Jump to content

ລົດຖີບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ລົດຖີບ ແມ່ນ ລົດທີ່ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະມີ 2​ ກົງ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍແຮງຖີບ ຂອງ ຜູ້ຂີ່. ວ່າກັນວ່າ ລົດຖີບດຣາຍຊີເນຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດ ໂດຍ ນັກປະດິດ ຄົນເຢຍລະມັນ ຊື່ວ່າ ຄານ ຟອນ ດຣາຍ ໃນ ປີ 1817.

ລົດຖີບດຣາຍຊີເນ
ລົດຖີບພູ (ມາວເທັນໄບຄ໌
ຕຳຫຼວດອັງກິດພວມລາດຕະເວນໂດຍລົດຖີບ