ທ່າແຂກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເມືອງທ່າແຂກເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງຄຳມວ່ນ ມີພົນລະເມຶອງປະມານ 70.000 ຄົນ ເປັນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍມີອາຊີບ ເຮັດການກະເສດ,ຄ້າຂາຍແລະເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ. ເມືອງທ່າແຂກຫ່າງຈາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນປະມານ 335 ກິໂລແມັດ. ເມືອງທ່າແຂກທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບແມ່ນ້ຳຂອງເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັນກັບແຂວງນະຄອນພະນົມປະເທດໄທ ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງໄຊບົວທອງ,ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງໜອງບົກແລະທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງຫີນບູນ.Photo

ປະຫວັດສາດໂດຍຫຍໍ້ ປະກົດຊື່ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຕ່ກ່ອນໄດ້ເອີ້ນວ່າເມືອງທ່າ(ນ້ຳ) ພໍຄົນຈາກພາກເໜືອຫລັງໄຫຼກັນລົງໄປຫລາຍຂື້ນ,ຜູ້ນັ້ນກໍແຂກ,ຜູ້ນີ້ກໍແຂກ ກໍເລີຍກາຍເປັນເມືອງທ່າແຂກຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.


ບ້ານທີ່ຂື້ນກັບເມືອງທ່າແຂກ ບ້ານທ່າແຂກເໜືອ ບ້ານທ່າແຂກກາງ ບ້ານທ່າແຂກໃຕ້ ບ້ານເລົ່າໂພໄຊ ບ້ານເລົ່າໂພຄຳ ບ້ານດອນເຄື່ອນຊ້າງ ບ້ານໜອງບົວເງິນ ບ້ານໜອງບົວຄຳ ບ້ານປາກດົງ ປ້ານນາບວບ ບ້ານຈອມແຈ້ງ ບ້ານຄຳອ່າງ ບ້ານປາກຊິມັງ ບ້ານເມືອງເກົ່າ ບ້ານມວ່ງສຸມ ບ້ານດອນມະໄຫຼ ບ້ານຈອມທອງ ບ້ານສົມສະນຸກ ບ້ານຈອມເພັດ ບ້ານຈອມແກ້ວ ບ້ານຫວ້ຍນາງລີ້ ບ້ານນາເມືອງ ແລະຍັງຫລາຍບ້ານ...


ສະຖານທີ່ທອ່ງທຽ່ວທີ່ສຳຄັນໃນຕົວເມືອງ ວັດທາດເມືອງເກົ່າ ວັດກາງ ວັດນາໂບ ວັດຫວ້ຍນາງລີ້ ວັດນາເມືອງ ວັດນາໂບ ວັດຈອມທອງ ຂົວມິດຕະພາບລາວໄທແຫ່ງທີສາມ

ຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີ3ລາວໄທ ຫລື ທ່າແຂກ ຫາ ນະຄອນພະນົມໄດ້ໄຂຂື້ນໃນວັນທີ 11/11/2011.