ກວຽນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ກວຽນ ແມ່ນຍານພາຫະນະຊະນິດນຶ່ງ ມີກົງ 2 ກົງ ໃຊ້ຄວາຍຫຼືງົວທຽມລາກ.