Jump to content

ໂລກາພິວັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໂລກາພິວັດ ຫຼື ໂລການຸວັດ (ອັງກິດ: globalization) ແມ່ນ ຜົນຈາກການພັທທະນາການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ການຂົນສົ່ງ ແລະເຕັກໂນໂລຊີສານສົນເທດ ອັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຄວາມສຳພັນທາງເສດຖະກິດ ການເມືອງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະວັດທະນະທຳທີ່ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງປັດເຈກບຸກຄົກ ຊຸມຊົນ ໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະລັດຖະບານ ທົ່ວທັງໂລກ.