Jump to content

ແບ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ແບ້
ຝູງແບ້
ສະຖານະການອະນຸຮັກ
ສັດລ້ຽງຫຼືປະສຸສັດ
ການຈຳແໜກຊັ້ນທາງວິທະຍາສາດ
ອານາຈັກ: Animalia
ຟີລຳ: Chordata
ຊັ້ນ: Mammalia
ອັນດັບ: Artiodactyla
ວົງ: Bovidae
ວົງຍ່ອຍ: Caprinae
ສະກຸນ: Capra
ຊະນິດ: C. aegagrus
ຊະນິດຍ່ອຍ: C. a. hircus
Trinomen
Capra aegagrus hircus
(Linnaeus, 1758)

ແບ້ (ຊື່ວິທະຍາສາດ: Capra aegagrus hircus) ເປັນສັດສີ່ຕີນແນວນຶ່ງ ເປັນສັດຄ້ຽວເອື້ອງ ໂຕຂະໜາດງົວນ້ອຍ. ຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມຍ່ອຍຂອງແບ້ບ້ານທີ່ມີວິວັດທະນາການມາຈາກແບ້ປ່າໃນອາຊີຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ແລະເອີລົບຕາເວັນອອກ. ຢູ່ໃນສະກຸນ Bovidae ແລະມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັບແກະ ໂດຍສັດທັງສອງແນວຢູ່ໃນວົງຍ່ອຍແກະແລະແບ້ (Caprinae). ປັດຈຸບັນຄາດວ່າມີແບ້ກວ່າ 300 ສາຍພັນ.[1]. ແບ້ເປັນປະສຸສັດທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັບມະນຸດມາດົນ ໂດຍມະນຸດໃນຫຼາຍບ່ອນຂອງໂລກ ມັກລ້ຽງແບ້ເພື່ອເປັນອາຫານ ຫຼືເອົານ້ຳນົມ ຂົນຫຼືໜັງ[2]. ເມື່ອຄ.ສ. 2011 ມີແບ້ກວ່າ 924 ລ້ານໂຕທົ່ວໂລກ ຕາມຂໍ້ມູນຂອງອົງການອາຫານແລະການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ[3].

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]

  1. Hirst, K. Kris. "The History of the Domestication of Goats". Archived 2022-04-07 at the Wayback Machine About.com. Accessed August 18, 2008.
  2. Coffey, Linda, Margo Hale, and Ann Wells; "Goats: Sustainable Production Overview. Archived 2007-02-04 at the Wayback Machine
  3. FAOSTAT, United Nations Food and Agricultural Organization