ແມ່ແບບ:ຂໍ້ມູນປະເທດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


[ເບິ່ງ] [ດັດແກ້] [Purge]Template-info.svg ເອກະສານກຳກັບແມ່ແບບ

ແມ່ແບບ:แม่แบบซับซ้อน

กล่องข้อมูลนี้ใช้สำหรับบทความประเทศ ดินแดน หรือองค์กรทางการเมือง เช่น สหประชาชาติ ท่านสามารถคัดลอกโค้ดด้านล่างและนำไปใช้ในตัวบทความได้ ແມ່ແບບ:ลูอา

พารามิเตอร์[ດັດແກ້]

สำหรับประเทศหรือดินแดน
 1. {{{footnote_a}}}
 2. {{{footnote_b}}}
 3. {{{footnote_h}}}
{{{conventional_long_name}}}
{{{native_name}}}
[[ຮູບ:{{{image_flag}}}|300px|border|alt={{{alt_flag}}}|ທຸງຊາດ5{{{common_name}}}]] [[ຮູບ:{{{image_coat}}} |300px |alt={{{alt_coat}}}|{{{symbol_type}}}ຂອງ{{{common_name}}}]]
ຄຳຂັວນ{{{motto}}} หรือ {{{national_motto}}}
ເພງສະດຸດີ{{{anthem}}} หรือ {{{national_anthem}}}
ເພງສັນລະເສີນພຣະບາຣະມີ{{{royal_anthem}}}
{{{other_symbol_type}}}
{{{other_symbol}}}
[[ຮູບ:{{{image_map}}} |250px |center |alt={{{map_caption}}}|{{{map_caption}}} ]]
{{{map_caption}}}
ເມືອງຫຼວງ{{{capital}}}
{{{largest_settlement_type}}}ໃຫຍ່ສຸດ {{{largest_city}}} หรือ {{{largest_settlement}}}
{{{image_map2}}}
ພາສາລາຊະການ {{{official_languages}}}
ພາສາພື້ນເມືອງ {{{regional_languages}}}
{{{languages_type}}} {{{languages}}}
ກຸ່ມຊາຕິພັນ ({{{ethnic_groups_year}}}) {{{ethnic_groups}}}
ເດມະນິມ {{{demonym}}}
ການປົກຄອງ {{{government_type}}}
 -  {{{leader_title1}}} {{{leader_name1}}}
 -  {{{leader_title2}}} {{{leader_name2}}}
ນິຕິບັນຍັດ {{{legislature}}}
 -  ສະພາສູງ {{{upper_house}}}
 -  ສະພາລຸ່ມ {{{lower_house}}}
{{{sovereignty_type}}} {{{sovereignty_note}}} 
 -  {{{established_event1}}} {{{established_date1}}} 
 -  {{{established_event2}}} {{{established_date2}}} 
ພື້ນທີ່
 -  {{{area_label}}} &#໑໒໓;&#໑໒໓;&#໑໒໓;area_km໒&#໑໒໕;&#໑໒໕;&#໑໒໕; ຕລ.ກມ. {{{area_footnote}}}({{{area_rank}}})
&#໑໒໓;&#໑໒໓;&#໑໒໓;area_sq_mi&#໑໒໕;&#໑໒໕;&#໑໒໕; ຕລ.ໄມລ໌ 
 -  ແຫຼ່ງນ້ຳ (%) {{{percent_water}}}
 -  {{{area_label2}}} {{{area_data2}}}
ປະຊາກອນ
 -  {{{population_estimate_year}}} (ປະເມີນ) {{{population_estimate}}} ({{{population_estimate_rank}}})
 -  {{{population_census_year}}} (ສຳມະໂນ) {{{population_census}}} 
 -  ຄວາມໜາແໜ້ນ {{{population_density_km2}}} ຄົນ/ຕລ.ກມ. ({{{population_density_rank}}})
&#໑໒໓;&#໑໒໓;&#໑໒໓;population_density_sq_mi&#໑໒໕;&#໑໒໕;&#໑໒໕; ຄົນ/ຕລ.ໄມລ໌
ຈີດີພີ (ອຳນາດຊື້) {{{GDP_PPP_year}}} (ປະມານ)
 -  ລວມ {{{GDP_PPP}}} ({{{GDP_PPP_rank}}})
 -  ຕໍ່ຫົວ {{{GDP_PPP_per_capita}}} ({{{GDP_PPP_per_capita_rank}}})
ຈີດີພີ (ລາຄາຕະຫຼາດ) {{{GDP_nominal_year}}} (ປະມານ)
 -  ລວມ {{{GDP_nominal}}} ({{{GDP_nominal_rank}}})
 -  ຕໍ່ຫົວ {{{GDP_nominal_per_capita}}} ({{{GDP_nominal_per_capita_rank}}})
ຈີນີ ({{{Gini_year}}}) {{{Gini}}} ({{{Gini_rank}}})
HDI ({{{HDI_year}}}) {{{HDI}}} ({{{HDI_rank}}})
ສະກຸນເງິນ {{{currency}}} ({{{currency_code}}})
ເຂດເວລາ {{{time_zone}}} (UTC{{{utc_offset}}})
 •  ລະດູຮ້ອນ (DST) {{{time_zone_DST}}} (UTC{{{utc_offset_DST}}})
{{{DST_note}}}
ຮູບແບບວັນທີ່ {{{date_format}}}
ຂັບລົດ {{{drives_on}}}
ໂດເມນເທິງສຸດ {{{cctld}}}
ລະຫັດໂທລະສັບ {{{calling_code}}}
ນັກບຸນອຸປະຖຳ {{{patron_saint}}}
[[ໄຟລ໌:{{{image_map3}}} |250px |center |alt={{{alt_map3}}}|ທີ່ຕັ້ງຂອງ{{{common_name}}}]]
{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล ประเทศ
|micronation =    <!--yes if a micronation-->
|conventional_long_name = <!--Formal or official full name of the country in English-->
|native_name =    <!--Country's name (usually full name) in its native language, hence in italics (double quotemarks)-->
|common_name =    <!--Common name in English (used for wikilinks, captions, and to produce a default iso3166 code)-->
|status =       <!--Status of country, especially useful for micronations-->
|image_flag =     <!--e.g. Flag of country.svg-->
|alt_flag =      <!--alt text for flag (text shown when pointer hovers over flag)-->
|flag_border =    <!--set to no to disable border around the flag-->
|image_flag2 =    <!--e.g. Second-flag of country.svg-->
|alt_flag2 =     <!--alt text for second flag-->
|flag2_border =    <!--set to no to disable border around the flag-->
|image_coat =     <!--e.g. Coat of arms of country.svg-->
|alt_coat =      <!--alt text for coat of arms-->
|symbol_type =    <!--emblem, seal, etc (if not a coat of arms)-->
|national_motto =   <!--in inverted commas and wikilinked if link exists-->
|englishmotto =    <!--English language version of motto-->
|national_anthem =  <!--in inverted commas and wikilinked if link exists-->
|royal_anthem =    <!--in inverted commas and wikilinked if link exists-->
|other_symbol_type = <!--Use if a further symbol exists, e.g. hymn-->
|other_symbol =
|image_map =     <!--e.g. LocationCountry.svg-->
|loctext =      <!--text description of location of country-->
|alt_map =      <!--alt text for map-->
|map_caption =    <!--Caption to place below map-->
|image_map2 =     <!--Another map, if required-->
|alt_map2 =      <!--alt text for second map-->
|map_caption2 =    <!--Caption to place below second map-->
|capital =      <!--Name of country/territory's capital, wikilinked if link exists-->
|coordinates =    <!-- Coordinates for capital, using {{tl|coord}} -->
|largest_city =    <!--Name of country/territory's largest city. Use "capital" (without quotation marks) if it's the capital.-->
|largest_settlement_type = <!--Type of settlement if largest settlement not a city-->
|largest_settlement = <!--Name of largest settlement-->
|official_languages = <!--Languages recognised in legislation, constitution, etc-->
|national_languages = <!--Country/territory-wide languages recognised but not necessarily in country/territory-wide law, etc-->
|regional_languages = <!--Languages recognised or associated with particular regions within the country/territory-->
|languages_type =   <!--Use to specify a further type of language, if not official, national or regional-->
|languages =     <!--Languages of the further type-->
|languages_sub =   <!--Is this further type of language a sub-item of the previous non-sub type? ("yes" or "no")-->
|languages2_type =  <!--Another further type of language-->
|languages2 =     <!--Languages of this second further type-->
|languages2_sub =   <!--Is the second alternative type of languages a sub-item of the previous non-sub type? ("yes" or "no")-->
|ethnic_groups =   <!--List/breakdown of ethnic groups within the country/territory-->
|ethnic_groups_year = <!--Year of ethnic groups data (if provided)-->
|ethnic_groups_ref = <!--(for any ref/s to associate with ethnic groups data)-->
|religion =      <!--Religion-->
|religion_year =   <!--Year of religion data (if provided)-->
|religion_ref =    <!--(for any ref/s to associate with religion data)-->
|demonym =      <!--Term/s describing those associated with the country/territory (e.g. "Belgian" for the country Belgium)-->
|government_type =  <!--(often a compound multi-wikilinked term, e.g. "Federal semi-presidential constitutional republic", etc)-->
|leader_title1 =   <!--(for a country, usually the head of state's (wikilinked) title, e.g. "President", "Monarch")-->
|leader_name1 =
|leader_title2 =   <!--(could be "Vice President", otherwise "Prime Minster", etc, etc)-->
|leader_name2 =
<!--......-->
|leader_title14 =   <!--(up to 14 distinct leaders may be included)-->
|leader_name14 = 
|legislature =    <!--Name of the country/territory's governing body, e.g. "Parliament", "Congress", etc-->
|upper_house =    <!--Name of governing body's upper house, if given (e.g. "Senate")-->
|lower_house =    <!--Name of governing body's lower house, if given (e.g. "Chamber of Deputies")-->
|sovereignty_type =  <!--Brief description of country/territory's status ("Independence [from...]", "Autonomous province [of...]", etc)-->
|sovereignty_note = 
|established_event1 = <!--First key event in history of country/territory's status or formation-->
|established_date1 = <!--Date of first key event-->
|established_event2 = <!--Second key event-->
|established_date2 = <!--Date of second key event-->
