Jump to content

ລັດຖະສະພາໄທ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ລັດຖະສະພາແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ

รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย
ຊຸດທີ XXVI
ປະເພດ
ປະເພດ
ອົງປະກອບວຸທິສະພາ
ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ
ປະຫວັດ
ກໍ່ຕັ້ງ28 ມິຖຸນາ ຄ.ສ. 1932
ຜູ້ບໍລິຫານ
ວັນມູຫະມັດນອ ມະທາ, ປະຊາຊາດ
ຕັ້ງແຕ່ 5 ກໍລະກົດ ຄ.ສ. 2023
ພອນເພັດ ວິຊິດຊົນໄຊ, ອິດສະຫຼະ
ຕັ້ງແຕ່ 28 ພຶດສະພາ ຄ.ສ. 2019
ເສດຖາ ທະວີສິນ, ເພື່ອໄທ
ຕັ້ງແຕ່ 22 ສິງຫາ ຄ.ສ. 2023
ໄຊທະວັດ ຕຸລາທົນ, ກ້າວໄກ
ຕັ້ງແຕ່ 17 ທັນວາ ຄ.ສ. 2023
ໂຄງສ້າງ
ສະມາຊິກ
ກຸ່ມການເມືອງໃນ
ວຸທິສະພາ
     ແຕ່ງຕັ້ງ (244)
     ເປັນໂດຍຕຳແໜ່ງ (6)
ກຸ່ມການເມືອງໃນ
ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ
ຝ່າຍລັດຖະບານ (314)
ຝ່າຍຄ້ານ (185)
ການເລືອກຕັ້ງ
ແຕ່ງຕັ້ງ
ແບບຄູ່ຂະໜານ
ແບ່ງເຂດເລືອກຕັ້ງ (400)
ບັນຊີລາຍຊື່ (100)
ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກວຸທິສະພາຄັ້ງລ່າສຸດ
30 ມີນາ ຄ.ສ. 2014
ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນຄັ້ງລ່າສຸດ
14 ພຶດສະພາ ຄ.ສ 2023
ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກວຸທິສະພາຄັ້ງໜ້າ
26 ມິຖຸນາ ຄ.ສ. 2024
ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນຄັ້ງໜ້າ
ຄ.ສ. 2027
ທີ່ປະຊຸມ
ສັບປາຍະສະພາສະຖານ
ເວັບໄຊ
parliament.go.th

ລັດຖະສະພາແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ (ໄທ: รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย) ແມ່ນສະພານິຕິບັນຍັດລະດັບຊາດຂອງປະເທດໄທ ເປັນຜູ້ໃຊ້ອຳນາດນິຕິບັນຍັດອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງປວງຊົນຊາວໄທຕາມບົດບັນຍັດແຫ່ງລັດຖະທຳມະນູນ ເຊິ່ງລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ ພຸດທະສັກກະລາດ 2560 (ຄ.ສ. 2017) ທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມເມື່ອ ຄ.ສ. 2021 ກຳໜົດໃຫ້ລັດຖະສະພາປະກອບດ້ວຍວຸທິສະພາແລະສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ເຊິ່ງເປັນການປົກຄອງລະບົບສະພາສອງ ໂດຍຈະປະຊຸມຮ່ວມກັນຫຼືແຍກກັນຕາມທີ່ລັດຖະທຳມະນູນກຳໜົດ ໂດຍປະທານສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນເຮັດໜ້າທີ່ປະທານລັດຖະສະພາ ແລະປະທານວຸທິສະພາເຮັດໜ້າທີ່ຮອງປະທານລັດຖະສະພາ

ສຳຫຼັບບ່ອນທີ່ປະຊຸມນັ້ນ ທີ່ທຳອິດຢູ່ທີ່ພະທີ່ນັ່ງອະນັນຕະສະມາຄົມກ່ອນຍ້າຍມາຍັງອາຄານລັດຖະສະພາໄທ ແລະປັດຈຸບັນຢູ່ທີ່ສັບປາຍະສະພາສະຖານ

ໃນບາງຊ່ວງເວລາ (ໂດຍສະເພາະຫຼັງການລັດຖະປະຫານ) ອາດມີການຍົກເລີກລັດຖະສະພາ ແລ້ວໃຫ້ສະພານິຕິບັນຍັດແຫ່ງຊາດເປັນຜູ້ໃຊ້ອຳນາດນິຕິບັນຍັດແທນ