Jump to content

ລະຫັດໂທລະສັບລະຫວ່າງປະເທດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ໂຊນ 1 ອາເມຣິກາເໜືອ[ດັດແກ້]

ພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ໃນແຜນກຳນົດເລກໝາຍອາເມຣິກາເໜືອ (North American Numbering Plan: NANP)ໄດ້ຮັບການກຳນົດລະຫັດພື້ນທີ່ ເໝືອນກັບວ່າພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ພາຍໃນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ລະຫັດລຸ່ມນີ້ເປັນຊຸດ +1-XXX ສະແດງວ່າລະຫັດພື້ນທ່ີນັ້ນ ຢູ່ໃນແຜນກຳນົດເລກໝາຍອາເມຣິກາເໜືອ ບໍ່ໄດ້ແຍກເປັນລະຫັດປະເທດຕ່າງຫາກ ເຊັ່ນ: ຂອງກວມ ແມ່ນ +1 ຕາມດ້ວຍລະຫັດພື້ນທີ່ +671 ເປັນຕົ້ນ.

 • +1 — ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
 • ດິນແດນຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາໃນໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ:
 • +1-671 — ເກາະກວມ
 • +1-670 — ໝູ່ເກາະນໍເທີນມາຣີອານ
 • +1-684 — ອາເມຣິກາຊາມົວ
 • +1 — ການາດາ
 • +1-441 — ເບີມິວດາ
 • ສ່ວນຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດຂອງພູມີພາກ ຄາຣິບຽນ:
 • +1-264 — ແອງກວິລລາ
 • +1-268 — ອັງຕີກາບາກບູດາ
 • +1-242 — ບາຮາມາດ
 • +1-246 — ບາກບາດ
 • +1-284 — ໝູ່ເກາະບຣິດຕິດເວີຈິນ
 • +1-345 — ໝູ່ເກາະເຄແມນ
 • +1-767 — ໂດມິນິກ
 • +1-809 & +1-829 — ສາທາລະນະລັດໂດມິນິແກນ
 • +1-473 — ເກຣີນາດ
 • +1-876 — ຢາໄມອິກ
 • +1-664 — ໝູ່ເກາະມົງເຊີເເຣດ
 • +1-787 & +1-939 — ປອກໂຕຣິກໂກ
 • +1-869 — ເຊັນຄິດແລະເນວິດ
 • +1-758 — ແຊັງລູຍຊີ
 • +1-784 — ເກາະແຊັງແວງຊັງ
 • +1-868 — ຕຣີນີເຕ
 • +1-649 — ໝູ່ເກາະເຕິກແລະເຄຄອດ
 • +1-340 — ໝູ່ເກາະເວີຈີນ(ອາເມຣິກາ)

ໂຊນ 2 ອາຟຣິກາ (ສ່ວນຫຼາຍ)[ດັດແກ້]

 • 20 — ເອຢິບ
 • 212 — ຣາຊະອານາຈັກມາຣົກ
 • 213 — ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນອານເຊຣີ
 • 216 — ຕູຍນີຊີ
 • 218 — ລີບີ
 • 220 — ສາທາລະນະລັດກຳບີ
 • 221 — ສາທາລະນະລັດເຊເນການ
 • 222 — ສາທາລະນະລັດອິດສະລາມໂມຣິຕານີ
 • 223 — ມາລີ
 • 224 — ສາທາລະນະລັດກີນີ
 • 225 — ກົດດີວົວ
 • 226 — ບວກກີນາຟາໂຊ
 • 227 — ສາທາລະນະລັດນີເຊ
 • 228 — ໂຕໂກ
 • 229 — ເບແນງ
 • 230 — ສາທາລະນະລັດໂມຣິດ
 • 231 — ສາທາລະນະລັດລີເບເຣຍ
 • 232 — ສາທາລະນະລັດເຊຣາເລໂອນ
 • 233 — ການາ
 • 234 — ນີເຊເຣຍ
 • 235 — ຊາດ
 • 236 — ອາຟຣິກາກາງ
 • 237 — ກາເມີຣູນ
 • 238 — ກັບແວກ
 • 239 — ເຊົາຕູເມແລະປຣິນຊິປີ
 • 240 — ສາທາລະນະລັດກີເນເອກົວເຕີຣີອານ
 • 241 — ສາທາລະນະລັດກາບົງ
 • 242 — ສາທາລະນະລັດກົງໂກ
 • 243 — ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕກົງໂກ
 • 244 — ອັງໂກລາ
 • 245 — ກີເນບິດຊາວ
 • 246 — ບຣິດຕິດອິນດຽນໂອຊຽນເທີຣິທໍຣີ
 • 247 — ເກາະແອດເຊັນຊັນ
 • 248 — ສາທາລະນະລັດເຊແຊນ
 • 249 — ສາທາລະນະລັດຊູດັງ
 • 250 — ສາທາລະນະລັດຣູອັນດາ
 • 251 — ສະຫະພັນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕເອທິໂອປິ
 • 252 — ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕໂຊມາລີ (ໃຊ້ໃນ ໂຊມາເລຍແລນ)
 • 253 — ສາທາລະນະລັດຈິບູຕີ
 • 254 — ສາທາລະນະລັດເກນຢາ
 • 255 — ສາທາລະນະລັດຕັງຊານີ
 • 256 — ສາທາລະນະລັດອູກັນດາ
 • 257 — ສາທາລະນະລັດບຸຣຸນດີ
 • 258 — ໂມຊຳບິກ
 • 259 — ແຊນຊິບາ - never implemented - ເບິ່ງ 255 ສາທາລະນະລັດຕັງຊານີ
 • 260 — ຊຳບີ
 • 261 — ມາດາກາສະກາ
 • 262 — ເຣອູນີຍົງ
 • 263 — ຊິມບຳເວ
 • 264 — ນາມີບີ
 • 265 — ມາລາວີ
 • 266 — ຣາຊະອານາຈັກເລໂຊໂຕ
 • 267 — ສາທາລະນະລັດບົດສະວານາ
 • 268 — ຣາຊະອານາຈັກສະວາຊີລັງ
 • 269 — ສະຫະພາບໂກໂມໂຣດ
 • 27 — ອາຟຣິກາໃຕ້
 • 290 — ເຊັນເຮເລນາ
 • 291 — ເອຣີເຕຣ
 • 297 — ອາຣູບາ
 • 298 — ໝູ່ເກາະແຟໂຣ
 • 299 — ໂກຣແອນລັງ

