ສະຖານີສີລົມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ສີລົມ
Si Lom
BangkokMetro SiLomStation.jpg
ຊານຊາລາທີ 1 ມຸ່ງໜ້າສະຖານີຫົວລຳໂພງ ເປັນຊານຊາລາທີ່ຢູ່ເລິກທີ່ສຸດໃນລະບົບລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ
ຂໍ້ມູນສະຖານີ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ

ລະຫັດສະຖານີSIL, BS7
ບ່ອນຕັ້ງເຂດບາງຮັກ
ຖະໜົນພະຮາມທີ່ 4
ແຜນທີ່ເວັບໄຊຕ໌ BEM
ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ວັນທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການ3 ກໍລະກົດ 2004
ເວລາໃຫ້ບໍລິການ06.00 - 24.00ນ.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິສັດ ທາງດ່ວນແລະລົດໄຟຟ້າກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
ຮູບແບບສະຖານີໃຕ້ດິນ
ຮູບແບບຊານຊາລາດ້ານຂ້າງ (ຊານຊາລາຕ່າງລະດັບ)
ຈຳນວນຊານຊາລາ2
ທາງອອກ2
ບັນໄດເລື່ອນ13
ລິຟຕ໌2
ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່
ລົດໂດຍສານປະຈຳທາງ
ລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ ສາຍສີລົມ

ສະຖານີສີລົມ (ອັງກິດ: Si Lom Station, ລະຫັດ SIL, ໄທ: สถานีสีลม) ແມ່ນສະຖານີລົດໄຟຟ້າໃຕ້ດິນ ໃນເສັ້ນທາງລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ ທີ່ຖະໜົນພະຮາມທີ່ 4 ບາງກອກ ບໍລິເວນສີ່ແຍກສາລາແດງ ມີທຳເລຢູ່ໃຈກາງເມືອງໃນຢ່ານທຸລະກິດຖະໜົນສີລົມ

ບ່ອນຕັ້ງ[ແກ້ໄຂ]

ໃຕ້ຜິວຖະໜົນພະຮາມທີ່ 4 ບໍລິເວນສີ່ແຍກສາລາແດງດ້ານທິດຕາເວັນອອກໜ້າສວນລຸມພິນີ ຈຸດບັນຈົບຂອງຖະໜົນພະຮາມທີ່ 4, ຖະໜົນສີລົມ ແລະຖະໜົນລາຊະດຳຣິ ໃນພື້ນທີ່ແຂວງລຸມພິນີ ເຂດປະທຸມວັນ ແລະແຂວງບາງຮັກ ເຂດບາງຮັກ ບາງກອກ

ແຜນຜັງສະຖານີ[ແກ້ໄຂ]

FB
ຂົວລອຍ
- ທາງເຊື່ອມໄປຍັງ ລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ ສະຖານີສາລາແດງ, ໂຮງໝໍຈຸລາ
G
ລະດັບຖະໜົນ
- ປ້າຍລົດປະຈຳທາງ, ສວນລຸມພິນີ
ໂຮງແຮມດຸສິດທານີ
B1
ຊັ້ນຂາຍບັດໂດຍສານ
ຊັ້ນຂາຍບັດໂດຍສານ ທາງອອກ 1-2, ຫ້ອງຂາຍບັດໂດຍສານ
ເຄື່ອງຂາຍບັດໂດຍສານ
B2
ຊານຊາລາ
ຊານຊາລາດ້ານຂ້າງ, ປະຕູລົດຈະເປີດທາງດ້ານຊ້າຍ
ຊານຊາລາ 2 ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ ມຸ່ງໜ້າ ສະຖານີເຕົາປູນ
B4
ຊານຊາລາ
ຊານຊາລາດ້ານຂ້າງ, ປະຕູລົດຈະເປີດທາງດ້ານຂວາ
ຊານຊາລາ 1 ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ ມຸ່ງໜ້າ ສະຖານີຫົວລຳໂພງ

ລາຍລະອຽດສະຖານີ[ແກ້ໄຂ]

ສັນຍາລັກສະຖານີ[ແກ້ໄຂ]

"ພະບໍລົມລາຊານຸສາວະລີພະບາດສົມເດັດພະມຸງກຸດເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ" ສັນຍາລັກຂອງສະຖານີ

