ສະກຸນເງິນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສະກຸນເງິນ ແມ່ນໜ່ວຍທີໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນໃນຮູບແບບຂອງເງິນ ສະກຸນເງິນຈະປ່ຽນແປງຂື້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະປະເທດ ຫຼື ກຸ່ມປະເທດ ໂດຍການແລກປ່ຽນ ຫຼື ການຊື້ຂາຍບໍລິການ ລະຫວ່າງປະເທດທີ່ໃຊ້້ເງິນສະກຸນຕ່າງກັນ ຈະໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນເປັນເກນ ໃນການອ້າງອີງ ໃນຫຼາຍໆ ປະເທດສະກຸນເງິນສາມາດມີຊື່ດຽວກັນ ໄດ້ເຊັ່ນ: ໂດລາສະຫະລັດ, ໂດລາຮົງກົງ, ໂດລາການາດາ ແລະ ໃນຫຼາຍປະເທດໃຊ້ສະກຸນເງິນດຽວກັນ ເຊັ່ນ ໃນປະເທດແຖວເອຣົບຫຼາຍປະເທດໃຊ້ສະກຸນເງິນ ເອີໂຣ ແລະ ໃນບາງປະເທດໃຊ້ໜ່ວຍເງິນຂອງປະເທດອື່ນເປັນເກນເຊັ່ນ: ປະເທດປານາມາ ແລະ ປະເທດແອວຊາວາດໍ ໃຊ້ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ. ສະກຸນເງິນທົ່ວໄປຈະມີໜ່ວຍເງິນສະກຸນຍ່ອຍ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນອັດຕາສ່ວນ 1/100 ຂອງສະກຸນເງິນຫຼັກ ເຊັ່ນ: 100 ເຊັນ ເທົ່າກັບ 1 ໂດລາ. ແຕ່ບາງສະກຸນເງິນຈະບໍ່ມີຫົວໜ່ວຍຍ່ອຍເຊັ່ນ: ເງິນກີບ ຂອງລາວ,ເງິນເຢັນ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫຼາຍໆປະເທດ ສາຍເຫດຈາກເງິນເຟີ້ ເຮັດໃຫ້ມີການຍົກເລີກສະກຸນເງິນຍ່ອຍໄປ.