ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມວຽກສະຫລອງລັດທໍານູນ ຕໍ່ມາຈັດຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງຜູ້ຊະນະເລີດເປັນຜູ້ແທນປະເທດໄທໄປປະກວດ ນາງງາມຈັກວານ ແລະໃນປັດຈຸບັນຈັດຂຶ້ນເພື່ອ ໃຫ້ເປັນທູດວັດທະນະທໍາແລະການທ່ອງທ່ຽວ

ລາຍຊື່ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ສະຖານທີ່ຈັດການປະກວດ ຈັງຫວັດເຈົ້າພາບ ຜູ້ເຂົ້າປະກວດ
2016 Thanaporn Sriwirach ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະເຍົາ ພະເຍົາ ເມືອງໄທ ຈີເອັມເອັມໄລເຮົາ ແອດ ເຊັນທັນເວີນ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
2014 Wilasini Chanwutthiwong ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ໂຮງລະຄອນອັກສະລາຊັ້ນ 3 ຄິງ ເພົາເວີຄອມເພັກ ຊອຍຮາງນ້ໍາ ບໍ່ທາບ 24
2013 Adcharaporn Kanoknateesavad ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ໂຮງລະຄອນອັກສະລາຊັ້ນ 3 ຄິງ ເພົາເວີຄອມເພັກ ຊອຍຮາງນ້ໍາ ບໍ່ທາບ 18
2012 Prissana Kumpusiri ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ແຈ້ງວັຖນະຮໍ ເຊັນທັນພາຊ່າ ແຈ້ງວັຖນະ ບໍ່ທາບ 18
2010 Kritchaporn Homboonyasak ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ໂຮງລະຄອນອັກສະລາ ບໍ່ທາບ 17
2009 Ornwipa Kanoknateesawat ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ໂຮງລະຄອນອັກສະລາ ຄິງເພົາ ເວີຄອມເພັກ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
2008 Panprapa Yongtrakul ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ສະຫຍາມພາລາກອນ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
2007 Angkana Trirattanathip ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ຫ້ອງລໍຍັນ ຈູບິນລີ່ ບານລູມ ອາຄານຊາເລນເຈີ ອິມແພກ ເມືອງທອງທານີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
2006 Lalana Kongtoranin ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ໂຮງລະຄອນ ໄທອະລັງການ ເມືອງພັດຢາ ຈ.ຊົນບຸລີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
2004 Sirinya Sattayasai ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ອິມແພກ ອາລີຫນ້າ ເມືອງທອງທານີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
2003 Chalisa Boonkrongsap ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ອິມແພກ ອາລີຫນ້າ ເມືອງທອງທານີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
2002 Patiporn Sittipong ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ສູນການປະຊຸມແຫ່ງຊາດສິລິກິ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
2001 Sujira Arunpipat ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ສູນການປະຊຸມແຫ່ງຊາດສິລິກິ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
2000 Panadda Wongphudee ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ສູນການປະຊຸມແຫ່ງຊາດສິລິກິ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1999 Apisamai Srirangsan ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ ນະຄອນປະຖົມ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1998 Chalida Taochalee ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1997 Suangsuda Lawanprasert ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນນາຍົກ ນະຄອນນາຍົກ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1995 Pavadee Wicheinrat ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ສູນການປະຊຸມແຫ່ງຊາດສິລິກິ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1994 Areeya Chumsai ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1993 Chattarika Ubonsiri ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1992 Ornanong Panyawong ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1991 Jiraprapa Sawettanan ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1990 Passaraporn Chaimongkol ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສົງຂາ ສົງຂາ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1989 Yonlada Ronghanam ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1988 Porntip Nakhirunkanok ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະເຊີງເຊົາ ສະເຊີງເຊົາ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1987 Chutima Naiyana ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1986 Taweeporn Klungploy ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນສະຫວັນ ນະຄອນສະຫວັນ ຫ້ອງບາງກອກຄອນເວນຊັ່ນ ເຊັນເຕີ ເຊັນທັນລາດພ້າວ (ໂຮງແຮມໂຊຟິເທນ ເຊັນທາລາ ແກຮນ ກຸງເທບ) ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1985 Tarntip Pongsook ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນ່ານ ນ່ານ ສວນສະຫຍາມ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1984 Savinee Pakaranang ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະໝຸດປາການ ສະໝຸດປາການ ເວທີກາງແຈ້ງ ຫນ້າໂຮງແຮມແກຮນພາເລຊະ ພັດທະຢາ ຈ.ຊົນບຸລີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1972 Kanok-orn Boonma ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະເຊີງເຊົາ ສະເຊີງເຊົາ ສວນລຸມພິນີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1971 Nipapat Sudsiri ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນລຸມພິນີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1969 Warunee Sangsirinavin ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນລຸມພິນີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1968 Sangduen Manwong ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນລຸມພິນີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1967 Apantree Prayutsenee ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນລຸມພິນີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1966 Prapussorn Panichkul ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດລົບບຸລີ ລົບບຸລີ ສວນລຸມພິນີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1965 Cheranand Savetanand ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສຸລາດທານີ ສຸລາດທານີ ສວນລຸມພິນີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1964 Apasra Hongsakula ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນລຸມພິນີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1953 Sucheela Srisomboon ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດລຳພູນ ລຳພູນ ສວນລຸມພິນີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1952 Anong Atchawatthana ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດລຳພູນ ລຳພູນ ສວນລຸມພິນີ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1951 Prachit Thong-urai ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນອໍາພອນ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1950 Utsani Thongnuea-di ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະໝຸດສົງຄາມ ສະໝຸດສົງຄາມ ສວນອໍາພອນ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1949 Amphon Burarak ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງຮາຍ ຊຽງຮາຍ ສວນອໍາພອນ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1947 Latda Suwansupha ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດປັດຕານີ ປັດຕານີ ສວນອໍາພອນ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1940 Sawangchit Kharuehanon ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນອໍາພອນ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1939 Riam Petsayanawin ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນອໍາພອນ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1938 Phitsamai Chotiwut ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນສະລານລົມ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1937 Mayuri Wichaiwatthana ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນສີອະຍຸທະຍາ ພະນະຄອນສີອະຍຸທະຍາ ສວນສະລານລົມ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1936 Wongduean Bhumiratna ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນສະລານລົມ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1935 Wani Laohakiat ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນສະລານລົມ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ
1934 Kanya Thiansawang ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ສວນສະລານລົມ ບໍ່ທາບ ບໍ່ທາບ

ຈັງຫວັດຂອງຜູ້ຊະນະ[ດັດແກ້]

ຈັງຫວັດ ຈຳນວນ ປີທີ່ຊະນະ
ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ
18
1987, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ
12
1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1951, 1964, 1967, 1968, 1969, 1971
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່
3
1992, 2002, 2010
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະເຊີງເຊົາ ສະເຊີງເຊົາ
2
1972, 1988
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດລຳພູນ ລຳພູນ 1952, 1953
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະເຍົາ ພະເຍົາ
1
2016
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ ນະຄອນປະຖົມ 1999
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນນາຍົກ ນະຄອນນາຍົກ 1997
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສົງຂາ ສົງຂາ 1990
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນສະຫວັນ ນະຄອນສະຫວັນ 1986
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນ່ານ ນ່ານ 1985
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະໝຸດປາການ ສະໝຸດປາການ 1984
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດລົບບຸລີ ລົບບຸລີ 1966
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສຸລາດທານີ ສຸລາດທານີ 1965
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະໝຸດສົງຄາມ ສະໝຸດສົງຄາມ 1950
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງຮາຍ ຊຽງຮາຍ 1949
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດປັດຕານີ ປັດຕານີ 1947
ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນສີອະຍຸທະຍາ ພະນະຄອນສີອະຍຸທະຍາ 1937

ຜົນການປະກວດລະດັບນານາຊາດໃນອະດີດ[ດັດແກ້]

ສັນຍະລັກສີ

 •      ຊະນະເລີດ
 •      ຮອງຊະນະເລີດ
 •      ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ

ມິສຢູນີເວີຣສ[ດັດແກ້]

ເບິ່ງບົດຄວາມຫຼັກທີ່: ມິສຢູນີເວີຣສ
ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດຕຣິນິແດດ ແຮກໂຕເບໂກ 1999 Apisamai Srirangsan ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ ນະຄອນປະຖົມ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1998 Chalida Taochalee ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1997 Suangsuda Lawanprasert ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນນາຍົກ ນະຄອນນາຍົກ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1996 Nirachala Kumya ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່
ປະເທດນາມິເບຍ 1995 Pavadee Wicheinrat ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ປະເທດຟິລິບປິນ 1994 Areeya Chumsai ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ເມັກຊິກ 1993 Chattarika Ubonsiri ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
 • 10 ຄົນສຸດທ້າຍ - ຊຸດປະຈຳຊາດດີເດັ່ນ
ໄທ 1992 Ornanong Panyawong ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
 • ຮອງອັນດັບ 1 - ຊຸດປະຈຳຊາດດີເດັ່ນ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1991 Jiraprapa Sawettanan ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1990 Passaraporn Chaimongkol ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສົງຂາ ສົງຂາ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
 • ຂວັນໃຈຊ່າງພາບ
ເມັກຊິກ 1989 Yonlada Ronghanam ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
 • ຮອງອັນດັບ 2 - ຊຸດປະຈຳຊາດດີເດັ່ນ
ປະເທດໄຕ້ຫວັນ 1988 Porntip Nakhirunkanok ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະເຊີງເຊົາ ສະເຊີງເຊົາ ມິສຢູນີເວີຣສ 1988
 • ຊຸດປະຈຳຊາດດີເດັ່ນ
ສິງກະໂປ 1987 Chutima Naiyana ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ປະເທດປານາມາ 1986 Taweeporn Klungploy ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນສະຫວັນ ນະຄອນສະຫວັນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1985 Tarntip Pongsuk ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນ່ານ ນ່ານ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1984 Savinee Pakaranang ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະໝຸດປາການ ສະໝຸດປາການ ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1983 Jinda Nernkrang ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດປະທຸມທານີ ປະທຸມທານີ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ປະເທດເປຣູ 1982 Nipaporn Tarapanich Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1981 Massupha Karbpraphan Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ປະເທດເກົາຫຼີ 1980 Artitaya Promkul Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ປະເທດອົດສະຕະຣາລີ 1979 Wongduan Kerdpoom Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ເມັກຊິກ 1978 Pornpit Sakornvijit Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ສາທາລະນະລັດໂດມິນີກັນ 1977 Laddawan In-Yah Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ຮ່ອງກົງ 1976 Katareeya Areekul Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ແອນຊານວາດໍ 1975 Wanlaya Thonawanik Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ປະເທດຟິລິບປິນ 1974 Benjamas Ponpasvijan Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ເກຣັກ 1973 Kanok-orn Bunma ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະເຊີງເຊົາ ສະເຊີງເຊົາ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ປະເທດປວຍໂຕຣີໂກ 1972 Nipapat Sudsiri ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດການຈະນະບຸລີ ການຈະນະບຸລີ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1971 Warunee Sangsirinavin ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1969 Sangduen Manwong ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
 • ຊຸດປະຈຳຊາດດີເດັ່ນ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1968 Apantree Prayutsenee ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1966 Cheranand Savetanand ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສຸລາດທານີ ສຸລາດທານີ ຮອງອັນດັບ 2
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1965 Apasra Hongsakula ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ມິສຢູນີເວີຣສ 1965
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1959 Sodsai Vanijvadhana ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
 • ນາງງາມມິດພາບ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 1954 Amara Asavananda ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພະນະຄອນ ພະນະຄອນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ

ມິສໂວຣ໌ວ[ດັດແກ້]

