ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย
​​
Flag of the Prime Minister of Thailand.svg
​ທຸງປະຈຳຕຳແໜ່ງ​
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
​​​ເຄື່ອງໝາຍປະຈຳຕຳແໜ່ງ​
​​​ຄົນປັດຈຸບັນ​​
​​​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ
ຕັ້ງແຕ່ 24 ສິງຫາ ຄ.​ສ.​2014
(ຢຸດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊົ່ວຄາວ ຕັ້ງແຕ່ 24 ສິງຫາ ຄ.ສ.2022)
ຜູ້ຮັກສາລາດຊະການແທນນາຍົກລົດຖະມົນຕີ
ປະວິດ ວົງສຸວັນ
(ຮັກສາການ ຕັ້ງແຕ່ 24 ສິງຫາ 2022)
ການຮຽກຂານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
(ບໍ່ເປັນທາງການ)
ຯພນຯ
(ທາງການ)
ທ່ານຜູ້ນຳ
(ການທູດລະຫວ່າງປະເທດ)
ທີ່ທຳການ ທຳນຽບລັດຖະບານ
ທີ່ພຳນັກ ບ້ານພິດສະນຸໂລກ
ຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງ ພະມະຫາກະສັດໄທ
ວາລະ ຮວມກັນບໍ່ເກິນ 8 ປີ ແລະບໍ່ເກິນ 2 ວາລະ
ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຄົນທຳອິດ ພະຍາມະໂນປະກອນນິຕິທາດາ​
ເລີ່ມຕຳແໜ່ງ 28 ມິຖຸນາ ຄ.​ສ.​1932
ເງິນເດືອນ​ 125,590 ບາດ
ເວັບໄຊຕ໌ thaigov.go.th

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ (ໄທ: นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย) ແມ່ນຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າລັດຖະບານຂອງປະເທດໄທ ມີຂຶ້ນຫຼັງການປະຕິວັດສະຫຍາມ ພ.ສ. 2475 (1932) ເຊິ່ງປ່ຽນແປງການປົກຄອງສູ່ລາຊາທິປະໄຕພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນແລະປະຊາທິປະໄຕລະບົບລັດຖະສະພາ

ປະຫວັດ​[ແກ້ໄຂ]

ຕຳແໜ່ງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມີຂຶ້ນພາຍຫລັງ[[ການປະຕິວັດ​ສະຫຍາມ ຄ.​ສ.​ 1932]] ຮຽກວ່າ "ປະທານຄະນະກຳມະການລາດຊະດອນ" ຕາມພະລາດຊະບັນຍັດລັດຖະທຳມະນູນການປົກຄອງແຜ່ນດິນສະຫຍາມຊົ່ວຄາວ ພຸດສັກກະຫຼາດ 2475[໑] ແລະພາຍຫລັງພະບາດສົມເດັດພະປົກເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ ຊົງລົງພະປໍຣະມາພິໄທໃນລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງລາຊະອານາຈັກສະຫຍາມ ພຸດສັກກະຫຼາດ 2475 ເມື່ອວັນທີ 10 ທັນວາ ຄ.​ສ.​ 1932 ກະປ່ຽນມາຮຽກ "ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ"[໒] ໂດຍມີກາປະຈຳສຳນັກນາຍົກລັດຖະມົນຕີແມ່ນກາລາຊະສີຄົດຊະສີຮັກສາລັດຖະທຳມະນູນ ແລະກາປະຈຳຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ

ການດຳລົງ​ຕຳແໜ່ງ​[ແກ້ໄຂ]

รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติที่มาของนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันระบุว่านายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกของสภาผู้แทนราษฎร และมีบทเฉพาะกาลให้วุฒิสภามีชุดแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (วาระปี 2562–67) ส่วนเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย

ຕຳແໜ່ງ​ ຊື່​ ພັກ ໄດ້ຮັບເລືອກໂດຍ ເມື່ອ​ ເລີ່ມຕົ້ນ ຕຳແໜ່ງ​ທີ່​ສອງ
ນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ
General Prayut Chan-o-cha (cropped).jpg
ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ
ອິສະລະ​ ລັດຖະສະພາ​ 5 ມິຖຸນາ ຄ.​ສ.​2019 9 ມິຖຸນາ ຄ.​ສ.2019[໓] ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າ​ການ​ກະຊວງກະລາໂຫມ

ການປະຕິບັດ​ໜ້າທີ່​[ແກ້ໄຂ]

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดวาระของนายกรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง"[໔]

นายกรัฐมนตรีอาจพ้นจากตำแหน่งเพราะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ญัตตินี้ต้องเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไว้ด้วย เมื่อเสนอญัตติแล้วจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้นายกรัฐมนตรีหลีกหนีการอภิปราย เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้เสียงครบ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่ง และมีผลให้คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงทั้งคณะด้วย

การรักษาราชการแทน[ແກ້ໄຂ]

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 41 กำหนดให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการ ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน[໕]

ທີ່ທຳການແລະບ້ານພັກ[ແກ້ໄຂ]

นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ราชการสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 27 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา

สำหรับบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย คือ บ้านพิษณุโลก ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ออกแบบและสร้างโดย มาริโอ ตามานโญ สถาปนิกประจำราชสำนักสยามชาวอิตาลี มีเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน

ຮອງນາຍົກລັດຖະນົນຕີ[ແກ້ໄຂ]

รองนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการกำกับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รวมทั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (เรียงตามลำดับรองนายกรัฐมนตรีดังนี้[໖][໗])

ຕຳແໜ່ງ​ ຊື່​ ພັກ ເລີ່ມຕົ້ນ ຕຳແໜ່ງ​ທີ່ສອງ
ຮອງນາຍົກລັດຖະນົນຕີ
Prawit Wongsuwan (2018) cropped.jpg
ປະວິດ ວົງສຸວັນ
ພັກພະລັງປະຊາລັດ 10 ກໍລະກົດ ຄ.​ສ.​2019
SomkidJat2006.JPG
ສົມຄິດ ຈາຕຸສີພິທັກ
ອິສະລະ
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
ວິສະນຸ ເຄືອງາມ​
ອິສະລະ
Jurin Laksanawisit 2009 (cropped).jpg
ຈຸຣິນ ລັກສະນະວິສິດ
ພັກປະຊາທິປັດ ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າ​ການ​ກະຊວງພານິດ
อนุทิน ชาญวีรกูล 2019 ครอบตัด.jpg
ອນຸທິນ ຊານວີຣະກູນ
ພັກພູມໃຈໄທ ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າ​ການ​ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ລາຍຊື່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ[ແກ້ໄຂ]

ອາດີດ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຍັງມີຊີວິຕຢູ່[ແກ້ໄຂ]

ปัจจุบันมีอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ 10 คน ได้แก่

ອ້າງອີງ[ແກ້ໄຂ]

  1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475, ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 15 เมษายน 2558
  2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475, ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 15 เมษายน 2558
  3. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี , สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2562
  4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
  5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534, ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 15 เมษายน 2558
  6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 161/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีฯ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
  7. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2562