ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ອັກສອນລາວ
ພະຍັນຊະນະ
ຫງ ຫຍ ຫຼ
ຫວ
ສະຫຼະ
- ິ - ີ - ຶ - ື - ຸ - ູ
- ໍ - ໍາ - ັ
- ົ
ວັນນະຍຸດ
–້ –້ –໊ –໋
ເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆ
–໌
ເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ
ຯລຯ

ເປັນພະຍັນຊະນະຕົວທີ 2 ໃນບັນດາພະຍັນຊະນະ 33 ຕົວຂອງອັກສອນລາວ ໃນລຳດັບຖັດຈາກ ແລະ ກ່ອນໜ້າ ຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມອັກສອນສູງ ມີຊື່ເອີ້ນກຳກັບວ່າ "ຂ ໄຂ່"

ອັກສອນ ຂ ເປັນໄດ້ທັງພະຍັນຊະນະຕົ້ນ ແທນສຽງ [kʰ] ແລະ ຕົວສະກົດ ແທນສຽງ [k̚]