ເບິ່ງບົດຄວາມຫຼັກທີ່: ມິສໂວຣ໌ວ
ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ສະຫະລາຊະອານາຈັກ 1968 Pinnarut Tananchai Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ

ມິສອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ[ດັດແກ້]

ເບິ່ງບົດຄວາມຫຼັກທີ່: ມິສອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ
ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ຍີ່ປຸ່ນ 1968 Rungthip Pinyo ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດລຳພູນ ລຳພູນ ຮອງອັນດັບ 4
 • ຂວັນໃຈຊ່າງພາບ

ມິສເອເຊຍປາຊີຟິກອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດຟິລິບປິນ 1999 Naruemon Jinakaew Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
ປະເທດຟິລິບປິນ 1998 Sirida Chunhacharti Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ປະເທດຟິລິບປິນ 1997 Worarat Suwannarat ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ມິສເອເຊຍປາຊີຟິກ 1997
 • ນາງງາມຍິ້ມສວຍ
ປະເທດຟິລິບປິນ 1996 Jutarat Phanjaitham Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
ປະເທດຟິລິບປິນ 1995 Namtip Wirakhachon Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ເຂົ້າຮອບ 12 ຄົນສຸດທ້າຍ
ປະເທດຟິລິບປິນ 1994 Prathana Chairoj Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ເຂົ້າຮອບ 12 ຄົນສຸດທ້າຍ
ປະເທດຟິລິບປິນ 1993 Marisa Tipwangmek Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ປະເທດຟິລິບປິນ 1992 Chutima Nirunsitirat Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ຮອງອັນດັບ 1
 • ຊຸດລາຕີດີເດັ່ນ
ຮ່ອງກົງ 1989 Phetcharat Seekaew ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສີສະເກດ ສີສະເກດ ຮອງອັນດັບ 4
ຮ່ອງກົງ 1988 Preeyanuch Panpradub Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ມິສເອເຊຍປາຊີຟິກ 1988
 • ຊຸດປະຈຳຊາດດີເດັ່ນ
ຮ່ອງກົງ 1987 Duangduen Jithaisong Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
ຮ່ອງກົງ 1986 Sararat Roomruangwong ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ຮອງອັນດັບ 2
ຮ່ອງກົງ 1985 Leelawadee Wacharobol Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ

ຄວີນອັອຟເດິປາຊີຟິກ[ດັດແກ້]

ເບິ່ງບົດຄວາມຫຼັກທີ່: ຄວີນອັອຟເດິປາຊີຟິກ
ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດອົດສະຕະຣາລີ 1966 Prapussorn Panichkul Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
 • ນາງງາມບຸກຄະລິກກະພາບ

ມິສຟາວເວີຄວີນ[ດັດແກ້]

ເບິ່ງບົດຄວາມຫຼັກທີ່: ມິສຟາວເວີຄວີນ
ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ຍີ່ປຸ່ນ 1989 Raksuda Sinwattana Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ຮອງອັນດັບ 2

ມິສວັນເດິແລນ[ດັດແກ້]

ເບິ່ງບົດຄວາມຫຼັກທີ່: ມິສວັນເດິແລນ
ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດໄຕ້ຫວັນ 1988 Duangduen Jithaisong Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
Sararat Roomruangwong Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ

ໂວຣ໌ວມີສຍູນິເວີຊິຕີ້[ດັດແກ້]

ເບິ່ງບົດຄວາມຫຼັກທີ່: ໂວຣ໌ວມີສຍູນິເວີຊິຕີ້
ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດເກົາຫຼີ 1991 Benjamaporn Dechsupha Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ
 • ມີສອາຊີ

ມິສຊີສໂວຣ໌ວ[ດັດແກ້]

ເບິ່ງບົດຄວາມຫຼັກທີ່: ມິສຊີສໂວຣ໌ວ
ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 2003 Pavadee Vicheinrut Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ມິສຊີດໂວຣ໌ວ 2003

ເພີ່ມເຕີມ[ດັດແກ້]

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:ການປະກວດແບ່ງຕາມຈັງຫວັດໃນປະເທດໄທ