Jump to content

ບີເອັນເຄໂຟຕີເອັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ບີເອນເຄໂຟຕີົ້ເອົດ

ບີເອນເຄໂຟຕີົ້ເອົດ (ອັງກິດ: BNK48) ແມ່ນກຸົ່ມດນຕີສັນຊາດໄທ ແລະວງນ້ອງສາວຂອງກຸົ່ມດນຕີສັນຊາດຍີ່ປຸ່ນເອເຄບີໂຟຕີົ້ເອົດ ໂດຍບີເອນເຄໂຟຕີົ້ເອົດມີເຊອປາງ ອາລີກຸນແມ່ນຫັວໜ້າວງ