ຈັງຫວັດພະນະຄອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ກາປະຈຳຈັງຫວັດພະນະຄອນ

ຈັງຫວັດພະນະຄອນ ແມ່ນຈັງຫວັດໃນອະດີດຂອງປະເທດໄທ ຕັ້ງຢູ່ທາງຝັ່ງຕະເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ຳເຈົ້າພະຍາ ມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງ ຄ.ສ. 1865-1972 ກ່ອນທີ່ຈະຮວມກັບຈັງຫວັດທົນບຸລີ ເປັນບາງກອກໃນປັດຈຸບັນ

ປະຫວັດ[ດັດແກ້]

ອະນຸສາວະຣີປະຊາທິປະໄຕໃນອະດີດ

ຈັງຫວັດພະນະຄອນ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອ ຄ.ສ. 1865 ມີເຂດການປົກຄອງ 13 ອຳເພີ ເດີມມີຖານະເປັນອຳເພີຊະນະສົງຄາມຂຶ້ນກັບກົມນະຄອນບານ ມີທີ່ວ່າການອຳເພີຕັ້ງຢູ່ທີ່ຖະໜົນຈັກກະພົງຕິດກັບວັດຊະນະສົງຄາມດ້ານເໜືອ ໃນວັນທີ່ 15 ຕຸລາ ຄ.ສ.1915 ໄດ້ມີປະກາດຍົກເລີກອຳເພີຊັິ້ນໃນແຕ່ເດີມແລະຕັ້ງອຳເພີອຳເພີຊັ້ນໃນຂຶ້ນໃໝ່ 25 ອຳເພີ ຕໍ່ມາໃນວັນທີ່ 12 ມີນາ ຄ.ສ.1928 ລາຊະສະໄໝພະບາດສົມເດັດພະປົກເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ ໄດ້ມີການຮວມພື້ນທີ່ອຳເພີພາຫຸຣັດ ອຳເພີສຳລານລາດ ອຳເພີພະລາຊະວັງ ແລະອຳເພີຊະນະສົງຄາມເປັນອຳເພີດຽວກັນ ຮຽກວ່າ ອຳເພີພະນະຄອນ ຕາມປະກາດຍຸບຮວມອຳເພີແລະກິ່ງອຳເພີໃນຈັງຫວັດພະນະຄອນແລະທົນບຸລີ (ພາຍຫຼັງໄດ້ຍຸບອຳເພີສາມຍອດແລະອຳເພີບາງຂຸນພົມເຂົ້າມາຮວມດ້ວຍ) ແລະໃນປີ ຄ.ສ.1972 ໄດ້ມີປະກາດຄະນະປະຕິວັດຈັດລະບຽບການປົກຄອງໃນເຂດນະຄອນຫຼວງໃໝ່ອຳເພີພະນະຄອນຈຶງໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຖານະເປັນເຂດພະນະຄອນ ບາງກອກ

ການແບ່ງເຂດການປົກຄອງ[ດັດແກ້]

ອຳເພີຊັ້ນໃນ (ຄ.ສ. 1865)

ອຳເພີຊັ້ນໃນ (ຄ.ສ. 1915)

 • ອຳເພີພະລາຊະວັງ
 • ອຳເພີຊະນະສົງຄາມ
 • ອຳເພີສຳລານລາດ
 • ອຳເພີພາຫຸລັດ
 • ອຳເພີຈັກກະວັດ
 • ອຳເພີສັມພັນທະວົງ
 • ອຳເພີສາມແຍກ
 • ອຳເພີປ້ອມປາບສັດຕູພ່າຍ
 • ອຳເພີສາມຍອດ
 • ອຳເພີນາງເລິ້ງ
 • ອຳເພີບາງຂຸນພົມ
 • ອຳເພີສາມເສນ
 • ອຳເພີດຸສິດ
 • ອຳເພີພະຍາໄທ
 • ອຳເພີປະແຈຈີນ
 • ອຳເພີປະທຸມວັນ
 • ອຳເພີບາງຮັກ
 • ອຳເພີສາທອນ
 • ອຳເພີບ້ານທະວາຍ
 • ອຳເພີບາງພັດ
 • ອຳເພີອະມະລິນ
 • ອຳເພີຫົງສາຮາມ
 • ອຳເພີລາຊະຄຶກ
 • ອຳເພີບຸບຜາຮາມ
 • ອຳເພີບຸກຄະໂລ

ອຳເພີຊັ້ນໃນ (ຄ.ສ. 1928)

 • ອຳເພີພະນະຄອນ
 • ອຳເພີຈັກກະວັດ
 • ອຳເພີສັມພັນທະວົງ
 • ອຳເພີສາມແຍກ
 • ອຳເພີປ້ອມປາບສັດຕູ
 • ອຳເພີນາງເລິ້ງ
 • ອຳເພີດຸສິດ
 • ອຳເພີພະຍາໄທ
 • ອຳເພີປະແຈຈີນ
 • ອຳເພີປະທຸມວັນ
 • ອຳເພີບາງຮັກ
 • ອຳເພີສາທອນ
 • ອຳເພີບ້ານທະວາຍ
 • ອຳເພີບາງພັດ
 • ອຳເພີອະມະລິນ
 • ອຳເພີຫົງສາຮາມ
 • ອຳເພີລາຊະຄຶກ
 • ອຳເພີບຸບຜາຮາມ
 • ອຳເພີບຸກຄະໂລ

ອຳເພີຊັ້ນນອກ (ທຸກ ຄ.ສ.)