ບາທໄທ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ບາທໄທ ແມ່ນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດໄທ ໂດຍທະນະບັດໄທມີຈຳນວນ 20 ບາທ, 50 ບາທ, 100 ບາທ, 500 ບາທ, 1,000 ບາທ