Jump to content

ເປັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເປັດ

ເປັດ ເປັນສັດປີກໃນວົງນົກເປັດນ້ຳ (Anatidae) ສົບແບນ ຕີນແບນ ລະຫວ່າງນິ້ວມີພັງຜືດຍຶດຕິດກັນເພື່ອໃຫ້ສະດວກສະບາຍໃນການລອຍນ້ຳ ໂຕມີຫຼາກຫຼາຍສີ ແມ່ນ ນ້ຳຕານ ຂາວ ຂຽວ ບົວ ມ່ວງ ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຫ່ານ ລອຍນ້ຳເກັ່ງ ກິນປາ ພວກພືດນ້ຳແລະສັດນ້ອຍ ໆ ມີກົກກະກູນມາຈາກເປັດແມລາດ (Anas platyrhynchos). ເປັດເປັນນົກນ້ຳທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຫົງແລະຫ່ານ ແລະສາມາດພົບເຫັນໄດ້ທັງໃນນ້ຳຈືດແລະນ້ຳເຄັມ.

ອ້າງອີງ

[ດັດແກ້]