ໂຊນ 3 ເອີຣົບ[ດັດແກ້]

 • 3 — ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ໃນປີ 1996 ໃຫ້ເປັນລະຫັດຂອງສະຫະພາບເອີີຣົບ
 • 30 — ເກຣັກ
 • 31 — ໂຮນລັງ
 • 32 — ເເບນຊິກ
 • 33 — ຝຣັ່ງ
 • 34 — ແອດສະປາຍ
 • 351 — ປອກຕູຍການ
 • 352 — ຣາຊະລັດລຸກຊຳບວກ
 • 353 — ສາທາລະນະລັດອຽກລັງ
 • 354 — ອິສະລັງ
 • 355 — ສາທາລະນະລັດອານບານີ
 • 356 — ສາທາລະນະລັດມານຕາ
 • 357 — ຊີບ;ສຳລັບນໍເທີນຊີບ ໃຊ້ລະຫັດ 90 392
 • 358 — ແຟງລັງ
 • 359 — ບູນກາລີ
 • 36 — ຮົງກາລີ
 • 37 — ເລີກໃຊ້(ເຄີຍເປັນລະຫັດຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕເຢຍລະມັນຕາເວັນອອກ)
 • 370 — ລິດຕົວນີ
 • 371 — ລັດເວຍ
 • 372 — ແອດສະໂຕນີ
 • 373 — ສາທາລະນະລັດໂມນດາວີ
 • 373 533 — ທຣານນິດສະເຕຣຍ
 • 374 — ອາກເມນີ
 • 375 — ສາທາລະນະລັດເບລາຣຸດຊີ
 • 376 — ຣາຊະຣັດອັງໂດລາ
 • 377 — ຣາຊະລັດໂມນາໂກ
 • 378 — ສາທາລະນະລັດຊັງມາຣິໂນ
 • 379 — ວາຕີກັງ
 • 38 — ເລີກໃຊ້ (ເຄີຍເປັນລະຫັດຂອງຍູໂກສະລາວີ ກ່ອນແຕກເປັນຫຼາຍປະເທດ)
 • 380 — ອູແກຣນ
 • 381 — ເຊີເບຍ
 • 382 — ມອນເຕເນໂກ
 • 385 — ໂກຣອາຊີ
 • 386 — ສະໂລເວນີ
 • 387 — ບອດສະນີ
 • 388 — ພື້ນທີ່ການກຳນົດເລກໝາຍໂທລະສັບເອີຣົບ (European Telephony Numbering Space) - Europe-wide services
 • 389 — ມາເຊໂດນ
 • 39 — ອີຕາລີ

ໂຊນ 4 ເອີຣົບ:[ດັດແກ້]

 • 40 — ຣູມານີ
 • 41 — ສະວິດ
 • 42 — ເຄີຍເປັນລະຫັດເຊັກໂກສະໂລວາກີ
 • 420 — ເຊັກໂກ
 • 421 — ສະໂລວະກີ
 • 423 — ຣາຊະລັດລຽດຕອງສະແຕນ
 • 43 — ໂອຕຣິດ
 • 44 — ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ(ອັງກິດ)
 • 45 — ແດນມາກ
 • 46 — ຂູແອດ
 • 47 — ນອກແວ
 • 48 — ໂປແລນ
 • 49 — ສະຫະພັນສາທາລະນະລັດເຢຍລະມັນ

ໂຊນ 5 ເມັກຊິກ ອາເມຣິກາກາງ ແລະ ອາເມຣິກາໃຕ້[ດັດແກ້]

