ເມືອງໜອງບົກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເມືອງໜອງບົກ ເປັນເມືອງຕັ້ງຢູ່ທາງເຂດໄຕ້ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນທົ່ງພຽງ ມີສາຍນ້ຳຂອງເປັນຊາຍແດນລາວໄທ ມີສາຍເຊບ້ັ້ງໄຟ ກັ້ນເປັນຊາຍແດນລະຫວ່າງ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ທີດເຫນືອຕີດກັບ ເມືອງທ່າແຂກ ເຊີ່ງເປັນເທດສະບານ ແຂວງ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວກະສີກອນ ປູກຝັງລ້ຽງສັດ ເຮັດນາແບບດັ້ງເດີມເປັນຫລັກ ການເຮັດນາແມ່ນອາໃສທຳມະຊາດເປັນ ຕົ້ນຕໍລະດູແລ້ງ ມີບາງບ້ານສ່ວນນ້ອຍໄດ້ເຮັດນາແຊງ ຍ້ອນມີຊົນລະປະທານຢູ່ໄກ້ແຄມແມ່ນ້ຳປູກຜັກຂາຍຕາມລະດູ ມີສາຍທາງເລກທີ 13 ເບ ເປັນສາຍທາງຫລັກ ແລະ ເປັນເສັ້ນທາງເຊືອມຕໍ່ຫາເທສະບານ ແຂວງແລະທາງເຊືອມຕໍ່່ ຫາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີດ່ານແລກປ່ຽນສີນຄ້າທີ່ປາກເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ດ່ານຊຽງຫວາທ່າ ທັງສອງດ່ານນີ້ເປັນເສັ້ນທາງຂາຍສິນຄ້າລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ດ່ານເຊບັ້ງໄຟນີ້ເປີດແຕ່ຕົ້ນປີ80 ສ່ວນຫລາຍແມ່ນປະຊ າຊົນລາວເອົາສີນຄ້າໄປຂາຍ ແລະ ຊື້ສີນຄ້າຈາກອຳເພີທາດພະນົມ ເຂດນີ້ເປັນ ບໍລີເວນອານາຈັກເກົ່າແກ່ ຂອງອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງ ມີພະທາດຕູມພະວັງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາວາງເຊີ່ງຖືກສ້າງຂື້ນ ສະໄຫມດຽວກັນກັບພະທາດ ພະນົມໃນປີ ພໍສໍ 8 ຕາມນີທານອຸຣັງຄະທາດ ມີເຂດຫນອງເຮືອທອງ ເຊີ່ງເປັນບ່ອນກໍຕັ້ງ ອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງແຫ່ງທຳອິດ ມີດິນຈີ່ກາຍ ເປັນຫີນທີ່ວັດປ່າໂຊກຄຳແສນ ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່(ຕົ້ນໄມ້ຍາງ) ອາຍູພັນປີຢູ່ບ້ານຫາດຊຽງດີ. ດອນຍາວຫລາຍຫລັກກິໂລແມັດ ກາງນ້ຳຂອງເປັນຂອງ ຄົນລາວ ກວມເອົາຫລາຍຫມູ່ບ້ານຢູ່ເຂດດອນສະຫວ່າງ ມີທົ່ງນາກວ້າງຢາຍຢູ່ທົ່ວໄປຂອງເຂດເມືອງ ເຮັດນາປີເປັນຫລັ ກ ແລະ ບາງບ່ອນເຫມາະສົມກໍເຮັດນາ ແຊງ ແລະ ປູກຜືດຜັກ ຕາມລະດູການ. ເມືອງຫນອງບົກປະກອບມີ ຫລາຍບ້ານ:

ບ້ານຫນອງບົກ; ບ້ານສີບຸນເຮືອງ; ບ້ານຫນອງໂດນ; ບ້ານຫນອງສະພັງ; ບ້ານໂພນ, ບ້ານສັນຕີສຸກ, ບ້ານດົງຂວາງ, ບ້ານນາມັນປາ, ບ້ານດົງຍາງ, ບ້ານຫນອງປາຫລາດ, ບ້ານສອງເຫມືອງໄຕ້, ບ້ານສອງເຫມືອງເຫນືອ, ບ້ານຊຽງຫວາງທົ່ງ, ບ້ານຊຽງຫວາງທ່າ, ບ້ານກຸດຈັບ, ບ້ານຫາດຊຽງດີ, ບ້ານຜັກອີ່ຕູ່, ບ້ານນາໄຕ້, ບ້ານດົງສະຫງຳ, ບ້ານສອກເບາະ, ບ້ານດອນຂຽວເຫນືອ, ບ້ານດອນສະຫວ່າງ, ບ້ານດອນຂຽວກາງ, ບ້ານດອນຂຽວໄຕ້, ບ້ານບຶງສານທ່າ, ບ້ານບຶງສານເທິງ, ບ້ານມ່ວງໄຂ່, ບ້ານຫນອງຫລົ່ມ, ບ້ານປາກເດີດ, ບ້ານເດີດນ້ອຍ, ບ້ານໂຄກເຫນືອ(ດອນຫມາກໂມ), ບ້ານໂຄກໄຕ້(ບ້ານໂຄກກ່ອງ), ບ້ານດ່ານປາກເຊ, ບ້ານດົງພົງເພົາ, ບ້ານຕານເທີງ, ບ້ານດົງຜັກເພື້ອ, ບ້ານຫນອງລີ, ບ້ານຫາດຊາຍຟອງ, ບ້ານຫນອງສະພັງ(2), ບ້ານນາວາງເຫນືອ, ບ້ານນາວາງໄຕ້, ບ້ານນາວາງທົ່ງ, ບ້ານນາວາງນ້ອຍ, ບ້ານໂຄກສະຫວ່າງ, ບ້ານຊຳນາດີ, ບ້ານສະດື, ບ້ານໂພນສາວເອ້, ບ້ານທ່າມ່ວງ; ບ້ານດົງກະສິນ, ບ້ານຫນອງຜຳ, ບ້ານໂພນແພງ, ບ້ານດົງບູນ, ບ້ານນາຄຳ, ບ້ານນານ້ອຍ, ບ້ານໂນນສີລາ, ບ້ານໂນນແຕ້, ບ້ານໂນນຈິກບ້ານນາຫູນ, ບ້ານປົ້ງກິ່ວ, ບ້ານເຫລົ່ານາ, ບ້ານໂພນແພງ, ບ້ານນາຈຳປາ, ບ້ານດົງຄຸງ,

ປັດຈຸບັນບ້ານຫນອງບົກມີຢູ່4ຫມູ່ບ້ານໂຮມຕົວເຂົ້າເປັນບ້ານຫນຶ່ງ ຄື: ບ້ານຫນອງບົກ; ບ້ານສີບຸນເຮືອງ; ບ້ານຫນອງໂດນ; ບ້ານຫນອງສະພັງ

ມີທ່ານ ຂັນຕີ ໂພທິນ ເປັນເຈົ້າເມືອງໆ ຫນອງບົກ