ບີເອັນເຄໂຟຕີເອັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ບີເອນເຄໂຟຕີົ້ເອົດ)
Jump to navigation Jump to search
ບີເອນເຄໂຟຕີົ້ເອົດ

ບີເອນເຄໂຟຕີົ້ເອົດ (ອັງກິດ: BNK48) ແມ່ນກຸົ່ມດນຕີສັນຊາດໄທ ແລະວງນ້ອງສາວຂອງກຸົ່ມດນຕີສັນຊາດຍີ່ປຸ່ນເອເຄບີໂຟຕີົ້ເອົດ ໂດຍບີເອນເຄໂຟຕີົ້ເອົດມີເຊອປາງ ອາລີກຸນແມ່ນຫັວໜ້າວງ