ທ່າແຂກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເມຶອງເອກຂອງແຂວງຄຳມວ່ນ ພົນລະເມຶອງປະມານ 70 000ຄົນ ເປັນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢາຍຕາມແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍມີອາຊີບ ເຮັດການກະເສດ,ຄ້າຂາຍແລະເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ. ເມືອງທ່າແຂກຫ່າງຈາກເມືອງຫລວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນປະມານ 335 ກິໂລແມັດ. ເມືອງທ່າແຂກທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບແມ່ນ້ຳຂອງເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບແຂວງນະຄອນພະນົມປະເທດໄທ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບເມືອງໄຊບົວທອງ ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງໜອງບົກແລະທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງຫີນບູນ.Photo

ປະຫວັດສາດໂດຍຫຍໍ້ ປະກົດຊື່ ມ ທ່າແຂກ ແຕ່ກ່ອນໄດ້ເອີ້ນວ່າເມືອງທ່າ ພໍຄົນຈາກພາກເໜືອຫລັງໄຫຼກັນລົງໄປຫລາຍຂື້ນ,ຜູ້ນັ້ນກໍແຂກ,ຜູ້ນີ້ກໍແຂກ ກໍເລີຍກາຍເປັນເມືອງທ່າແຂກຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.


ບ້ານທີ່ຂື້ນກັບເມືອງທ່າແຂກ ບ້ານທ່າແຂກເໜືອ ບ້ານທ່າແຂກກາງ ບ້ານທ່າແຂກໃຕ້ ບ້ານຈອມແຈ້ງ ບ້ານຈອມທອງ ບ້ານເລົ່າໂພໄຊ ບ້ານສົມສະນຸກ ບ້ານຈອມເພັດ ບ້ານຈອມແກ້ວ ບ້ານຫວ້ຍນາງລີ້ ບ້ານນາເມືອງ ແລະຍັງຫລາຍບ້ານ


ສະຖານທີ່ທອ່ງທຽ່ວທີ່ສຳຄັນໃນຕົວເມືອງ ວັດທາດເມືອງເກົ່າ ວັດນາໂບ ວັດຫວ້ຍນາງລີ້ ວັດນາເມືອງ ວັດນາໂບ ວັດຈອມທອງ ຂົວມິດຕະພາບລາວໄທແຫ່ງທີສາມ

ຂົວມິດຕະພາບລາວໄທ ຫລື ທ່າແຂກ ຫາ ນະຄອນພະນົມໄດ້ໄຂຂື້ນໃນວັນທີ 11/11/11.