<!--......-->
|established_event13 = <!--(up to 13 distinct events may be included)-->
|established_date13 =
|area_rank = 
|area_km2 =      <!--Major area size (in square km)-->
|area_sq_mi =     <!--Area in square mi (requires area_km2)-->
|area_footnote =   <!--Optional footnote for area-->
|percent_water = 
|area_label =     <!--Label under "Area" (default is "Total")-->
|area_label2 =    <!--Label below area_label (optional)-->
|area_data2 =     <!--Text after area_label2 (optional)-->
|population_estimate = 
|population_estimate_rank = 
|population_estimate_year = 
|population_census = 
|population_census_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|population_density_rank = 
|nummembers =     <!--An alternative to population for micronation-->
|GDP_PPP =      <!--(Gross Domestic Product from Purchasing Power Parity)-->
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_PPP_per_capita_rank = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_rank = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|GDP_nominal_per_capita_rank = 
|Gini =        <!--(Gini measure of income inequality; input number only; valid values are between 0 and 100)-->
|Gini_ref =      <!--(for any ref/s to associate with Gini number)-->
|Gini_rank = 
|Gini_year = 
|HDI_year =      <!-- Please use the year to which the data refers, not the publication year-->
|HDI =        <!--(Human Development Index; input number only; valid values are between 0 and 1)-->
|HDI_change =     <!--increase/decrease/steady; rank change from previous year-->
|HDI_rank = 
|HDI_ref =      <!--(for any ref/s to associate with HDI number)-->
|currency =      <!--Name/s of currency/ies used in country/territory-->
|currency_code =   <!--ISO 4217 code/s for currency/ies (each usually three capital letters)-->
|time_zone =     <!--e.g. GMT, PST, AST, etc, etc (wikilinked if possible)-->
|utc_offset =     <!--in the form "+N", where N is number of hours offset-->
|time_zone_DST =   <!--Link to DST (Daylight Saving Time) used, otherwise leave empty-->
|utc_offset_DST =   <!--in the form "+N", where N is number of hours offset-->
|DST_note =      <!--Optional note regarding DST use-->
|antipodes =     <!--Place/s exactly on the opposite side of the world to country/territory-->
|date_format =    <!--all-numeric date format and era, such as [[Common Era|CE]], [[Anno Domini|AD]], [[Hijri year|AH]], etc.; e.g. {{abbr|yyyy|year}}-{{abbr|mm|month}}-{{abbr|dd|day}} ([[Anno Domini|AD]]) -->
|electricity =    <!--e.g. "230 V–50 Hz"-->
|drives_on =     <!--"right" or "left" (side of road)-->
|cctld =       <!--Internet country code top-level domain identifier (e.g. [[.br]], [[.de]], etc)
|iso3166code =    <!--ISO code only; no extra text. Use to override default from common_name parameter above; omit using "omit".-->
|calling_code =    <!--e.g. [[+1]], [[+531]], [[+44]], etc-->
|patron_saint =    <!--Use patron_saints for multiple-->
|image_map3 =     <!--Optional third map position, e.g. for use with reference to footnotes below it-->
|alt_map3 =      <!--alt text for third map position-->
|footnote_a =     <!--For any footnote <sup>a</sup> used above-->
|footnote_b =     <!--For any footnote <sup>b</sup> used above-->
<!--......-->
|footnote_h =     <!--For any footnote <sup>h</sup> used above-->
|footnotes =     <!--For any generic non-numbered footnotes-->
}}
 • ถ้าในหน้าใดหน้าหนึ่งมีความกว้างเริ่มต้นของภาพธงและตราอาร์ม/สัญลักษณ์ ที่ไม่น่าพอใจ ให้ใช้ flag_width (กำหนดเป็น % หรือ px) เพื่อระบุความกว้างที่จะใช้สำหรับภาพธง จากนั้นความกว้างที่เหลือจะถูกกำหนดให้กับตราอาร์ม/สัญลักษณ์ (ถ้ามี)
สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ
{{{name}}}
[[ຮູບ:{{{image_flag}}}|300px|border|alt={{{alt_flag}}}|ທຸງຊາດ5{{{name}}}]] [[ຮູບ:{{{image_symbol}}} |{{{symbol_width}}} |alt={{{alt_symbol}}}|{{{symbol_type}}}ຂອງ{{{name}}}]]
ຄຳຂັວນ{{{motto}}}
ເພງສະດຸດີ{{{anthem}}}
{{{text_symbol_type}}}
{{{text_symbol}}}
[[ຮູບ:{{{image_map}}} |{{{map_width}}} |center |alt={{{alt_map}}}|{{{alt_map}}}]]
{{{map_caption}}}
{{{admin_center_type}}}{{{admin_center}}}
{{{languages_type}}} {{{languages}}}
ປະເພດ {{{org_type}}}
{{{membership_type}}} {{{membership}}}
ຜູ້ນຳ
 -  {{{leader_title1}}} {{{leader_name1}}}
 -  {{{leader_title2}}} {{{leader_name2}}}
ກໍ່ຕັ້ງ {{{established}}}
 -  {{{established_event1}}} {{{established_date1}}} 
 -  {{{established_event2}}} {{{established_date2}}} 
 -  {{{established_event9}}} {{{established_date9}}} 
ພື້ນທີ່
 -  {{{area_label}}} &#໑໒໓;&#໑໒໓;&#໑໒໓;area_km໒&#໑໒໕;&#໑໒໕;&#໑໒໕; ຕລ.ກມ. {{{area_footnote}}}
&#໑໒໓;&#໑໒໓;&#໑໒໓;area_sq_mi&#໑໒໕;&#໑໒໕;&#໑໒໕; ຕລ.ໄມລ໌ 
 -  ແຫຼ່ງນ້ຳ (%) {{{percent_water}}}
 -  {{{area_label2}}} area_data2
ປະຊາກອນ
 -  {{{population_estimate_year}}} (ປະເມີນ) {{{population_estimate}}} 
 -  ຄວາມໜາແໜ້ນ {{{population_density_km2}}} ຄົນ/ຕລ.ກມ. 
&#໑໒໓;&#໑໒໓;&#໑໒໓;population_density_sq_mi&#໑໒໕;&#໑໒໕;&#໑໒໕; ຄົນ/ຕລ.ໄມລ໌
ຈີດີພີ (ອຳນາດຊື້) {{{GDP_PPP_year}}} (ປະມານ)
 -  ລວມ {{{GDP_PPP}}} ({{{GDP_PPP_rank}}})
 -  ຕໍ່ຫົວ {{{GDP_PPP_per_capita}}} 
ຈີດີພີ (ລາຄາຕະຫຼາດ) {{{GDP_nominal_year}}} (ປະມານ)
 -  ລວມ {{{GDP_nominal}}} 
 -  ຕໍ່ຫົວ {{{GDP_nominal_per_capita}}} 
ຈີນີ ({{{Gini_year}}}) {{{Gini}}} 
HDI ({{{HDI_year}}}) {{{HDI}}} 
ສະກຸນເງິນ {{{currency}}} ({{{currency_code}}})
ເຂດເວລາ {{{time_zone}}} (UTC{{{utc_offset}}})
ເວັບໄຊຕ໌ທາງການ
{{{official_website}}}
{{{footnotes}}}
1 {{{footnote1}}}
2 {{{footnote2}}}
7 {{{footnote7}}}
{{กล่องข้อมูล ประเทศ
|name =       
|native_name =    <!-- Long-form name in native or any -->
|linking_name =   <!-- For wikilinks, if diff from name -->
|image_flag =    <!-- Flag image's filename -->
|alt_flag =     <!-- alt text for flag-->
|flag_border =    <!--set to no to disable border around the flag-->
|symbol_type =    <!-- Symbol, Emblem, Logo, etc. -->
|image_symbol =   <!-- Symbol image's filename -->
|alt_symbol =    <!-- alt text for symbol -->
|symbol_width =   <!-- Symbol image's width (default 85px) -->
|motto =       <!-- "[motto]" -->
|englishmotto =   <!--English language version of motto-->
|anthem =      <!-- ''[anthem name]'' -->
|text_symbol_type = <!-- for other types of text symbol -->
|text_symbol =    <!-- e.g. ''[hymn name]'' -->
|image_map =     <!-- Map image's filename -->
|loctext =      <!--text description of location of organization-->
|alt_map =      <!-- alt text for map image -->
|map_width =     <!-- Map image's width (default 250px) -->
|map_caption = 
|org_type =     <!-- e.g. Trade bloc -->
|membership_type =  <!-- (default "Membership") -->
|membership =    <!-- Type/s and/or number/s of members -->
|admin_center_type = <!-- e.g. "Administrative center" (default) -->
|admin_center =   <!-- Location/s of administrative center/s -->
|languages_type =  <!-- e.g. "[[Official language]]s" (default) -->
|languages = 
|leader_title1 =   <!-- e.g. "Chair", "President", etc. -->
|leader_name1 = 
|leader_title2 =   <!-- e.g. "Deputy chair", etc. -->
|leader_name2 = 
<--......-->
|leader_title14 = 
|leader_name14 =
|established =    <!-- Usually a date, in lieu of event/s hereafter -->
|established_event1 = 
|established_date1 = 
|established_event2 = 
|established_date2 = 
<--......-->
|established_event9 = 
|established_date9 = 
|official_website = 
|area_km2 =     <!-- major area size (in sq_km) -->
|area_sq_mi =    <!-- area in square mi (requires area_km2) -->
|area_footnote =   <!-- optional footnote for area -->
|percent_water = 
|area_label =    <!-- label under "Area" (default is "Total") -->
|area_label2 =    <!-- label below area_label (optional) -->
|area_dabodyalign = <!-- text after area_label2 (optional) -->
|population_estimate = 
|population_estimate_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|GDP_PPP = 
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|Gini =       <!-- number only, 0-100 -->
