Jump to content

ລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ ສາຍສີລົມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ລົດໄຟຟ້າສະເຫລິມພະເກີຍດ 6 ຮອບພະຊົນມະພັນສາ ສາຍ 2
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
ຊື່ອື່ນລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ ສາຍສີລົມ
ລົດໄຟຟ້າສາຍສີຂຽວອ່ອນ
ຮູບແບບລາງລົດໄຟ
ລະບົບລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ
ບ່ອນຕັ້ງບາງກອກ
ຈຳນວນສະຖານີ- ສະຖານີ
ເວັບໄຊຕ໌ທຸລະກິດລະບົບຂົນສ່ງມວນຊົນ BTS Group
ການດຳເນິນງານ
ເປີດເມື່ອ5 ທັນວາ 1999
ຜູ້ດຳເນິນງານບໍລິສັດ ຮະບບຂນສ່ງມວນຊນກູງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
ຂະບວນລົດຊີເມນ ໂມດູລາ ເມໂທ
 : 35 ຂະບວນ
ຊີເມນ ອິນສะໄປໂຮ
 : 22 ຂະບວນ
ຊີເອົນອາ ສາງຊຸນ
 : 12 ຂະບວນ
ຊີເອົນອາ ສາງຊຸນ
 : 5 ຂະບວນ
ຊີອາອາຊີ ສາງຊຸນ
 : 24 ຊະບວນ
ຂໍ້ມູນທາງເທັກນິກ
ລະຍະທາງ54.12 ກິໂລແມັດ (33.63 ໄມ)
ລະບົບຈ່າຍໄຟລາງທີ່ສາມ
ຄວາມເຮັວ80 ກິໂລແມັດ/ຊັ່ວໂມງ

ລົດໄຟຟ້າສາຍສະເຫຼິມພະເກີຍດ 6 ຮອບພະຊົນມະພິນສາ ສາຍ 2 ເອິ້ນຕາມໂຄງຂ່າຢລົດໄຟຟ້າໃນບາງກອກວ່າ ຫຼື ລົດໄຟຟ້າສາຍສີຂຽວອ່ອນ ຫຼື ລົດໄຟຟ້າ ສາຍສີລົມ ເປິດໃຫ້ບໍລິການເມື່ອ 5 ທັນວາ ຄ.ສ.1999