Jump to content

ປະສຸສັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ປະສຸສັດ (ອັງກິດ: livestock) ແມ່ນສັດລ້ຽງຫຼືສັດເສດຖະກິດທີ່ໃຊ້ວຽກ ແລະເປັນອາຫານ. ສັດເສດຖະກິດມີທັງສັດສີ່ຕີນ ແມ່ນ ງົວ ຄວາຍ ມ້າ ແບ້ ແກະ ໝູ ແລະສັດປີກ ແມ່ນ ເປັດ ໄກ່ ຫ່ານ ໄກ່ງວງ ເປັນຕົ້ນ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ຈາກປະສຸສັດໄດ້ແກ່ ຊີ້ນ ໄຂ່ ນົມ ໜັງ ແລະຂົນ. ການລ້ຽງສັດນັບວ່າ ແມ່ນອາຊີບດີຂອງກະສິກອນ ສາມາດລ້ຽງເປັນຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອໃຊ້ເປັນອາຊີບຫຼັກ ຫຼືລ້ຽງຈຳນວນໜ້ອຍເພື່ອເປັນອາຊີບເສີມ.

ນິລຸດຕິສາດ[ດັດແກ້]

ຄຳວ່າ "ປະສຸສັດ" ປະກອບດ້ວຍ "ປະສຸ" (ປາລີ: ປະສຸ) ແລະ "ສັດ" (ປາລີ: ສັຕຕ). "ປະສຸ" ໝາຍເອົາ ສັດທີ່ມະນຸດນຳມາລ້ຽງເພື່ອໃຊ້ແຮງງານ ສ່ວນ "ສັດ" ໝາຍເອົາ ສິ່ງທີ່ມີຈິດວິນຍານເໜັງຕີງໄປມາໄດ້