Jump to content

ກຳປັ່ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ກຳປັ່ນ
ແທັງເກີຂົນນໍ້າມັນຂະໜາດໃຫຍ່ AbQaiq

ກຳປັ່ນ ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະໝາຍເຖິງ ເຮືອຂະໜາດໃຫຍ່ ຂັບເຄື່ອນໂດຍແຮງຈັກ ແລະ ທີ່ສາມາດເດີນທະເລທາງໄກໄດ້. ໃນພາສາລາວ ຈະໃຊ້ຄຳວ່າ ເຮືອຕໍ່ກັບ ພາຫະນະທາງນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້​ ຍັງມີ ແທັງເກີ ທີ່ແມ່ນກຳປັ່ນຂົນສົ່ງທາດແຫຼວ(ເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນ, ນໍ້າ)ຂະໜາດໃຫຍ່ ທາງທະເລອີກ.