ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ເປັນເມືອງຕັ້ງຂຶ້ນໃຫມ່ໃນຊຸມທ້າຍ ປີ ຄ.ສ.1990 ໂດຍໄດ້ແບ່ງເອົາຫມູ່ບ້ານຈາກ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງ ຫນອງບົກ ໂຮມເປັນເມືອງເຊບັ້ງໄຟເພ່ືອງ່າຍໃນການປົກຄອງແລະການຕິດຕໍ່ທາງລັດຖະການຂອງ ປະຊາຊົນ ທິດເຫນືອຕິດກັບເມືອງທ່າແຂກ,ທິດໄຕ້ຕິດກັບເມືອງຫນອງບົກ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສະພາບເມືອງ ເປັນເຂດທົ່ງພຽງ ອາຊີບສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນຊາວກະສິກອນ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເຮັດນາເປັນຕົ້ນຕໍມີສາຍເລທາງຄົມມະນາຄົມ ເລກທີ13ສາຍໄຕ້ຜ່ານແລະເສັ້ນທາງຕິດຕ່ໍລະຫວ່າງບ້ານ ມີບາງເຂດມີທາງດິນແດງ,