Jump to content

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ
ຊື່ທ້ອງຖິ່ນ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ປະເພດທະນາຄານກາງ
ກໍ່ຕັ້ງ10 ທັນວາ ຄ.ສ. 1942
ສຳນັກງານໃຫຍ່273 ຖະໜົນສາມເສນ ແຂວງວັດສາມພະຍາ ເຂດພະນະຄອນ, ,
ພື້ນທີໃຫ້ບໍລິການ
ທຸງຊາດຂອງໄທ ປະເທດໄທ
ບຸກຄະລາກອນຫຼັກ
ເສດຖະພຸດ ສຸດທິວາດນະຣຶພຸດ
ຜູ້ວ່າການ
ເວັບໄຊbot.or.th

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ (ໄທ: ธนาคารแห่งประเทศไทย; ອັງກິດ: Bank of Thailand) ແມ່ນທະນາຄານກາງແຫ່ງປະເທດໄທ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມພະລາຊະບັນຍັດທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ພ.ສ. 2485 (ຄ.ສ. 1942) ໂດຍແມ່ນນິຕິບຸກຄົນ ມີຖານະເປັນໜ່ວຍງານຂອງລັດທີບໍ່ແມ່ນສ່ວນລາຊະການ ຫຼື ລັດວິສາຫະກິດ ມີໜ້າທີຫຼັກໃນການດູແລກຳກັບເຮື່ອງການເງີນຂອງປະເທດໄທ ອອກກົດເກນແລະຄວບຄຸມສະຖາບັນການເງີນ ພິມຈຳໜ່າຍທະນະບັດໄທ ຮວມເຖີງຄວບຄຸມການຖ່າຍໂອນເງີນຕາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະເຝົ້າລະວັງອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນບາດໄທທຽບກັບເງີນສະກຸນອື່ນ.