Jump to content

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ເປັນເມືອງຕັ້ງຂຶ້ນໃຫມ່ໃນຊຸມທ້າຍ ປີ ຄ.ສ.1990 ໂດຍໄດ້ແບ່ງເອົາຫມູ່ບ້ານຈາກ ເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງໜອງບົກ ໂຮມເປັນເມືອງເຊບັ້ງໄຟເພ່ືອງ່າຍໃນການປົກຄອງແລະການຕິດຕໍ່ທາງລັດຖະການຂອງ ປະຊາຊົນ ທິດເຫນືອຕິດກັບເມືອງທ່າແຂກ, ທິດໄຕ້ຕິດກັບເຊບັ້ງໄຟເມືອງໄຊບູລີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບເມືອງໜອງບົກ , ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງມະຫາໄຊ ສະພາບເມືອງ ເປັນເຂດທົ່ງ,ໂນນແລະພູພຽງ ອາຊີບສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນຊາວກະສິກອນ ນາປີ ນາແຊງ ປູກຝັງ ສວນຢາງ ອ້ອຍ ມັນຕົ້ນ ແລະ ລ້ຽງສັດເຮັດນາເປັນຕົ້ນຕໍມີສາຍເລກທາງຄົມມະນາຄົມ ເລກທີ 13 ສາຍໄຕ້ ຜ່ານແລະເສັ້ນທາງຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງບ້ານ ມີບາງເຂດມີທາງດິນແດງ ມີເຊບັ້ງໄຟແລະເຊໂນໄຫຼພາດຜ່ານ ມີພື້ນທີ່ຊົນລະປະທານ

ປະຊາກອນ[ດັດແກ້]

31,532 ຄົນ (2020) ປະກອບດ້ວຍ ລາວລຸ່ມ,ຜູ້ໄທ ແລະ ມະກອງ(ໂສ້,ໂຊ່)(ບ້ານດົງໝາກບ້າ).

ບັນດາບ້ານ[ດັດແກ້]

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ (ອັງກິດ: Xebangfay District) ແມ່ນເມືອງໜຶ່ງໃນຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ...... ບ້ານ (ຍັງບໍ່ແລ້ວເສັດສົມບູນເລີຍ ໄຜເຜີຍຊ່ວຍຊ່ອຍໄດ້ກະຊ່ອຍແນ່ເດີຊາວລາວເຮົາ.)

 • ບ້ານຂົວເຊ
 • ບ້ານຫາດຄຳຫຽງ
 • ບ້ານຍາງຄຳ
 • ບ້ານນາພອກທ່າ
 • ບ້ານນາພອກທົ່ງ
 • ບ້ານດ້າງທ່າ
 • ບ້ານໜອງບອນ
 • ບ້ານບຶງຫົວນາ
 • ບ້ານດົງສະຫວ່າງ
 • ບ້ານຕຶງ
 • ບ້ານດົງໝາກບ້າ
 • ບ້ານສົ້ມ
 • ບ້ານຍາງໃຫຍ່
 • ບ້ານນາຄອມທົ່ງ
 • ບ້ານສັງ
 • ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ
 • ບ້ານແກ້ງແຄນ
 • ບ້ານແກ້ງແປ
 • ບ້ານປາກເຊນ້ອຍ
 • ບ້ານທ່າສີດາ
 • ບ້ານເວີນເຊ
 • ບ້ານກົກຕ້ອງ

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ Heading[ດັດແກ້]

ເຊບັ້ງໄຟ ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ (ສາທິດທົດລອງງານຂຽນໃນອະນາຄົດ) Sub-Heading 1[ດັດແກ້]

ເຊບັ້ງໄຟ ຂົວເຊ (ສາທິດທົດລອງງານຂຽນໃນອະນາຄົດ) Sub-Heading 2[ດັດແກ້]

ເຊບັ້ງໄຟ ມະກອງ(ບ້ານດົງໝາກບ້າ) (ສາທິດທົດລອງງານຂຽນໃນອະນາຄົດ) Sub-Heading 3[ດັດແກ້]
ເຊບັ້ງໄຟ ຂົວບ້ານແກ້ງແປ (ສາທິດທົດລອງງານຂຽນໃນອະນາຄົດ) Sub-Heading 4[ດັດແກ້]
ເຊບັ້ງໄຟ ເສັ້ນທາງເຊບັ້ງໄຟ-ໜອງບົກ (ສາທິດທົດລອງງານຂຽນໃນອະນາຄົດ) Heading ໃຊ້ທົດລອງໃນໂທລະສັບຫຼືໂທລະສາບ

ເຊບັ້ງໄຟ ຜູ້ໄທບ້ານສົ້ມ (ສາທິດທົດລອງງານຂຽນໃນອະນາຄົດ) Block quote

ເຊບັ້ງໄຟ ຂົວຂ້າມລະຫວ່າງ ຂົວເຊ-ມະນີລາດ(ສາທິດທົດລອງງານຂຽນໃນອະນາຄົດ) Page title[ດັດແກ້]