ເອເຄບີໂຟຕີົ້ເອົດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເອເຄບີໂຟຕີົ້ເອົດ

ເອເຄບີໂຟຕີົ້ເອົດ (ອັງກິດ: AKB48) ແມ່ນກຸົ່ມດນຕີສັນຊາດຍີ່ປຸ່ນ