Jump to content

ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ
ໂລໂກ້ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
ຮູບແບບລົດໄຟຟ້າຍົກລະດັບ และລົດໄຟຟ້າໃຕ້ດິນ
ບ່ອນຕັ້ງບາງກອກ, ຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນ
ຈຳນວນສະຖານີ38
ເສັ້ນທາງເປິດໃຫ້ບໍລິການ 2 ເສັ້ນທາງ
ກຳລັງກໍ່ສ້າງ 4 ເສັ້ນທາງ
ໂຄງການ 1 ເສັ້ນທາງ
ຜູ້ໂດຍສານຕໍ່ວັນ287,000[1]
ເວັບໄຊຕ໌ເວັບໄຊ ຮຟມ.
ການດຳເນິນງານ
ເປີດເມື່ອ3 ກໍລະກົດ 2004
ເຈົ້າຂອງການລົດໄຟຟ້າຂົນສ່ງມວນຊົນແຫ່ງປະເທດໄທ
ຂະບວນລົດຊີເມນ ໂມດູລາ ເມໂທ (EMU-IBL)
ຈຳນວນ 57 ຕູ້  : ຂະບວນລະ 3 ຕູ້
ຊີເມນ ອິນສະໄປໂລ (EMU-BLE)
ຈຳນວນ 105 ຕູ້ : ຂະບວນລະ 3 ຕູ້
ເຈເທກ ສັ້ດຕິນ່າ (S24-EMU)
ຈຳນວນ 63 ຕູ້  : ຂະບວນລະ 3 ຕູ້
ຂໍ້ມູນທາງເທັກນິກ
ລະຍະທາງ70.6 ກິໂລແມັດ (43.9 ໄມ)
ຊ່ວງກວ້າງຮາງລາງຂະໜາດມາດຕະຖານ (1.435 ແມັດ)
ລະບົບຈ່າຍໄຟລາງທີ່ສາມ
ຄວາມເຮັວ80 ກິໂລແມັດ/ຊັ່ວໂມງ

ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ (ອັງກິດ: Metropolitan Rapid Transit; MRT) ນິຍມເອິ້ນວ່າ ລົດໄຟຟ້າ MRT ແມ່ນລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນໄວຂອງປະເທດໄທໃນພື້ນທີ່ບາງກອກ, ນົນທະບຸລີ ດຳເນີນງານໂດຍ MRTA ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງຂ່າຍລະບົບຂົນສົ່ງທາງລາງໃນບາງກອກແລະພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ

ປະຈຸບັນເປິດໃຫ້ບໍລິການທັງຫມົດ 2 ເສັ້ນທາງ ໄດ້ແກ່ ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ ແລະສາຍສະຫລອງລັດຊະທັມ

ໂຄງການທີ່ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນທີ່ດຳເນິນການໃນປະຈຸບັນ

[ດັດແກ້]
ເສັ້ນທາງ ປີທີ່ເປິດໃຫ້ບໍລິການ ສະຖານີປາຍທາງ ໄລຍະທາງ (ກິໂລແມັດ) ຈຳນວນສະຖານີ
ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ
(ລົດໄຟລາງໜັກ)
2004 ສະຖານີທ່າພະ
(ບາງກອກໃຫຍ່)
ສະຖານີຫຼັກສອງ
(ບາງແຄ)
47 ກິໂລແມັດ (29 ໄມ) 38[ก]
ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະຫລອງລັດຊະທັມ
(ລົດໄຟລາງໜັກ)
2016 ສະຖານີຄອງບາງໄຜ່
(ບາງບັວທອງ)
ສະຖານີເຕາປູນ
(ບາງຊື່)
23.6 ກິໂລແມັດ (14.7 ໄມ) 16
ທັງຫມົດ 70.6 ກິໂລແມັດ (43.9 ໄມ) 53[ก]

ອ້າງອີງ

[ດັດແກ້]
  1. http://www.nationmultimedia.com/business/New-BMCL-boss-eyes-boosting-commercial-revenue-30172472.html