ເມືອງຍົມມະລາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເມືອງຍົມມະລາດ ເປັນເມືອງໝືງຂອງແຂວງຄຳມວນ ຕິດກັບເມືອງທ່າແຂກ ຕິດກັບເມືອງມຫາໄຊ ຕິດກັບເມືອງນາກາຍ ຕິດກັບເມືອງບົວລະພາ ແລະ ຕິດກັບຊາຍແດນຫວຽດນາມທາງເໍລກທີ12 ອອກຊາຍແດນ ໃນເມືອງຍົມມະລາດ ມີທຳມະຊາດພຸຜາທີ່ອຸດົມສົມບຸນ ມີຖ້ຳ ມີນ້ຳຕົກຫລາຍແຫ່ງ ມີ ເຮືອນພັກ ມີໂຮງແຮມ ອາຫານພື້ນບ້ານ ແລະຮ້ານອາຫານຫລາຍແຫ່ງໄວ້ຮອງຮັບແຂກທີ່ມາທ່ຽວເມືອງຍົມມະລາດ ແລະຍັງອີກລາກຫລາຍຈິດຈະກຳກຳລັງເກີດຂື້ນເຊັ່ນ ສວນນ້ຳ ລີນສົມພູ ແຫ່ງທຳອິດຂອງແຂວງ ຄຳມວ່ນ