ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ອັກສອນລາວ
ພະຍັນຊະນະ
ຫງ ຫຍ ຫຼ
ຫວ
ສະຫຼະ
- ິ - ີ - ຶ - ື - ຸ - ູ
- ໍ - ໍາ - ັ
- ົ
ວັນນະຍຸດ
–້ –້ –໊ –໋
ເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆ
–໌
ເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ
ຯລຯ

ເປັນອັກສອນຕົວທຳອິດຂອງພະຍັນຊະນະ 33 ຕົວໃນພາສາລາວ ອອກສຽງຄ້າຍຕົວ K ຂອງພາສາອັງກິດ ເປັນຕົວອັກສອນກາງ ໃຊ້ເປັນຕົວສະກົດໃນແມ່ກັກ. ສາມາດຜັນສຽງໄດ້ 5 ສຽງຄື: ສຽງສາມັນ ຫຼື ສຽງກາງ, ສຽງເອກ, ສຽງໂທ, ສຽງຕີ ແລະ ສຽງຈັດຕະວາ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ: ຖ້າປະກອບກັບສະຫຼະເຄົ້າສຽງສັ້ນ ແລະ ຕົວສະກົດຕາຍ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຜັນສຽງໄດ້