Jump to content

ການເກີນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ສະແດງ ການເກີນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຜູ້ຊົມໃຊ້(ແດງ) ແລະ ຜູ້ຜະລິດ(ຟ້າ) ເທິງ ເສັ້ນສະແດງ ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ

ຄຳວ່າ ການເກີນຖືກໃຊ້ໃນ ເສດຖະສາດ ເພື່ອສະແດງຫຼາຍປະລິມານ. ການເກີນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແມ່ນ ປະລິມານຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຮັບຈາກການສາມາດຊື້ ຜະລິດຕະພັນ ໃນ ລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າທີ່ຕົນເອງ ພໍໃຈຊິຈ່າຍ. ການເກີນຂອງຜູ້ຜະລິດ ແມ່ນປະລິມານຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮັບ ໂດຍ ການຂາຍໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າທີ່ຕົນເອງຢາກຂາຍ.