|Gini_ref =     <!-- for any ref/s to associate with Gini number -->
|Gini_year = 
|HDI =        <!-- number only, 0-1 -->
|HDI_ref =      <!-- for any ref/s to associate with HDI number -->
|HDI_year = 
|currency = 
|currency_code = 
|time_zone = 
|utc_offset =    <!-- +N, where N is number of hours -->
|footnote1 = 
|footnote2 = 
<--......-->
|footnote7 = 
|footnotes =     <!-- For generic non-numbered footnotes -->
}}
สำหรับอดีตประเทศ
 1. {{{footnote_a}}}
 2. {{{footnote_b}}}
 3. {{{footnote_h}}}
{{{conventional_long_name}}}
{{{native_name}}}
[[ຮູບ:{{{image_flag}}}|300px|border|alt=|ທຸງຊາດ5{{{common_name}}}]] [[ຮູບ:{{{image_coat}}} |300px |alt=|{{{symbol_type}}}ຂອງ{{{common_name}}}]]
ຄຳຂັວນ{{{national_motto}}}
ເພງຊາດ{{{national_anthem}}}
[[ຮູບ:{{{image_map}}} |250px |center |alt=|ທີ່ຕັ້ງຂອງ{{{common_name}}} ]]
ເມືອງຫຼວງ{{{capital}}}
{{{image_map2}}}
ເດມະນິມ {{{demonym}}}
ການປົກຄອງ {{{government_type}}}
ນິຕິບັນຍັດ {{{legislature}}}
ສະກຸນເງິນ {{{currency}}}
ລະຫັດ ISO 3166 [[ISO 3166-2:{{{ISO3166CODE}}}|{{{ISO3166CODE}}}]]
{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล ประเทศ
|native_name      = <!-- Name in a modern syntax of native language(s). Leave blank if name is only in English.
                Separate with line breaks<br/> or use Template:Plainlist. If language uses Latin characters, place name(s) in italics. -->
|conventional_long_name = <!-- Full name in English -->
|common_name      = <!-- Name to be used in constructing links and category names; not for display -->
|iso3166code = omit    <!-- For a country or geopolitical version of a country that ceased to exist prior to the introduction of iso3166-->
|era          = <!-- Use: "Napoleonic Wars", "Cold War", etc. -->
|status         = <!-- Status: see Category list on template page -->
|status_text      = <!-- A free text to describe status at the top of the infobox. Use sparingly. -->
|empire         = <!-- The empire or country to which the entity was in a state of dependency -->
|government_type    = <!-- To generate categories: "Monarchy", "Republic", etc. to generate categories -->
<!-- Rise and fall, events, years and dates -->
<!-- only fill in the start/end event entry if a specific article exists. Don't just say "abolition" or "declaration" -->
|event_start      = <!-- Default: "Established" -->
|date_start       = <!-- Optional: Date of establishment, in format 1 January (no year) -->
|year_start       = <!-- Year of establishment -->
|event_end       = <!-- Default: "Disestablished" -->
|date_end        = <!-- Optional: Date of disestablishment, in format 1 January (no year) -->
|year_end        = <!-- Year of disestablishment -->
|year_exile_start    = <!-- Year of start of exile (if dealing with exiled government: status="Exile") -->
|year_exile_end     = <!-- Year of end of exile (leave blank if still in exile) -->
|event1         = <!-- Optional: other events between "start" and "end" -->
|date_event1      = 
|event2         = 
|date_event2      = 
|event3         = 
|date_event3      = 
|event4         = 
|date_event4      = 
|event5         = 
|date_event5      = 
|event6         = 
|date_event6      = 
|event_pre       = <!-- Optional: A crucial event that took place before "event_start" -->
|date_pre        = 
|event_post       = <!-- Optional: A crucial event that took place after "event_end" -->
|date_post       = 
<!-- Flag navigation: Preceding and succeeding entities p1 to p5 and s1 to s5 -->
|p1           = <!-- Name of the article for preceding entity, numbered 1-5 -->
|flag_p1        = <!-- Default: "Flag of {{{p1}}}.svg" (size 30) -->
|image_p1        = <!-- Use: [[File:Sin escudo.svg|20px|Image missing]] -->
|p2           = 
|flag_p2        = 
|p3           = 
|flag_p3        = 
|p4           = 
|flag_p4        = 
|p5           = 
|flag_p5        = 
|s1           = <!-- Name of the article for succeeding entity, numbered 1-5 -->
|flag_s1        = <!-- Default: "Flag of {{{s1}}}.svg" (size 30) -->
|image_s1        = <!-- Use: [[File:Sin escudo.svg|20px|Image missing]] -->
|s2           = 
|flag_s2        = 
|s3           = 
|flag_s3        = 
|s4           = 
|flag_s4        = 
|s5           = 
|flag_s5        = 
|image_flag       = <!-- Default: Flag of {{{common_name}}}.svg -->
|flag_alt        = <!-- Alt text for flag -->
|image_flag2      = <!-- Second flag -->
|flag_alt2       = <!-- Alt text for second flag -->
|flag          = <!-- Link target under flag image. Default: Flag of {{{common_name}}} -->
|flag_type       = <!-- Displayed text for link under flag. Default "Flag" -->
|image_coat       = <!-- Default: Coat of arms of {{{common_name}}}.svg -->
|coa_size        = <!-- Size of coat of arms -->
|coat_alt        = <!-- Alt text for coat of arms -->
|symbol_type      = <!-- Displayed text for link under symbol. Default "Coat of arms" -->
|symbol_type_article  = <!-- Link target under symbol image. Default: Coat of arms of {{{common_name}}} -->
|image_map       = 
|image_map_alt     = 
|image_map_caption   = 
|image_map2       = <!-- If second map is needed; does not appear by default -->
|image_map2_alt     = 
|image_map2_caption   = 
|capital        = 
|capital_exile     = <!-- If status="Exile" -->
|national_motto     = 
|national_anthem    = 
|common_languages    = 
|religion        = 
|demonym        = 
|currency        = 
<!-- Titles and names of the first and last leaders and their deputies -->
|leader1        = <!-- Name of king or president -->
|leader2        = 
|leader3        = 
|leader4        = 
<!--......-->
|leader21        =   <!--(up to 21 distinct leaders may be included)-->
|year_leader1      = <!-- Years served -->
|year_leader2      = 
|year_leader3      = 
|year_leader4      =
<!--......-->
|year_leader21        = 
|title_leader      = <!-- Default: "King" for monarchy, otherwise "President" -->
|representative1    = <!-- Name of representative of head of state (e.g. colonial governor) -->
|representative2    = 
|representative3    = 
|representative4    = 
|representative5    = 
|year_representative1  = <!-- Years served -->
|year_representative2  = 
|year_representative3  = 
|year_representative4  = 
|year_representative5  = 
|title_representative  = <!-- Default: "Governor" -->
|deputy1        = <!-- Name of prime minister -->
|deputy2        = 
|deputy3        = 
|deputy4        = 
|year_deputy1      = <!-- Years served -->
|year_deputy2      = 
|year_deputy3      = 
|year_deputy4      = 
|title_deputy      = <!-- Default: "Prime minister" -->
<!-- Legislature -->
|legislature      = <!-- Name of legislature -->
|house1         = <!-- Name of first chamber -->
|type_house1      = <!-- Default: "Upper house" -->
|house2         = <!-- Name of second chamber -->
|type_house2      = <!-- Default: "Lower house" -->
<!-- Area and population of a given year -->
|stat_year1       = <!-- year of the statistic, specify either area, population or both -->
|stat_area1       = <!-- area in square kílometres (w/o commas or spaces), area in square miles is calculated -->
|stat_pop1       = <!-- population (w/o commas or spaces), population density is calculated if area is also given -->
|stat_year2       = 
|stat_area2       = 
|stat_pop2       = 
|stat_year3       = 
|stat_area3       = 
|stat_pop3       = 
|stat_year4       = 
|stat_area4       = 
|stat_pop4       = 
|stat_year5       = 
|stat_area5       = 
|stat_pop5       = 
|today         = <!-- Present-day countries that overlap with the territorial extent of the former country. Do not use this parameter if there are more than four such countries. --><!-- Do NOT add flags, per MOS:INFOBOXFLAG -->
|footnote_a       = <!-- Accepts wikilinks -->
|footnote_b       = <!-- Accepts wikilinks -->
...
|footnote_h       = <!-- Accepts wikilinks -->
|footnotes       = <!-- Accepts wikilinks -->
}}