ກາສັນຍາລັກເປັນຮູບພະບໍລົມລາຊານຸສາວະລີພະບາດສົມເດັດພະມຸງກຸດເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ ທີ່ຢູ່ດ້ານໜ້າສວນລຸມພິນີແລະຍັງເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງສະຖານີສີລົມ ໂດຍໃຊ້ສີນ້ຳເງິນເພື່ອບົ່ງບອກເຖິງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລົດໄຟຟ້າລອຍຟ້າກັບລົດໄຟຟ້າໃຕ້ດິນ[໑]

ຮູບແບບຂອງສະຖານີ[ແກ້ໄຂ]

ແມ່ນສະຖານີໃຕ້ດິນ ກວ້າງ 30 ແມັດ ຍາວ 156 ແມັດ ລະດັບຊານຊາລາຢູ່ເລິກ 30 ແມັດຈາກຜິວດິນເປັນຊານຊາລາຕ່າງລະດັບ (Station with Stack Platform) ເນື່ອງຈາກຖະໜົນພພຮາມທີ່ 4 ຂາອອກມີທໍ່ສົ່ງນ້ຳຂອງການປະປານະຄອນຫຼວງ ເຮັດຕ້ອງສ້າງອຸໂມງຊ້ອນກັນ

ຄວາມໂດດເດັ່ນຂອງໂຄງສ້າງສະຖານີ[ແກ້ໄຂ]

ບັນໄດເລື່ອນທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (43 ແມັດ)
 • ແມ່ນສະຖານີທີ່ຢູ່ເລິກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ເຖິງ 30 ແມັດຈາກລະດັບພື້ນດິນ
 • ມີບັນໄດເລື່ອນສະຖານີລົດໄຟຟ້າຍາວທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຈາກຊັ້ນອອກບັດໂດຍສານສູ່ຊານຊາລາຊັ້ນລຸ່ມ ຍາວເຖິງ 43 ແມັດ
 • ການກໍ່ສ້າງອຸໂມງສະຖານີ ຈຳເປັນຕ້ອງຕັດເສົາເຂັມຕໍໝໍ້ຂົວລອຍໄທ-ຍີ່ປຸ່ນ ເນື່ອງຈາກເດີມຕໍໝໍ້ໄດ້ຝັງທີ່ລະດັບຄວາມເລິກ 28 ແມັດ ແຕ່ສ່ວນເທິງສຸດຂອງສະຖານີຈະຢູ່ທີ່ລະດັບຄວາມເລິກ 30 ແມັດຈາກພື້ນດິນ ເຊິ່ງຫ່າງກັນພຽງ 2 ແມັດ ຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການກໍ່ສ້າງຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ໂດຍຄ້ຳຍັນຖານຮາກຂົວລະຫວ່າງທີ່ຕັດເສົາຕໍໝໍ້ (under pining) ກ່ອນຖ່າຍນ້ຳໜັກຕົວຂົວລົງເທິງຫຼັງຄາສະຖານີລົດໄຟຟ້າໃຕ້ດິນ ດັງນັ້ນໃນປັດຈຸບັນຕົວສະຖານີຈຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕໍໝໍ້ຂົວແທນ ໂດຍລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງສະຖານີທີ່ມີການຕັດເສົາເຂັມອອກ ຂົວໄທລອຍ-ຍີ່ປຸ່ນຍັງສາມາດເປີດການຈະລາຈອນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ

ທາງເຂົ້າ-ອອກສະຖານີ[ແກ້ໄຂ]

ທາງເຂົ້າ-ອອກທີ່ 1 ໜ້າສວນລຸມພິນີ
ທາງເຂົ້າ-ອອກທີ່ 2 ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົວລອຍໄປຍັງສະຖານີລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ ສາລາແດງ
 • 1 ໜ້າສວນລຸມພິນີ ດ້ານຫຼັງພະບໍລົມລາຊານຸສາວະລີລັດຊະການທີ່ 6
 • 2 ໜ້າໂຮງແຮມດຸສິດທານີ, ຖະໜົນສີລົມ, ຂົວລອຍໄປໂຮງໝໍຈຸລາ, Skywalk ສະຖານີສາລາແດງ ລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ

ການຈັດພື້ນທີ່ໃນຕົວສະຖານີ[ແກ້ໄຂ]

