ຍອດຄວາມຕ້ອງການ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ເສດຖະສາດ, ຍອດຄວາມຕ້ອງການແມ່ນ ຄວາມຕ້ອງການລວມ ຕໍ່ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໃນ ເສຖະກິດໃດໜຶ່ງ (Y) ພາຍໃນ ໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ. ເສັ້ນໂຄ້ງຍອດຄວາມຕ້ອງການ ແມ່ນ ຜົນບວກ ຂອງ ຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະຂະແໜງ ເສດຖະກິດ. ຍອດຄວາມຕ້ອງ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ [໑]:

 Yd = C + I + G + NX \

where

 • C \ ແມ່ນ ການຊົມໃຊ້,
 • I \ ແມ່ນ ການລົງທຶນ,
 • G \ ແມ່ນ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ,
 • NX = X - M \ ແມ່ນ ປະລິມານການສົ່ງອອກສຸດທິ,
 • X \ ແມ່ນ ຍອດການສົ່ງອອກ ແລະ
 • M \ ແມ່ນ ຍອດການນຳເຂົ້າ