ตัวอย่าง[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:เริ่มซ่อน

โค้ด

{{กล่องข้อมูล ประเทศ
| native_name = ราชอาณาจักรไทย
| conventional_long_name = 
| common_name = ไทย
| image_flag = Flag of Thailand.svg
| image_coat = Emblem of Thailand.svg
| image_map = Location Thailand ASEAN.svg
| map_caption = {{map caption|country=ประเทศไทย|location_color=สีเขียว |region=[[อาเซียน]] |region_color=สีเทาเข้ม |legend=Location Thailand ASEAN.svg}}
| map_width = 300px
| national_anthem = ''[[เพลงชาติไทย]]''<br>''เพลงชาติไทย (บรรเลง)''<center>[[ไฟล์:Thai National Anthem - US Navy Band.ogg]]</center>
| royal_anthem = ''[[สรรเสริญพระบารมี]]''<br>''สรรเสริญพระบารมี (บรรเลง)''<center>[[ไฟล์:Thai Royal Anthem - US Navy Band.ogg]]</center>
| official_languages = [[ภาษาไทย]]
| regional_languages = [[ภาษาในประเทศไทย|รัฐบาลรับรอง 62 ภาษา]]
| languages_type = ภาษาถิ่น
| languages = {{hlist|[[ภาษาไทยถิ่นอีสาน|ภาษาอีสาน]]|[[ภาษาไทยถิ่นเหนือ|คำเมือง]]|[[ภาษาไทยถิ่นใต้|ภาษาปักษ์ใต้]]}}
| ethnic_groups = {{unbulleted list
 | {{nowrap|[[ชาวไทย]]}}<br />{{nowrap| '''∟''' [[ไทยกลาง]] 34.1%}}<br />{{nowrap| '''∟''' [[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเทศไทย)|อีสาน]] 24.9%}}<ref name="DraperKamnuansilpa">{{cite journal|last= Draper|first= John|last2= Kamnuansilpa|first2= Peerasit|date= 2016|title= The Thai Lao Question: The Reappearance of Thailand's Ethnic Lao Community and Related Policy Questions|url= http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631369.2016.1258300|journal= Asian Ethnicity|volume= 19|issue= |pages= 81–105|doi= 10.1080/14631369.2016.1258300|access-date= 23 November 2016 |archiveurl= https://archive.is/20161221094349/http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631369.2016.1258300|archivedate= 21 December 2016|df= dmy-all}}</ref><br />{{nowrap| '''∟''' [[ล้านนา]] 9.9%}} <br />{{nowrap| '''∟''' [[ภาคใต้ (ประเทศไทย)|ใต้]] 7.5%}}
 | [[ไทยเชื้อสายจีน]] 14%
 | อื่น ๆ 12% <small>(เช่น [[ชาวกะเหรี่ยง|กะเหรี่ยง]], [[ไทยเชื้อสายมลายู]], [[ชาวมอญ|มอญ]], [[ไทยเชื้อสายเขมร]], ชาวเขา)</small><ref name="CERD/C/THA/1-3">{{cite book|title=International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Reports submitted by States parties under article 9 of the Convention: Thailand|date=28 July 2011|publisher=United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination|url=http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/CERD%201_3.pdf|accessdate=8 October 2016|language=en|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161009184727/http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/CERD%201_3.pdf|archivedate=9 October 2016|df=dmy-all}}</ref>{{RP|95–99}}<ref>{{citation |author=David Levinson |title=Ethnic Groups Worldwide: A Ready Reference Handbook |publisher=Oryx Pres |year=1998 |page=287|isbn=978-1-57356-019-1}}</ref><ref name=Ethno2013>{{citation|last1 = Paul|first1 = Lewis M.|last2 = Simons|first2 = Gary F.|last3 = Fennig|first3 = Charles D.|year = 2013|title = Ethnologue: Languages of the World|publisher = SIL International|isbn = 978-1-55671-216-6|url = http://www.ethnologue.com|archiveurl = https://web.archive.org/web/20071227170852/http://www.ethnologue.com/|archivedate = 27 December 2007|df = dmy-all}}</ref>}}
|ethnic_groups_year = 2552;<ref name="West794">{{citation |author=Barbara A. West |title=Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania |publisher=Facts on File |year=2009 |page=794|isbn=978-1-4381-1913-7}}</ref> 2554<ref name="CERD/C/THA/1-3" />{{RP|95–99}}
| capital = [[กรุงเทพมหานคร]]
| coordinates = {{coord|15.4|101.3|display=inline}}
| largest_city = [[กรุงเทพมหานคร]]
| government_type = {{plainlist |
* [[ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] {{เล็ก| (นิตินัย)}}
* [[รัฐเดี่ยว]] [[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]] ''และ'' [[ประชาธิปไตย]][[ระบบรัฐสภา]] {{เล็ก| (พฤตินัย)}}
}}
| leader_title1 = [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]]
| leader_name1 = [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| leader_title2 = [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]]
| leader_name2 = พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| legislature = [[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]]
| upper_house = [[วุฒิสภาไทย|วุฒิสภา]]
| lower_house = [[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]]
| area_rank = 50
| area_km2 = 513,120
| area_sq_mi = 198,120
| percent_water = 0.4 (2,230 ตร.กม.)
| population_estimate = 69,558,935 คน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/024/T_0017.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๔ ง หน้า ๑๗–๑๙ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓</ref>
| population_estimate_year = 2562
| population_estimate_rank = 20
| population_census = 63,785,909 คน<ref>[http://popcensus.nso.go.th/pop_data/2553/1/whole_kingdom/T1.xls ตารางที่ 1 ประชากร จำแนกตามเพศ ครัวเรือนจำแนกตามประเภทของครัวเรือน จังหวัด และเขตการปกครอง]. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สืบค้น 7-9-2557.</ref>
| population_census_year = 2553
| population_density_km2 = 132.1
| population_density_sq_mi = 342.1 <!--Do remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| population_density_rank = 88
| GDP_PPP_year = 2562
| GDP_PPP = $1.390 ล้านล้าน<ref name=imf2>{{cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=52&pr.y=7&sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=578&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= |title=Thailand |publisher=[[International Monetary Fund]] |accessdate=29 April 2018 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180328013341/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=52&pr.y=7&sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=578&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= |archivedate=29 April 2018 }}</ref>
| GDP_PPP_rank = 
| GDP_PPP_per_capita = $20,474<ref name=imf2 />
| GDP_PPP_per_capita_rank = 
| GDP_nominal_year = 2562
| GDP_nominal = $516 พันล้าน<ref name="NESDBFeb2018">{{cite web|url=http://www.nesdb.go.th/nesdb_en/ewt_dl_link.php?nid=4360&filename=Macroeconomic_Planning|title= Thai Economic Performance in Q4 and 2017 and Outlook for 2018 |publisher=[[National Economic and Social Development Board]]|accessdate=21 February 2018}}</ref>
| GDP_nominal_rank = 
| GDP_nominal_per_capita = $7,607<ref name="NESDBFeb2018"/>
| GDP_nominal_per_capita_rank = 
| Gini = 36
| Gini_ref = <ref name="wb-gini">{{cite web |url=https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=TH |title=Gini Index |publisher=World Bank |accessdate=3 December 2017 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20171204065819/https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=TH |archivedate=4 December 2017}}</ref>
| Gini_rank = 
| Gini_year =2558
| HDI_year = 2561
| HDI = 0.765
| HDI_change = increase
| HDI_rank = ที่ 77
| HDI_ref = <ref name=UNDP>{{cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf|title=Human Development Report 2019|publisher=United Nations Development Programme|date=2019|accessdate=9 December 2019}}</ref>
| sovereignty_type = [[ประวัติศาสตร์ไทย|สถาปนา]]
| established_event2 = [[อาณาจักรอยุธยา]]
| established_date2 = 3 เมษายน 1893 – 7 เมษายน 2310
| established_event3 = [[อาณาจักรธนบุรี]]
| established_date3 = 28 ธันวาคม 2310 – 6 เมษายน 2325
| established_event4 = [[อาณาจักรรัตนโกสินทร์]]
| established_date4 = 6 เมษายน 2325
| established_event5 = [[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]]
| established_date5 = 24 มิถุนายน 2475
| established_event6 = [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560|รัฐธรรมนูญปัจจุบัน]]
| established_date6 = 6 เมษายน 2560
| currency = [[บาท (สกุลเงิน)|บาท]] (฿)
| currency_code = THB
| time_zone = 
| utc_offset = +7
| time_zone_DST =
| utc_offset_DST =
| drives_on = ซ้ายมือ
| cctld = {{hlist |[[.th]] |[[.ไทย]]}}
| calling_code = +66
| religion = {{ublist |item_style=white-space:nowrap; |94.50% [[Buddhism in Thailand|Buddhism]] |4.29% [[Islam in Thailand|Islam]] |1.17% [[Christianity in Thailand|Christianity]] |0.03% [[Hinduism in Southeast Asia|Hinduism]] |0.01% [[Irreligion|Unaffiliated]]<ref name="auto">{{cite web|url=http://web.nso.go.th/en/survey/popchan/data/2015-2016-Statistical%20tables%20PDF.pdf|title=Population by religion, region and area, 2015|last=|first=|website=|publisher=NSO|accessdate=2017-10-12|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171210020110/http://web.nso.go.th/en/survey/popchan/data/2015-2016-Statistical%20tables%20PDF.pdf|archivedate=10 December 2017|df=dmy-all}}</ref>}}
| footnotes = 
}}