ແບ່ງເປັນ 4 ຊັ້ນ ປະກອບດ້ວຍ

 • 1 ຊັ້ນອອກບັດໂດຍສານ
 • 2 ຊັ້ນຊານຊາລາ ໝາຍເລກ 2 ມຸ່ງໜ້າສະຖານີເຕົາປູນ ແລະສະຖານີປາຍທາງເຕົາປູນ
 • 3 ຊັ້ນຫ້ອງເຄື່ອງ
 • 4 ຊັ້ນຊານຊາລາ ໝາຍເລກ 1 ມຸ່ງໜ້າສະຖານີສາມຍ່ານ ແລະສະຖານີປາຍທາງຫົວລຳໂພງ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ[ແກ້ໄຂ]

 • ລິຟທ໌ສຳລັບຜູ້ພິການ ທີ່ທາງເຂົ້າ-ອອກທີ່ 1 ແລະ 2

ເວລາໃຫ້ບໍລິການ[ແກ້ໄຂ]

ປາຍທາງ ຂະບວນທຳອິດ ຂະບວນສຸດທ້າຍ
ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ
BN09 ບາງຊື່ 06.00 23.40
BS09 ຫົວລຳໂພງ 06.00 00.00

ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ການເດິນທາງ[ແກ້ໄຂ]

ລົດໂດຍສານປະຈຳທາງ[ແກ້ໄຂ]

 • ຖະໜົນພະຮາມທີ່ 4 ໜ້າສວນລຸມພິນີ ສາຍ 4 14 45 46 47 67 74 76 109 115 141 507
 • ຖະໜົນພະຮາມທີ່ 4 ໜ້າໂຮງໝໍຈຸລາລົງກອນ ສາຍ 4 45 46 47 50 67 109 141 177 507
 • ຖະໜົນສີລົມ ສາຍ 15 76 77 115 177 504 514 547
 • ຖະໜົນລາຊະດຳຣິ ສາຍ 14 50 74 504 514 547
 • ໝາຍເຫດ : ສາຍ 50 ເດິນລົດທິດທາງດຽວຈາກໜ້າ ຮ.ພ.ຈຸລາ-ສີ່ແຍກສາລາແດງ-ສວນລຸມພິນີ-ຖະໜົນວິທະຍຸ-ຖະໜົນສາລະສິນ-ຖະໜົນລາຊະດຳຣິ-ສີ່ແຍກສາລາແດງ-ກົງຂ້າມ ຮ.ພ. ຈຸລາ

ສະຖານທີ່ສຳຄັນໄກ້ຄຽງ[ແກ້ໄຂ]

ແຜນຜັງບໍລິເວນສະຖານີ

ສູນການຄ້າແລະອາຄານສຳນັກງານ[ແກ້ໄຂ]

ໂຮງແຮມ[ແກ້ໄຂ]

ອ້າງອິງ[ແກ້ໄຂ]

 1. จุดเริ่มต้นของคนเดินทาง: ดำดินเดินทาง. คอลัมน์นายรอบรู้ นิตยสารสารคดี เดือนตุลาคม 2548

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ແກ້ໄຂ]

Commons:Category
Commons ມີພາບກ່ຽວກັບ:
ສະຖານີສີລົມ

ພິກັດພູມສາດ: 13°43′45″N 100°32′15″E / 13.729289°N 100.537558°E / 13.729289; 100.537558

ສະຖານີໄກ້ຄຽງ[ແກ້ໄຂ]

ສະຖານີກ່ອນໜ້າ ຂະບວນລົດໄຟ ສະຖານີຕໍ່ໄປ
ສະຖານີສາມຢ່ານ
ມຸ່ງໜ້າ ສະຖານີຫົວລຳໂພງ
  ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ   ສະຖານີລຸມພິນີ
ມຸ່ງໜ້າ ສະຖານີເຕົາປູນ
ສະຖານີລາດຊະດຳລິ
ມຸ່ງໜ້າ ສະຖານີສະໜາມກີລາແຫ່ງຊາດ
  ລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ ສາຍສີລົມ
(ບາງກອກ)
ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ ສະຖານີສາລາແດງ
  ສະຖານີຊ່ອງນົນຊີ
ມຸ່ງໜ້າ ສະຖານີບາງຫວ້າ

ແມ່ແບບ:ລົດໄຟຟ້າ/ສີລົມ