ສະກຸນເງິນຕາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເງິນຕາແມ່ນ ຊື່ລວມ ຂອງ ເງິນທີ່ໝູນວຽນຢູ່ ໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງ ຈະຖືກຮັບຮອງຄຸນຄ່າ ໂດຍ ປະເທດນັ້ນໆ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເປັນຫົວໜ່ວຍແລກປ່ຽນໄດ້. ໃນເງິນຕາ ນອກຈາກເງິນສົດແລ້ວ ຍັງມີ ເງິນຝາກໃນທະນາຄານຕ່າງໆ, ບັດສັນຍາໃຊ້ໜີ້ ແລະອື່ນໆອີກ.

ເຄື່ອງໝາຍເງິນຕາ[ດັດແກ້]

ໂດຍທົ່ວໄປ ເຄື່ອງໝາຍ ຂອງ ເງິນຕາແຕ່ລະປະເທດ ຈະສະແດງໂດຍ 3 ໂດຍໜັງສື ໃນ ISO 4217 ແຕ່ ບັນດາເຄື່ອງໝາຍພິເສດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້​ ກໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ໂດຍແຜ່ຫຼາຍ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

  • ¥ - ເງິນເຢັນຍີ່ປຸ່ນ
  • - ເງິນເອີໂຣສະຫະພາບເອີຣົບ
  • $ - ເງິນໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ
  • £ - ເງິນປອນອັງກິດ
  • - ເງິນຟຣັງຝຣັ່ງ
  • - ເງິນວອງເກົາຫຼີ
  • - ເງິນດົງຫວຽດນາມ
  • ฿ - ເງິນບາດໄທ