แสดงผลແມ່ແບບ:กล่องข้อมูล ประเทศ อ้างอิง

ແມ່ແບບ:รายการอ้างอิงແມ່ແບບ:จบซ่อน
ແມ່ແບບ:เริ่มซ่อน

โค้ด

{{กล่องข้อมูล ประเทศ
| native_name    = {{Collapsible list|title=<center>สหประชาชาติ<center>|<center>{{lang|en|United Nations}} {{en icon}}<br> {{lang|ar|'''الأمم المتحدة'''}} {{ar icon}}<br> {{lang|zh|'''联合国'''}} {{zh icon}}<br> {{lang|fr|'''Nations Unies'''}} {{fr icon}}<br> {{lang|ru|'''Организация Объединённых Наций'''}} {{ru icon}}<br> {{lang|es|'''Naciones Unidas'''}} {{es icon}} <br></center>}}
| linking_name    = สหประชาชาติ
| image_flag     = Flag of the United Nations.svg
| image_symbol = Emblem of the United Nations.svg
| symbol_width    = 100px
| symbol_type    = เครื่องหมาย
| motto       = 
| anthem       = 
| image_map     = United_Nations_Members.svg
| map_caption    = แผนที่แสดง[[รัฐสมาชิกสหประชาชาติ]]<br />ประเทศที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเอกราชจากองค์การสหประชาชาติ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของรัฐสมาชิกอื่น หรือต่อสถานภาพทางกฎหมายของประเทศใด ๆ
| admin_center_type = [[สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ|สำนักงานใหญ่]]
| admin_center    = [[แมนฮัตตัน]] [[นครนิวยอร์ก]] [[รัฐนิวยอร์ก]] [[สหรัฐอเมริกา]]
| largest_metropolitan_area = 
| languages_type   = [[ภาษาทางการ]]
| languages     = [[ภาษาอาหรับ]] [[ภาษาจีน]] [[ภาษาอังกฤษ]] [[ภาษาฝรั่งเศส]] [[ภาษารัสเซีย]] [[ภาษาสเปน]]
| membership_type  = [[รัฐสมาชิกสหประชาชาติ|รัฐสมาชิก]]
| membership     = 192 ประเทศ
| denonym      = [[เลขาธิการ]]
| government_type  = 
| leader_title1   = [[เลขาธิการสหประชาชาติ]]
| leader_name1    = [[บัน คี มูน]] 
| sovereignty_type  = การก่อตั้ง
| sovereignty_note  = 
| established_event1 = [[กฎบัตรสหประชาชาติ]]
| established_date1 = [[26 มิถุนายน]] [[ค.ศ. 1945]] 
| established_event2 = การบังคับใช้กฎบัตร
| established_date2 = [[24 ตุลาคม]] ค.ศ. 1945
| established_event3 = 
| established_date3 = 
}}

แสดงผลແມ່ແບບ:กล่องข้อมูล ประเทศ ແມ່ແບບ:จบซ่อน

หมวดหมู่ติดตาม[ດັດແກ້]

ข้อมูลแม่แบบ[ດັດແກ້]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools

ແມ່ແບບ:TemplateData header

This template produces an infobox for countries that covers their major attributes such as their flags, ethnic makeup, and political system.

[Edit template data]

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Conventional long nameconventional_long_name

Formal or official full name of the country in English. This entry should not be enclosed in brackets.

Example
The United States of America
Stringoptional
common_namecommon_name

no description

Unknownoptional
linking_namelinking_name

no description

Unknownoptional
Native namenative_name

Country's name (usually full name) in its native language, hence in italics (double quotemarks). The template {{native name}} should be used with this parameter to automatically italicize the text.

Example
{{native name|Bundesrepublik Deutschland}}
Stringoptional
Geopolitical organisation namename

Name of the geopolitical organisation in English.

Stringoptional
Flagimage_flag

File name of an image file on Wikipedia or on Commons that contains the country's current flag. Do not enclose this entry in double brackets and do not give it a prefix such as File:

Example
Flag of Iceland.svg
Fileoptional
Flag widthflag_width

If the default widths provided for the flag and coat-of-arms/symbol images produce an unsatisfactory result, use this to specify the width to be used for the flag image; the remaining width is then assigned to the coat-of-arms/symbol (if included). Can be done as a % or px.

Stringoptional
Flag alt textalt_flag

Alternate text for flag (text shown when pointer hovers over flag).

Stringoptional
Flag borderflag_border

Set to no to disable border around the flag.

Stringoptional
Flag captionflag_caption

Use this parameter to enter a caption for the flag, if one is necessary. Do not end this entry with a period.

Example
1992 version of the flag prior to the country's dissolution
Stringoptional
Second flagimage_flag2

If a country has a second flag— perhaps because of an ongoing civil war or a dispute over sovereignty— you can provide the file name of that second flag in this parameter. Do not include the prefix File:, and do not enclose it in double brackets.

Example
Secondflag of Namibia.svg
Fileoptional
Second flag alt textalt_flag2

Alt text for second flag (text shown when pointer hovers over flag).

Stringoptional
Second flag borderflag2_border

Set to no to disable border around the flag.

Stringoptional
Coat of armsimage_coat image_symbol

no description

Example
Great Seal of the United States (obverse).svg
Fileoptional
Symbol widthsymbol_width

Symbol image's width.

Default
85px
Stringoptional
Coat of arms alt textalt_coat alt_symbol coat_alt

Alt text for coat of arms.

Stringoptional
Symbol typesymbol_type

If not a coat of arms.

Example
emblem, seal, etc
Stringoptional
Symbol type articlesymbol_type_article

An article about the type of symbol of the country

Stringoptional
Text symboltext_symbol

For other types of text symbol.

Example
''[hymn name]''
Stringoptional
Text symbol typetext_symbol_type

For other types of text symbol.

Stringoptional
Other symbolother_symbol

Use if a further symbol exists.

Stringoptional
Other symbol typeother_symbol_type

no description

Stringoptional
National mottonational_motto

In inverted commas and wikilinked if link exists. Can also be used with the {{lang}} template and correct two-letter language code to designate the language of the motto where not provided in English.

Example
{{lang|de|{{lang|de|[[Das Lied der Deutschen|Einigkeit und Recht und Freiheit]]}}}}
Stringoptional
Mottomotto

no description

Stringoptional
National anthemnational_anthem

In inverted commas and wikilinked if link exists.

Stringoptional
Anthemanthem

no description

Stringoptional
Royal anthemroyal_anthem

In inverted commas and wikilinked if link exists.

Stringoptional
Mapimage_map

no description

Example
LocationCountry.svg
Stringoptional
Map widthmap_width

Map image's width.

Default
250px
Stringoptional
Map alt textalt_map

no description

Stringoptional
Map captionmap_caption

Caption to place below map.

Stringoptional
Map 2image_map2

Another map, if required.

Stringoptional
Map 2 widthmap2_width

no description

Stringoptional
Map 2 alt textalt_map2

no description

Stringoptional
Map 2 captionmap_caption2

Caption to place below second map.

Stringoptional
image_map3image_map3

no description

Unknownoptional
map3_widthmap3_width

no description

Unknownoptional
alt_map3alt_map3

no description

Unknownoptional
map_caption3map_caption3

no description

Unknownoptional
Capitalcapital

Name of country/territory's capital, wikilinked if link exists.

Stringoptional
Capital typecapital_type

no description

Stringoptional
Coordinatescoordinates

The geographic coordinates of the capital.

Stringoptional
Latitude degreeslatd

The degrees of the capital's latitude.

Stringoptional
Latitude minuteslatm

The minutes of the capital's latitude.

Stringoptional
Latitude NSlatNS

The direction of the capital's latitude.

Stringoptional
Longitude degreeslongd

The degrees of the capital's longitude.

Stringoptional
Longitude minuteslongm

The minutes of the capital's longitude.

Stringoptional
Longitude EWlongEW

The direction of the capital's longitude.

Stringoptional
Administrative centeradmin_center

Location/s of administrative center/s.

Stringoptional
Administrative center typeadmin_center_type

no description

Default
Administrative center
Stringoptional
Capital 2capital2

Name of country/territory's capital, wikilinked if link exists.

Stringoptional
Capital 2 typecapital_type2

no description

Stringoptional
Administrative center 2admin_center2

no description

Stringoptional
Administrative center 2 typeadmin_center_type2

no description

Stringoptional
Largest citylargest_city

Name of country/territory's largest city. Use "capital" (without quotemarks) if it's the capital.

Stringoptional
Largest settlementlargest_settlement

Name of largest settlement if not a city.

Stringoptional
Largest settlement typelargest_settlement_type

Type of settlement if largest settlement not a city.

Stringoptional
Official languagesofficial_languages

Languages recognised in legislation, constitution, etc.

Stringoptional
National languagesnational_languages

Country/territory-wide languages recognised but not necessarily in country/territory-wide law, etc.

Stringoptional
Regional languagesregional_languages

Languages recognised or associated with particular regions within the country/territory.

Stringoptional
Languages typelanguages_type

Use to specify a further type of language, if not official, national or regional.

Stringoptional
Languages sublanguages_sub

Is this further type of language a sub-item of the previous non-sub type?

Example
'yes' or 'no'
Stringoptional
Languageslanguages

Languages of the further type.

Stringoptional
2nd languages typelanguages2_type

Use to specify a 2nd further type of language, if not official, national or regional.

Stringoptional
Languages 2 sublanguages2_sub

Is the second alternative type of languages a sub-item of the previous non-sub type?

Example
'yes or 'no'
Stringoptional
Languages 2languages2

Languages of the second further type.

