ເມືອງມະຫາໄຊ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເມືອງມະຫາໄຊ ເປັນເມືອງເກົ້່າແກ່ຖືກສ້ິ້າງຕັ້ງຂື້ນກ່ອນເມືອງທ່າແຂກ ທີ່ເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງ ເມືອງມະຫາໄຊ ມີຫລາຍວັດທະນະທຳທີ່ໂດດເດັ່ນ ເປັນບ່ອນເກີດລຳມະຫາໄຊ ເປັນບ່ອນປະດີດສະຖານພະອົງແສນ ທີ່ສວຍງາມທີ່ປະດີດສະຖານ ໃນສະໃຫມເຈົ້າອານຸວົງ ປົບເສີກສະຫຍາມມາພຳນັກທີ່ເມືອງແຫ່ງນີ້ ປະຊາຊົນມີຫລາກຫລາຍ ຊົນເຜົ່າ ມີອາຊີບປູກຝັງແລ ລ້ຽງສັດ ເປັນຕົ້ນຕໍ ມີທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ ສາຍເຊບັ້ງໄຟປ່ຽບເຫມືອນແມ່ນ້ຳສາຍຫລັກ ຂອງຊາວເມືອງທີ່ນຳໃຊ້