ລາຍຊື່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຄືລາຍຊື່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ

ລາຍຊື່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ[ດັດແກ້]

      ປະທານຄະນະກຳມະການລາຊະດອນ
      ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈາກຜົນຂອງລັດຖະປະຫານ
      ຜູ້ຮັກສາການແທນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
      ຄະນະລັດຖະປະຫານ
ລຳດັບ
(ສະໄໝ)
ຮູບ ຊື່ ຄະນະລັດຖະມົນຕີ
(ຄະນະທີ່)
ການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ພັກ ລາຊະສະໄໝ
ເລີ່ມວາລະ
(ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍ)
ສິ້ນສຸດວາລະ
(ສິ້ນສຸດໂດຍ)
ໄລຍະເວລາ
1
(1-3)
ພະຍາມະໂນປະກອນນິຕິທາດາ 1 28 ມິຖຸນາ ຄ.ສ. 1932
(ມະຕິຂອງຜູ້ແທນລາຊະດອນຊັ່ວຄາວ)
10 ທັນວາ ຄ.ສ. 1932
(ປະກາດໃຊ້ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງລາຊະອານາຈັກສະຫຍາມ)
358 ວັນ ອິດສະຫຼະ

ພະບາດສົມເດັດພະປົກເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ
2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
(มติของผู้แทนราษฎรชั่วคราว)
1 เมษายน พ.ศ. 2476
(รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา)
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476
(พระราชกฤษฎีกา)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
(รัฐประหารและลาออก)
2
(1-5)
center|100px พันเอก

พระยาพหลพลพยุหเสนา

4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
(มติของผู้แทนราษฎรชั่วคราว)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
(ลาออกและเลือกตั้งทั่วไป)
ແມ່ແບບ:Age in years and days คณะราษฎร
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1)
22 กันยายน พ.ศ. 2477
(ลาออกเนื่องจากสภาไม่อนุมัติสนธิสัญญาจำกัดยางของรัฐบาล)
6 22 กันยายน พ.ศ. 2477
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
(ลาออกเนื่องจากกรณีกระทู้เรื่องขายที่ดินพระคลังข้างที่)
center|100px
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
7 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
(สภาครบวาระและจัดเลือกตั้งทั่วไป)
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 1]
3
(1-2)
100px พลตรี หลวงพิบูลสงคราม
(ถึงกรกฎาคม 2484)


จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(ตั้งแต่กรกฎาคม 2484)

9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
7 มีนาคม พ.ศ. 2485
(ลาออกเนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสม)
ແມ່ແບບ:Age in years and days คณะราษฎร
10 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
(ลาออกเนื่องจาก ส.ส. ไม่อนุมัติร่าง พ.ร.บ. และ พ.ร.ก.)
4
(1)
center|100px พันตรี ควง อภัยวงศ์ 11 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ลาออกเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง)
ແມ່ແບບ:Age in years and days คณะราษฎร
5 center|100px ทวี บุณยเกตุ 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
17 กันยายน พ.ศ. 2488
(ลาออกเนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมมาแทน)
ແມ່ແບບ:Age in years and days คณะราษฎร
6
(1)
center|100px หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 13 17 กันยายน พ.ศ. 2488
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
31 มกราคม พ.ศ. 2489
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและเลือกตั้งทั่วไป)
ແມ່ແບບ:Age in years and days เสรีไทย
4
(2)
center|100px พันตรี

ควง อภัยวงศ์

14 31 มกราคม พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489
(ลาออกเนื่องจากแพ้มติสภาที่เสนอ พ.ร.บ. ที่รัฐบาลรับไม่ได้)
ແມ່ແບບ:Age in years and days คณะราษฎร
7
(1-3)
center|100px ปรีดี พนมยงค์ 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ลาออกเนื่องจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489)
ແມ່ແບບ:Age in years and days คณะราษฎร
- 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ลาออกเนื่องจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล)
center|100px
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
(ลาออกเนื่องจากถูกกล่าวหาจากกรณีเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่ 8)
8
(1-2)
center|100px พลเรือตรี

ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

17 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ลาออกเนื่องจากมีกระแสกดดันที่รุนแรง)
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคแนวรัฐธรรมนูญ
18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(รัฐประหาร)
คณะทหารแห่งชาติ
(หัวหน้าคณะ: ผิน ชุณหะวัณ)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ແມ່ແບບ:Age in years and days
(ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี)
4
(3-4)
center|100px พันตรี ควง อภัยวงศ์ 19 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(มติคณะทหารแห่งชาติ)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
(ลาออกเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคประชาธิปัตย์
20 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5)
8 เมษายน พ.ศ. 2491
(ลาออกเนื่องจากคณะรัฐประหารบังคับให้ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง)
3
(3-8)
100px จอมพล ป. พิบูลสงคราม 21 8 เมษายน พ.ศ. 2491
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5)
25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 และมีการเลือกตั้งทั่วไป)
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคธรรมาธิปัตย์[1]
22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
(นำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 กลับมาใช้อีกครั้ง)
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
(มติคณะรัฐประหาร)
6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(มีการแต่งตั้งสมาชิกประเภทที่ 2 ขึ้นใหม่)
คณะบริหารประเทศชั่วคราว
24 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6)
23 มีนาคม พ.ศ. 2495
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2495 และมีการเลือกตั้งทั่วไป)
พรรคธรรมาธิปัตย์[1]
25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7)
21 มีนาคม พ.ศ. 2500
(สภาครบวาระและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
26 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8)
16 กันยายน พ.ศ. 2500
(รัฐประหาร)
พรรคเสรีมนังคศิลา
คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500 ແມ່ແບບ:Age in years and days
(ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี)
9 100px พจน์ สารสิน 27 21 กันยายน พ.ศ. 2500
(ทูลเกล้าฯเสนอชื่อโดยผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร)
1 มกราคม พ.ศ. 2501
(ลาออกและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
ແມ່ແບບ:Age in years and days อิสระ
10
(1)
center|100px พลเอก

ถนอม กิตติขจร

28 1 มกราคม พ.ศ. 2501
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
(ลาออกและรัฐประหาร)
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคชาติสังคม
คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ແມ່ແບບ:Age in years and days
(ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี)
11 center|100px จอมพล

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

29 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
(มติสภาร่างรัฐธรรมนูญ)
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ถึงแก่อสัญกรรม)
ແມ່ແບບ:Age in years and days คณะปฏิวัติ
10
(2-3)
center|100px จอมพล

ถนอม กิตติขจร

30 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(มติสภาร่างรัฐธรรมนูญ)
7 มีนาคม พ.ศ. 2512
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
ແມ່ແບບ:Age in years and days คณะปฏิวัติ
31 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
(รัฐประหาร)
พรรคสหประชาไทย
คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: จอมพลถนอม กิตติขจร)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ແມ່ແບບ:Age in years and days
(ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี)
10
(4)
center|100px จอมพล

ถนอม กิตติขจร

32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(ลาออกเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา)
ແມ່ແບບ:Age in years and days คณะปฏิวัติ
12 center|100px สัญญา ธรรมศักดิ์ 33 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(ทูลเกล้าฯเสนอชื่อโดยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
(ลาออกโดยให้เหตุผลว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ)
ແມ່ແບບ:Age in years and days อิสระ
34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
(มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
6
(2)
center|100px หม่อมราชวงศ์

เสนีย์ ปราโมช

35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11)
14 มีนาคม พ.ศ. 2518
(ไม่ได้รับความไว้วางใจในการแถลงนโยบาย)
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคประชาธิปัตย์
13 100px หม่อมราชวงศ์

คึกฤทธิ์ ปราโมช

36 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11)
20 เมษายน พ.ศ. 2519
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 2]
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคกิจสังคม
6
(3)
center|100px หม่อมราชวงศ์

เสนีย์ ปราโมช

37 20 เมษายน พ.ศ. 2519
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12)
25 กันยายน พ.ศ. 2519
(ลาออกเนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ถนอม กิตติขจรกลับมาอุปสมบท)
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคประชาธิปัตย์
38 25 กันยายน พ.ศ. 2519
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12)
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(รัฐประหาร เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา)
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
(หัวหน้าคณะ: พลเรือเอก สงัด ชลออยู่)
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ແມ່ແບບ:Age in years and days
(ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี)
14 100px ธานินทร์ กรัยวิเชียร 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(มติคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
(รัฐประหาร)
ແມ່ແບບ:Age in years and days อิสระ
คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: พลเรือเอก สงัด ชลออยู่)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ແມ່ແບບ:Age in years and days
(ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี)
15
(1-2)
100px พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
(มติคณะปฏิวัติ)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
ແມ່ແບບ:Age in years and days กองทัพ
41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13)
3 มีนาคม พ.ศ. 2523
(ลาออกเนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันและผู้ลี้ภัย)
อิสระ
16
(1-3)
center|100px พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13)
30 เมษายน พ.ศ. 2526
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 3]
ແມ່ແບບ:Age in years and days กองทัพ
43 30 เมษายน พ.ศ. 2526
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14)
5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 4]
อิสระ
44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15)
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 5]
17
(1-2)
center|100px พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(ลาออก)
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคชาติไทย
46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
(รัฐประหาร)
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
(หัวหน้าคณะ:พลเอก สุนทร คงสมพงษ์)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 ແມ່ແບບ:Age in years and days
(ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี)
18
(1)
center|100px อานันท์ ปันยารชุน 47 2 มีนาคม พ.ศ. 2534
(มติคณะ รสช.)
7 เมษายน พ.ศ. 2535
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
ແມ່ແບບ:Age in years and days อิสระ
19 center|100px พลเอก สุจินดา คราประยูร 48 7 เมษายน พ.ศ. 2535
(ทูลเกล้าฯ เสนอชื่อโดยสุนทร คงสมพงษ์ ประธานสภา รสช.[2][3] และมติพรรคร่วมรัฐบาล[4])
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(ลาออกเนื่องจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ)
ແມ່ແບບ:Age in years and days อิสระ
- มีชัย ฤชุพันธุ์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง)
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
ແມ່ແບບ:Age in years and days
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
อิสระ
18
(2)
center|100px อานันท์ ปันยารชุน 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(ทูลเกล้าฯ เสนอชื่อโดยอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
23 กันยายน พ.ศ. 2535
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 6]
ແມ່ແບບ:Age in years and days อิสระ
20
(1)
center|100px ชวน หลีกภัย 50 23 กันยายน พ.ศ. 2535
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18)
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 7]
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคประชาธิปัตย์
21 center|100px บรรหาร ศิลปอาชา 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19)
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 8]
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคชาติไทย
22 center|100px พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 52 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(ลาออก เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ)
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคความหวังใหม่
20
(2)
center|100px ชวน หลีกภัย 53 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 9]
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคประชาธิปัตย์
23
(1-2)
center|100px ทักษิณ ชินวัตร 54 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21)
11 มีนาคม พ.ศ. 2548
(สภาครบวาระ และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคไทยรักไทย
55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22)
19 กันยายน พ.ศ. 2549
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป และเกิดรัฐประหาร)[lower-alpha 10]
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(หัวหน้าคณะ: พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน)
19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ແມ່ແບບ:Age in years and days
(ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี)
24 center|100px พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 56 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
(มติคณะ คปค.)
29 มกราคม พ.ศ. 2551
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
ແມ່ແບບ:Age in years and days อิสระ
25 center|100px สมัคร สุนทรเวช 57 29 มกราคม พ.ศ. 2551
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23)
9 กันยายน พ.ศ. 2551
(ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง)[lower-alpha 11]
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคพลังประชาชน
26 center|100px สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 9 กันยายน พ.ศ. 2551
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
18 กันยายน พ.ศ. 2551
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
ແມ່ແບບ:Age in years and days
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
พรรคพลังประชาชน
58 18 กันยายน พ.ศ. 2551
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23)
2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี)[lower-alpha 12]
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคพลังประชาชน
- center|100px ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
ແມ່ແບບ:Age in years and days
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
อิสระ
27 center|100px ร้อยตรี[5][6]อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 59 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23)
5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 13]
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคประชาธิปัตย์
28 center|100px ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 60 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24)
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งขณะรักษาการ หลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 14]
ແມ່ແບບ:Age in years and days พรรคเพื่อไทย
- center|100px นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(รัฐประหาร)
ແມ່ແບບ:Age in years and days
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
พรรคเพื่อไทย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(หัวหน้าคณะ: พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ແມ່ແບບ:Age in years and days
(ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี)
29
(1-2)
center|100px พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 61 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557
(มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 15]
ແມ່ແບບ:Age in years and days คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
center|100px
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
62 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(มติของรัฐสภาไทย ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 และวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12)
ปัจจุบัน
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[lower-alpha 16]
อิสระ[lower-alpha 17]
- center|100px พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัย)
30 กันยายน พ.ศ. 2565 ແມ່ແບບ:Age in years and days
(รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี)
พรรคพลังประชารัฐ

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]

  1. 1.0 1.1 หลักการและนโยบายของชุมนุมธรรมาธิปัตย์. พระนคร: โรงพิมพ์สหการพานิช. 2490.
  2. ร่วมกันสู้ หน้า 35-48ค้านนายกฯ
  3. สารคดีเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
  4. ย้อนรอย “สามัคคีธรรม” ยุคสุรยุทธ์-สนธิ ฟื้นคืนชีพ!?[dead link]ແມ່ແບບ:ลิงก์เสีย
  5. "ราชกิจจานุเบกษา เล่ม105 ตอนที่193 หน้า204 ร้อยตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2018-08-03. Retrieved 2023-03-01.
  6. "พระราชทานยศทหาร". Archived from the original on 2014-02-05. Retrieved 2021-08-08.


Cite error: <ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found