Stringoptional
Ethnic groupsethnic_groups

The primary ethnic groups of the country

Example
{{unbulleted list | 68.8% [[Bumiputera (Malaysia)|Bumiputera]] | 23.2% [[Malaysian Chinese|Chinese]] | &nbsp;7.0% [[Malaysian Indian|Indian]] | &nbsp;1.0% Others }}
Stringoptional
Ethnic groups referenceethnic_groups_ref

Reference, in <ref> format, of ethnic composition

Stringoptional
Ethnic groups yearethnic_groups_year

Year the ethnic group statistic is from

Example
2017
Numberoptional
Religionsreligion

List of religious affiliations in {{ublist}} format

Example
{{ublist|list_style=line-height:1.3em; |class=nowrap | 33.2% [[Buddhism in Singapore|Buddhism]]...}}
Stringoptional
Religions referencereligion_ref

Reference, in <ref> format, of religious composition

Stringoptional
Demonymdemonym

Name of residents of this country

Example
Singaporean
Stringsuggested
Organization typeorg_type

no description

Stringoptional
membershipmembership

no description

Stringoptional
membership_typemembership_type

no description

Stringoptional
Type of governmentgovernment_type

The type of government, e.g. federal republic

Example
[[Monarchy]]
Stringoptional
Politics linkpolitics_link

no description

Stringoptional
Leader 1 titleleader_title1

Title of principal leader

Example
[[President of Singapore|President]]
Lineoptional
Leader 1 nameleader_name1

Name of principal leader

Example
[[Halimah Yacob]]
Lineoptional
Leader 2 titleleader_title2

Title of 2nd leader

Example
[[Prime Minister of Singapore|Prime Minister]]
Lineoptional
Leader 2 nameleader_name2

Name of 2nd leader

Example
[[Lee Hsien Loong]]
Lineoptional
Leader 3 titleleader_title3

Title of 3rd leader

Example
[[Deputy Prime Minister of Singapore|Deputy Prime Ministers]]
Lineoptional
Leader 3 nameleader_name3

Name of 3rd leader

Example
[[Teo Chee Hean]]<br>[[Tharman Shanmugaratnam]]
Lineoptional
Leader 4 titleleader_title4

Title of the 4th leader

Example
[[President pro tempore of the United States Senate|President pro tempore]]
Lineoptional
Leader 4 nameleader_name4

Name of the 4th leader

Lineoptional
leader_title5leader_title5

no description

Stringoptional
Leader name 5leader_name5

no description

Stringoptional
Leader title 6leader_title6

no description

Stringoptional
Leader name 6leader_name6

no description

Stringoptional
Leader title7leader_title7

no description

Stringoptional
Leader name 7leader_name7

no description

Stringoptional
Leader title 8leader_title8

no description

Stringoptional
Leader name 8leader_name8

no description

Stringoptional
Leader title 9leader_title9

no description

Stringoptional
Leader name 9leader_name9

no description

Stringoptional
Leader title 10leader_title10

no description

Stringoptional
Leader name 10leader_name10

no description

Stringoptional
Leader title 11leader_title11

no description

Stringoptional
Leader name 11leader_name11

no description

Stringoptional
Leader title 12leader_title12

no description

Stringoptional
Leader name 12leader_name12

no description

Stringoptional
Leader title 13leader_title13

no description

Stringoptional
Leader name 13leader_name13

no description

Stringoptional
Leader title 14leader_title14

no description

Stringoptional
Leader name 14leader_name14

no description

Stringoptional
Legislaturelegislature

Name of, and link to, the country's national legislature

Example
[[Parliament of Singapore|Parliament]]
Lineoptional
upper_houseupper_house

Upper house of the country or organization's legislature

Example
[[United States House of Representatives|House of Representatives]]
Stringoptional
Lower houselower_house

Lower house of the country or organization's legislature

Example
[[United States House of Representatives|House of Representatives]]
Stringoptional
Sovereignty typesovereignty_type

Type of sovereignty this country has

Example
Independence
Lineoptional
Sovereignty notesovereignty_note

Note about this country's sovereignty

Example
from the [[United Kingdom]]
Contentoptional
establishedestablished

no description

Stringoptional
Establishment event 1established_event1

no description

Stringoptional
Establishment date 1established_date1

no description

Stringoptional
Establishment event 2established_event2

no description

Stringoptional
Establishment date 2established_date2

no description

Stringoptional
Establishment event 3established_event3

no description

Stringoptional
Establishment date 3established_date3

no description

Stringoptional
Establishment event 4established_event4

no description

Stringoptional
established_date4established_date4

no description

Stringoptional
Establishment event 5established_event5

no description

Stringoptional
established_date5established_date5

no description

Stringoptional
established_event6established_event6

no description

Stringoptional
established_date6established_date6

no description

Stringoptional
established_event7established_event7

no description

Stringoptional
established_date7established_date7

no description

Stringoptional
established_event8established_event8

no description

Stringoptional
established_date8established_date8

no description

Stringoptional
established_event9established_event9

no description

Stringoptional
established_date9established_date9

no description

Stringoptional
established_event10established_event10

no description

Stringoptional
established_date10established_date10

no description

Stringoptional
established_event11established_event11

no description

Stringoptional
established_date11established_date11

no description

Stringoptional
established_event12established_event12

no description

Stringoptional
established_date12established_date12

no description

Stringoptional
Land area (km²)area_km2

Land area of the country in square kilometers

Example
722.5
Numbersuggested
area_linkarea_link

no description

Stringoptional
area_labelarea_label

no description

Stringoptional
FR_foot4FR_foot4

no description

Stringdeprecated
area_footnotearea_footnote

no description

Stringoptional
Area rankarea_rank

Rank among countries of land area

Example
174th
Stringsuggested
Land area (mi²)area_sq_mi

Land area of the country in square miles

Example
290
Numberoptional
percent_waterpercent_water

no description

Stringoptional
area_label2area_label2

no description

Stringoptional
area_data2area_data2

no description

Stringoptional
area_label3area_label3

no description

Stringoptional
area_data3area_data3

no description

Stringoptional
FR_metropoleFR_metropole

no description

Stringdeprecated
FR_foot2FR_foot2

no description

Stringdeprecated
FR_IGN_area_km2FR_IGN_area_km2

no description

Stringdeprecated
FR_IGN_area_rankFR_IGN_area_rank

no description

Stringdeprecated
FR_IGN_area_sq_miFR_IGN_area_sq_mi

no description

Stringdeprecated
FR_foot3FR_foot3

no description

Stringdeprecated
FR_cadastre_area_km2FR_cadastre_area_km2

no description

Stringdeprecated
FR_cadastre_area_rankFR_cadastre_area_rank

no description

Stringdeprecated
FR_cadastre_area_sq_miFR_cadastre_area_sq_mi

no description

Stringdeprecated
Population estimatepopulation_estimate

An estimate of the country's population

Example
24,000,000
Numberoptional
Population censuspopulation_census

no description

Stringoptional
Population linkpopulation_link

no description

URLoptional
Population estimate yearpopulation_estimate_year

The year the population estimate is from

Example
2018
Numberoptional
Population estimate rankpopulation_estimate_rank

Rank among countries in estimated population

Example
3rd
Stringoptional
population_label2population_label2

no description

Stringoptional
Population data 2population_data2

no description

Stringoptional
Population label 3population_label3

no description

Stringoptional
Population data 3population_data3

no description

Stringoptional
Population census yearpopulation_census_year

Year the population census statistics are from

Example
2010
Numberoptional
Population census rankpopulation_census_rank

Rank among countries in census population

Example
3rd
Stringoptional
Population density per km²population_density_km2

Population density per square kilometer

Example
20,212
Numberoptional
Population density per mi²population_density_sq_mi

Population density per square mile

Example
20,212
Numberoptional
Population density footnotepop_den_footnote

footnote about the population density statistic

Stringoptional
Population density rankpopulation_density_rank

Rank among countries in population density

Example
3rd
Stringoptional
FR_metropole_populationFR_metropole_population

no description

Stringdeprecated
FR_total_population_estimate_yearFR_total_population_estimate_year

no description

Stringdeprecated
FR_footFR_foot

no description

Stringdeprecated
FR_total_population_estimateFR_total_population_estimate

no description

Stringdeprecated
FR_total_population_estimate_rankFR_total_population_estimate_rank

no description

Stringdeprecated
FR_metropole_population_estimate_rankFR_metropole_population_estimate_rank

no description

Stringdeprecated
FR_foot5FR_foot5

no description

Stringdeprecated
GDP (PPP)GDP_PPP

Gross domestic product (purchasing power parity)

Example
$554.855 billion
Linesuggested
GDP (PPP) year citedGDP_PPP_year

Year the GDP (PPP) statistic is cited from

Example
2018
Numbersuggested
GDP (PPP) rankGDP_PPP_rank

Rank among countries for GDP PPP

Example
39th
Stringoptional
GDP_PPP_per_capitaGDP_PPP_per_capita

Gross domestic product (purchasing power parity) per capita

Example
$98,014
Lineoptional
GDP (PPP) per capita rankGDP_PPP_per_capita_rank

Rank among countries for GDP PPP per capita

Example
3rd
Lineoptional
GDP (nominal)GDP_nominal

Nominal GDP of the country

Stringoptional
GDP (nominal) yearGDP_nominal_year

Year cited for the country's nominal GDP statistic

Numberoptional
GDP (nominal) rankGDP_nominal_rank

Rank among countries for nominal GDP

Example
41st
Stringoptional
GDP (nominal) per capitaGDP_nominal_per_capita

Nominal GDP per capita in the country

Example
$61,766
Stringoptional
GDP (nominal) per capita rankGDP_nominal_per_capita_rank

