ຊີເກມສ໌

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

The Southeast Asian Games ງານກິລາຂອງບັນດາປະເທດອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ້ ພາສາອັງກິດ SEA Games ພາສາຈີນ 东南亚运会 ເປັນງານກິລາປະກອບມີກິລາຫລາຍປະເພດແລະປັດຈຸບັນມີສິບເອັດປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ, ກິລາທຸກປະເພດແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດກະຕິກາຂອງສະຫະພັນກິລາຊີເກມສ໌ໂດຍ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະກຳມະການໂອແລມປິກສາກົນແລະໂອແລມປິກອາຊີ.

ຊີເກມສ໌ 2009[ດັດແກ້]

Key

  *   Host nation

Rank Nation Gold Silver Bronze Total
1 ທຸງຊາດຂອງໄທ Thailand 86 83 97 266
2 ທຸງຊາດຂອງຫວຽດນາມ Vietnam 83 75 57 215
3 ທຸງຊາດຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ Indonesia 43 53 74 170
4 ທຸງຊາດຂອງປະເທດມາເລເຊຍ Malaysia 40 40 59 139
5 Flag of the Philippines Philippines 38 35 51 124
6 ທຸງຊາດຂອງສິງກະໂປ Singapore 33 30 35 98
7 ທຸງຊາດຂອງປະເທດລາວ Laos* 33 25 52 110
8 ທຸງຊາດຂອງປະເທດມຽນມາ Myanmar 12 22 37 71
9 ທຸງຊາດຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ Cambodia 3 10 27 40
10 ທຸງຊາດຂອງປະເທດບຣູໄນ Brunei 1 1 8 10
11 Timor-Leste 0 0 3 3
Total 372 374 500 1246

ຊີເກມສ໌ 2015[ດັດແກ້]

Key

  *   Host nation

Rank Nation Gold Silver Bronze Total
1 ທຸງຊາດຂອງໄທ Thailand 95 83 69 247
2 ທຸງຊາດຂອງສິງກະໂປ Singapore * 84 73 102 259
3 ທຸງຊາດຂອງຫວຽດນາມ Vietnam 73 53 60 186
4 ທຸງຊາດຂອງປະເທດມາເລເຊຍ Malaysia 62 58 66 186
5 ທຸງຊາດຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ Indonesia 47 61 74 182
6 Flag of the Philippines Philippines 29 36 66 131
7 ທຸງຊາດຂອງປະເທດມຽນມາ Myanmar 12 26 31 69
8 ທຸງຊາດຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ Cambodia 1 5 9 15
9 ທຸງຊາດຂອງປະເທດລາວ Laos 0 4 25 29
10 ທຸງຊາດຂອງປະເທດບຣູໄນ Brunei 0 1 6 7
11 Timor-Leste 0 1 1 2
Total 403 401 509 1313