Jump to content

ເຈົ້າຊາຍ ເພັດຊະຣາດ ຣັດຕະນະວົງສາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

 

ເຈົ້າຊາຍເພັດສະຣາດ ຣັດຕະນະວົງສາ (ເກີດ 19 ມັງກອນ 1890 – 14 ຕຸລາ 1959) ເຄີຍເປັນມະຫາ ອຸປຣາຊ ຫລື ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ທີ 1 ຂອງ ຫຼວງພຣະບາງ ໃນ ຝຣັ່ງ ລາວ ແຕ່ວັນທີ 21 ສິງຫາ 1941 ຫາ 10 ຕຸລາ 1945, ແລະ ເປັນ ປະມຸກລັດລາວ ລະຫວ່າງ 12 ຕຸລາ 1945 ຫາ 4 ເມສາ 1946 .