Rank among countries for nominal GDP per capita

Example
8th
Stringoptional
Gini indexGini

Gini index of the country

Example
46.4
Numberoptional
Gini index year citedGini_year

Year the gini index statistic is cited for

Example
2014
Numberoptional
Gini changeGini_change

"increase" or "decrease" (over last year)

Example
increase
Stringoptional
Gini index referenceGini_ref

Reference for cited Gini index statistic

Lineoptional
Gini rankGini_rank

Rank of Gini indices

Example
30th
Stringoptional
Human development indexHDI

The country's human development index (HDI)

Example
0.932
Numbersuggested
Human Development Index yearHDI_year

Year to which the HDI statistic refers

Example
2017
Numbersuggested
HDI changeHDI_change

"increase" or "decrease" from previous year

Example
increase
Stringoptional
Human Development Index referenceHDI_ref

Reference for HDI statistic

Lineoptional
Human development index rankHDI_rank

Rank among countries for HDI score

Example
9th
Stringoptional
Currencycurrency

National/official currency name and article link

Example
[[Singapore dollar]]
Lineoptional
Currency codecurrency_code

Currency code of the official currency

Example
SGD
Lineoptional
Time zonetime_zone

National time zone(s)

Example
[[Singapore Standard Time|SST]]
Lineoptional
UTC offsetsutc_offset

no description

Example
−4 to −12, +10, +11
Stringoptional
UTF offsets (DST)utc_offset_DST

no description

Example
−4 to −10
Stringoptional
DST noteDST_note

no description

Example
{{efn|name="time"}}
Stringoptional
Time zones (DST)time_zone_DST

no description

Stringoptional
Daylight savings timeDST

no description

Stringoptional
antipodesantipodes

no description

Stringoptional
Date formatdate_format

no description

Stringoptional
Mains electricityelectricity

no description

Stringoptional
drives ondrives_on

no description

Stringoptional
Rail gaugerail gauge

no description

Stringoptional
Calling codecalling_code

no description

Example
+1
Stringoptional
Patron saintpatron_saint patron_saints

no description

Stringoptional
ISO 3166 codeiso3166code

ISO 3166 code for the country

Example
US
Stringoptional
Country code top level domaincctld

no description

Example
.se
Stringoptional
official_websiteofficial_website

For geopolitical entities: do not use government website (e.g. usa.gov) for countries (e.g. [[United States]]).

Stringoptional
footnote_afootnote_a

no description

Stringoptional
footnote_bfootnote_b

no description

Stringoptional
footnote_cfootnote_c

no description

Stringoptional
footnote_dfootnote_d

no description

Stringoptional
footnote_efootnote_e

no description

Stringoptional
footnote_ffootnote_f

no description

Stringoptional
footnote_gfootnote_g

no description

Stringoptional
footnote_hfootnote_h

no description

Stringoptional
footnote1footnote1

no description

Stringoptional
footnote2footnote2

no description

Stringoptional
footnote3footnote3

no description

Stringoptional
footnote4footnote4

no description

Stringoptional
footnote5footnote5

no description

Stringoptional
footnote6footnote6

no description

Stringoptional
footnote7footnote7

no description

Stringoptional
footnote8footnote8

no description

Stringoptional
footnotesfootnotes

no description

Stringoptional
navbarnavbar

no description

Stringoptional
micronationmicronation

no description

Unknownoptional
statusstatus

no description

Lineoptional
status_textstatus_text

no description

Lineoptional
empireempire

no description

Unknownoptional
year_endyear_end

no description

Numberoptional
year_exile_startyear_exile_start

no description

Numberoptional
year_exile_endyear_exile_end

no description

Numberoptional
life_spanlife_span

no description

Lineoptional
year_startyear_start

no description

Numberoptional
flag_sizeflag_size

no description

Lineoptional
flag_altflag_alt

no description

Stringoptional
flag_alt2flag_alt2

no description

Stringoptional
flag_typeflag_type

no description

Stringoptional
coa_sizecoa_size

no description

Lineoptional
Motto in Englishenglishmotto

The country's motto translated into English

Stringoptional
image_map_sizeimage_map_size

no description

Lineoptional
image_map_altimage_map_alt

no description

Stringoptional
image_map_captionimage_map_caption

no description

Contentoptional
image_map2_sizeimage_map2_size

no description

Lineoptional
image_map2_altimage_map2_alt

no description

Stringoptional
image_map2_captionimage_map2_caption

no description

Contentoptional
loctextloctext

no description

Stringoptional
capital_exilecapital_exile

no description

Stringoptional
Recognized languagesrecognized_languages recognised_languages

Recognized languages of the country, possibly in list format

Contentoptional
Recognized national languagesrecognized_national_languages recognised_national_languages

Recognized national languages of the country, possibly in list format

Contentoptional
Recognized regional languagesrecognized_regional_languages recognised_regional_languages

Recognized regional languages of the country, possibly in list format

Contentoptional
Common languagescommon_languages

Common languages of the country, possibly in list format

Example
{{ublist|[[English language|English]]|[[Spanish language|Spanish]]|[[Chinese language|Chinese]]}}
Contentoptional
Religion statistic yearreligion_year

Year the religion statistic is from

Example
2015
Numberoptional
leader_title15leader_title15

no description

Lineoptional
leader_name15leader_name15

no description

Lineoptional
Leader's titletitle_leader

Title of the country's leader

Example
[[President of the United States|President]]
Lineoptional
Leader 1 yearsyear_leader1

Years the first leader reigned

Example
1776-1795
Lineoptional
Leader 1leader1

The first leader of the country

Example
[[George Washington]]
Lineoptional
year_leader2year_leader2

no description

Lineoptional
leader2leader2

no description

Lineoptional
year_leader3year_leader3

no description

Lineoptional
leader3leader3

no description

Lineoptional
year_leader4year_leader4

no description

Lineoptional
leader4leader4

no description

Lineoptional
year_leader5year_leader5

no description

Lineoptional
leader5leader5

no description

Lineoptional
year_leader6year_leader6

no description

Lineoptional
leader6leader6

no description

Lineoptional
year_leader7year_leader7

no description

Lineoptional
leader7leader7

no description

Lineoptional
year_leader8year_leader8

no description

Lineoptional
leader8leader8

no description

Lineoptional
year_leader9year_leader9

no description

Lineoptional
leader9leader9

no description

Lineoptional
year_leader10year_leader10

no description

Lineoptional
leader10leader10

no description

Lineoptional
Leader 11 yearsyear_leader11

Year of leader 11

Example
1980-1987
Lineoptional
leader11leader11

no description

Lineoptional
Representative titletitle_representative

Title of the country's representative

Example
[[Governor General of Canada|Governor General]]
Lineoptional
Representative 1 yearsyear_representative1

Year of representative 1

Example
1492-1506
Lineoptional
Representative 1representative1

First representative

Lineoptional
Representative 2 yearsyear_representative2

Year of representative 2

Example
1552-1580
Lineoptional
representative2representative2

no description

Lineoptional
Representative 3 yearsyear_representative3

Year of representative 3

Example
1652-1666
Lineoptional
representative3representative3

no description

Lineoptional
Representative 4 yearyear_representative4

Year of representative 4

Example
1652-1666
Lineoptional
representative4representative4

no description

Lineoptional
Representative 5 yearsyear_representative5

Year of representative 5

Example
1652-1666
Lineoptional
representative5representative5

no description

Lineoptional
title_deputytitle_deputy

no description

Lineoptional
Deputy 1 yearsyear_deputy1

Years of the 1st deputy

Example
2006-2009
Lineoptional
Deputy 1deputy1

First deputy

Lineoptional
Deputy 2 yearsyear_deputy2

Years of the 2nd deputy

Example
2009-2011
Lineoptional
deputy2deputy2

no description

Lineoptional
Deputy 3 yearsyear_deputy3

Years of the 3rd deputy

Example
2011-2013
Lineoptional
deputy3deputy3

no description

Lineoptional
Deputy 4 yearsyear_deputy4

Years of the 4th deputy

Example
2013-2016
Lineoptional
deputy4deputy4

no description

Lineoptional
Deputy 5 yearsyear_deputy5

Years of the 5th deputy

Example
2016-2018
Lineoptional
deputy5deputy5

no description

Lineoptional
Deputy 6 yearsyear_deputy6

Years of the 6th deputy

Example
2018-
Lineoptional
deputy6deputy6

no description

Lineoptional
type_house1type_house1

no description

Lineoptional
house1house1

no description

Lineoptional
type_house2type_house2

no description

Lineoptional
house2house2

no description

Lineoptional
event_preevent_pre

no description

Lineoptional
Establishment event 13established_event13

no description

Lineoptional
Establishment date 13established_date13

no description

Dateoptional
established_event14established_event14

no description

Lineoptional
established_date14established_date14

no description

Lineoptional
established_event15established_event15

no description

Lineoptional
established_date15established_date15

no description

Lineoptional
Starting eventevent_start

The foundational event of the country

Example
Established
Stringoptional
date_predate_pre

no description

Unknownoptional
Date establisheddate_start

Date the country, dynasty or organization was established (date of event_start)

Example
601 CE
Stringoptional
Event 1event1

First significant event

Example
Signing of the [[Chanyuan Treaty]] with [[Liao dynasty|Liao]]
Stringoptional
Event 1 datedate_event1

Date of the first significant event

Example
601
Dateoptional
Event 2event2

Second significant event

Example
[[Alliance Conducted at Sea|Alliance with Jin]]
Stringoptional
Event 2 datedate_event2

