ເມືອງຫຼວງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ບົດຄວາມນີ້ມີເນື້ອໃນທີ່ສັ້ນຫຼາຍ, ຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນຫຼືພິຈາລະນາລວມເຂົ້າກັບບົດຄວາມອື່ນແທນ.

ເມືອງຫຼວງ ແມ່ນ ເມືອງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະບານ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສຳນັກໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານ ຄຳໃນພາສາອັງກິດ capital ມາຈາກພາສາລາຕິນ caput ໝາຍເຖິງ "ຫົວ" ແລະ ອາດກ່ຽວຂ້ອງ ພູແຄປິທໍລາຍ ພູທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂຣມບູຮານ ສູນກາງທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ສາສະໜາ