Date of the second significant event

Stringoptional
Event 3event3

Third significant event

Example
[[Jingkang Incident]]
Stringoptional
date_event3date_event3

no description

Unknownoptional
Event 4event4

Fourth significant event

Example
Beginning of [[Mongol conquest of the Song dynasty|Mongol invasion]]
Stringoptional
date_event4date_event4

no description

Unknownoptional
Event 5event5

Fifth significant event

Example
Fall of [[Hangzhou|Lin'an]]
Stringoptional
date_event5date_event5

no description

Unknownoptional
Event 6event6

Sixth significant event

Example
[[Krystallnacht]]
Stringoptional
date_event6date_event6

no description

Unknownoptional
Event ending the countryevent_end

The event that caused the country to stop existing or transition, if applicable

Example
[[Battle of Yamen]] (end of dynasty)
Stringoptional
End datedate_end

Date the country stopped existing or transitioned, if applicable

Example
1433
Dateoptional
event_postevent_post

no description

Unknownoptional
date_postdate_post

no description

Unknownoptional
area_haarea_ha

no description

Unknownoptional
area_acrearea_acre

no description

Unknownoptional
area_land_km2area_land_km2

no description

Unknownoptional
area_land_haarea_land_ha

no description

Unknownoptional
area_land_sq_miarea_land_sq_mi

no description

Unknownoptional
area_land_acrearea_land_acre

no description

Unknownoptional
area_water_km2area_water_km2

no description

Unknownoptional
area_water_haarea_water_ha

no description

Unknownoptional
area_water_sq_miarea_water_sq_mi

no description

Unknownoptional
area_water_acrearea_water_acre

no description

Unknownoptional
stat_area1stat_area1

no description

Unknownoptional
stat_area2stat_area2

no description

Unknownoptional
stat_area3stat_area3

no description

Unknownoptional
stat_area4stat_area4

no description

Unknownoptional
stat_area5stat_area5

no description

Unknownoptional
area_land_footnotearea_land_footnote

no description

Unknownoptional
area_water_footnotearea_water_footnote

no description

Unknownoptional
stat_year1stat_year1

no description

Unknownoptional
ref_area1ref_area1

no description

Unknownoptional
stat_year2stat_year2

no description

Unknownoptional
ref_area2ref_area2

no description

Unknownoptional
stat_year3stat_year3

no description

Unknownoptional
ref_area3ref_area3

no description

Unknownoptional
stat_year4stat_year4

no description

Unknownoptional
ref_area4ref_area4

no description

Unknownoptional
Statistic 5 yearstat_year5

Year of statistic 5

Example
1933
Numberoptional
ref_area5ref_area5

no description

Unknownoptional
stat_pop1stat_pop1

no description

Unknownoptional
stat_pop2stat_pop2

no description

Unknownoptional
stat_pop3stat_pop3

no description

Unknownoptional
stat_pop4stat_pop4

no description

Unknownoptional
stat_pop5stat_pop5

no description

Unknownoptional
ref_pop1ref_pop1

no description

Unknownoptional
ref_pop2ref_pop2

no description

Unknownoptional
ref_pop3ref_pop3

no description

Unknownoptional
ref_pop4ref_pop4

no description

Unknownoptional
ref_pop5ref_pop5

no description

Unknownoptional
nummembersnummembers

no description

Unknownoptional
p1p1

no description

Unknownoptional
s1s1

no description

Unknownoptional
flag_p1flag_p1

no description

Unknownoptional
image_p1image_p1

no description

Unknownoptional
border_p1border_p1

no description

Unknownoptional
flag_p2flag_p2

no description

Unknownoptional
image_p2image_p2

no description

Unknownoptional
p2p2

no description

Unknownoptional
border_p2border_p2

no description

Unknownoptional
flag_p3flag_p3

no description

Unknownoptional
image_p3image_p3

no description

Unknownoptional
p3p3

no description

Unknownoptional
border_p3border_p3

no description

Unknownoptional
flag_p4flag_p4

no description

Unknownoptional
image_p4image_p4

no description

Unknownoptional
p4p4

no description

Unknownoptional
border_p4border_p4

no description

Unknownoptional
flag_p5flag_p5

no description

Unknownoptional
image_p5image_p5

no description

Unknownoptional
p5p5

no description

Unknownoptional
border_p5border_p5

no description

Unknownoptional
flag_p6flag_p6

no description

Unknownoptional
image_p6image_p6

no description

Unknownoptional
p6p6

no description

Unknownoptional
border_p6border_p6

no description

Unknownoptional
flag_p7flag_p7

no description

Unknownoptional
image_p7image_p7

no description

Unknownoptional
p7p7

no description

Unknownoptional
border_p7border_p7

no description

Unknownoptional
flag_p8flag_p8

no description

Unknownoptional
image_p8image_p8

no description

Unknownoptional
p8p8

no description

Unknownoptional
border_p8border_p8

no description

Unknownoptional
flag_p9flag_p9

no description

Unknownoptional
image_p9image_p9

no description

Unknownoptional
p9p9

no description

Unknownoptional
border_p9border_p9

no description

Unknownoptional
flag_p10flag_p10

no description

Unknownoptional
image_p10image_p10

no description

Unknownoptional
p10p10

no description

Unknownoptional
border_p10border_p10

no description

Unknownoptional
flag_p11flag_p11

no description

Unknownoptional
image_p11image_p11

no description

Unknownoptional
p11p11

no description

Unknownoptional
border_p11border_p11

no description

Unknownoptional
flag_p12flag_p12

no description

Unknownoptional
image_p12image_p12

no description

Unknownoptional
p12p12

no description

Unknownoptional
border_p12border_p12

no description

Unknownoptional
flag_p13flag_p13

no description

Unknownoptional
image_p13image_p13

no description

Unknownoptional
p13p13

no description

Unknownoptional
border_p13border_p13

no description

Unknownoptional
flag_p14flag_p14

no description

Unknownoptional
image_p14image_p14

no description

Unknownoptional
p14p14

no description

Unknownoptional
border_p14border_p14

no description

Unknownoptional
flag_p15flag_p15

no description

Unknownoptional
image_p15image_p15

no description

Unknownoptional
p15p15

no description

Unknownoptional
border_p15border_p15

no description

Unknownoptional
flag_s1flag_s1

no description

Unknownoptional
image_s1image_s1

no description

Unknownoptional
border_s1border_s1

no description

Unknownoptional
flag_s2flag_s2

no description

Unknownoptional
image_s2image_s2

no description

Unknownoptional
s2s2

no description

Unknownoptional
border_s2border_s2

no description

Unknownoptional
flag_s3flag_s3

no description

Unknownoptional
image_s3image_s3

no description

Unknownoptional
s3s3

no description

Unknownoptional
border_s3border_s3

no description

Unknownoptional
flag_s4flag_s4

no description

Unknownoptional
image_s4image_s4

no description

Unknownoptional
s4s4

no description

Unknownoptional
border_s4border_s4

no description

Unknownoptional
flag_s5flag_s5

no description

Unknownoptional
image_s5image_s5

no description

Unknownoptional
s5s5

no description

Unknownoptional
border_s5border_s5

no description

Unknownoptional
flag_s6flag_s6

no description

Unknownoptional
image_s6image_s6

no description

Unknownoptional
s6s6

no description

Unknownoptional
border_s6border_s6

no description

Unknownoptional
flag_s7flag_s7

no description

Unknownoptional
image_s7image_s7

no description

Unknownoptional
s7s7

no description

Unknownoptional
border_s7border_s7

no description

Unknownoptional
flag_s8flag_s8

no description

Unknownoptional
image_s8image_s8

no description

Unknownoptional
s8s8

no description

Unknownoptional
border_s8border_s8

no description

Unknownoptional
flag_s9flag_s9

no description

Unknownoptional
image_s9image_s9

no description

Unknownoptional
s9s9

no description

Unknownoptional
border_s9border_s9

no description

Unknownoptional
flag_s10flag_s10

no description

Unknownoptional
image_s10image_s10

no description

Unknownoptional
s10s10

no description

Unknownoptional
border_s10border_s10

no description

Unknownoptional
flag_s11flag_s11

no description

Unknownoptional
image_s11image_s11

no description

Unknownoptional
s11s11

no description

Unknownoptional
border_s11border_s11

no description

Unknownoptional
flag_s12flag_s12

no description

Unknownoptional
image_s12image_s12

no description

Unknownoptional
s12s12

no description

Unknownoptional
border_s12border_s12

no description

Unknownoptional
flag_s13flag_s13

no description

Unknownoptional
image_s13image_s13

no description

Unknownoptional
s13s13

no description

Unknownoptional
border_s13border_s13

no description

Unknownoptional
flag_s14flag_s14

no description

Unknownoptional
image_s14image_s14

no description

Unknownoptional
s14s14

no description

Unknownoptional
border_s14border_s14

no description

Unknownoptional
flag_s15flag_s15

no description

Unknownoptional
image_s15image_s15

no description

Unknownoptional
s15s15

no description

Unknownoptional
border_s15border_s15

no description

Unknownoptional
Today part oftoday

For former countries, a list of countries of which the former country's territories are now part, if no more than four.

Example
{{plainlist| *[[Czech Republic]] *[[Denmark]] *[[France]] *[[Germany]] }}
Contentsuggested
footnotes2footnotes2

no description

Unknownoptional
symbol_captionsymbol_caption

no description

Unknownoptional
หมวดหมู่:แม่แบบที่เพิ่มหมวดหมู่ติดตาม