 • 500 — ໝູ່ເກາະຟອກແລນ
 • 501 — ເບລິດ
 • 502 — ກົວເຕມາລາ
 • 503 — ຊານວາດໍ
 • 504 — ຮົງດູຣາດ
 • 505 — ນິກາຣາກົວ
 • 506 — ໂກດສະຕາຣິກາ
 • 507 — ປານາມາ
 • 508 — ແຊງປີແຢແລະມີເກີລົງ
 • 509 — ໄຮຕິ
 • 51 — ເປຣູ
 • 52 — ເມັກຊິກ
 • 53 — ກຸຍບາ
 • 54 — ອາກຊັງຕິນ
 • 55 — ເບຣຊິນ
 • 56 — ຈີເລ
 • 57 — ໂກລົມບີ
 • 58 — ເວເນຊູເອລາ
 • 590 — ກົວເດີລູບ
 • 591 — ໂບລີວີ
 • 592 — ສາທາລະນະລັດສະຫະກອນກຸຍຢານ
 • 593 — ເອກົວເຕີ
 • 594 — ຝຣັ່ງກຸຍຢານ
 • 595 — ປາຣາກວາຍ
 • 596 — ມາຕີນິກ
 • 597 — ຊູຣີນາມ
 • 598 — ອູຣູກວາຍ
 • 599 — ເນເທີແລນແອນທິວລິດ

ໂຊນ 6 ປາຊີຟິກໃຕ້ ແລະ ໂອເຊອານີ[ດັດແກ້]

 • 60 — ມາເລເຊຍ
 • 61 — ອົດສະຕຣາລີ
 • 62 — ອິນໂດເນເຊຍ
 • 63 — ຟິລິບປິນ
 • 64 — ນູແວນເຊລັງ
 • 65 — ສິງກະໂປ
 • 66 — ຣາຊະອານາຈັກໄທ
 • 670 — ຕີມໍຕາເວັນອອກ (ເຄີຍເປັນລະຫັດຂອງໝູ່ເກາະນໍເທີນມາຣຽນນາ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນລວມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ແຜນກຳນົດເລກໝາຍອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ໃຊ້ລະຫັດ +1-670)
 • 671 — ເຄີຍເປັນລະຫັດຂອງກວມ(ປັດຈຸບັນລວມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ແຜນກຳນົດເລກໝາຍອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ໃຊ້ລະຫັດ +1-671)
 • 672 — ລະຫັດດິນແດນພາຍນອກ ອົດສະຕຣາລີ ນອກຈາກເກາະຄຣິດສະມາດ ແລະ ໝູ່ເກາະໂຄໂຄດ(ຄີລີງ)ເຊັ່ນ: ອົດສະຕຣາລີອັງຕາກຕິກເໜືອເທີຣິທໍຣີ ແລະ ເກາະນໍຟອກ ເປັນຕົ້ນ.
 • 673 — ບຣູໄນ
 • 674 — ນາອູລູ
 • 675 — ປາປາວຊີ-ນູແວນກີນີ
 • 676 — ຣາຊະອານາຈັກຕອງກາ
 • 677 — ໝຸ່ເກາະໂຊໂລມົງ
 • 678 — ສາທາລະນະລັດວານົວຕູ
 • 679 — ຟິດຈິ
 • 680 — ສາທາລະນະລັດປາເລົາ
 • 681 — ໝູ່ເກາະວານລິດ ແລະ ຟຸຕູນາ
 • 682 — ເກາະກຸກ
 • 683 — ນີອູເອ
 • 684 — ເຄີຍເປັນລະຫັດຂອງອາເມຣິກັນຊາມົວ(ປັດຈຸບັນລວມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ແຜນກຳນົດເລກໝາຍອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ໃຊ້ລະຫັດ +1-684).
 • 685 — ຊາມົວ
 • 686 — ຄີຣິບາຕິ
 • 687 — ນິວແຄລິໂດເນຍ
 • 688 — ຕູວາລູ
 • 689 — ຝຣ່ັງໂປລີນີຊີ
 • 690 — ໂຕເກເລົາ
 • 691 — ສະຫະພັນທະລັດມາໂກຣນີຊີ
 • 692 — ໝູ່ເກາະມາແຊo

ໂຊນ 7 ຣັດເຊຍ:[ດັດແກ້]

 • 7 — ສະຫະພັນຣັດເຊຍ ແລະ ກາຊັກສະຖານ

ໂຊນ 8 ອາຊີຕາເວັນອອກ[ດັດແກ້]

 • 800 — ລະຫັດລະຫວ່າງປະເທດ (ໝາຍເລກໂທລະສັບຟຣີ)
 • 808 — ສະຫງວນໄວ້ສຳລັບບໍລິການອັດຕາສ່ວນແບ່ງ(Shared Cost Services)
 • 81 — ຍີ່ປຸ່ນ
 • 82 — ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ
 • 84 — ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ
 • 850 — ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ປະຊາທິປະໄຕເກົາຫຼີ
 • 852 — ເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງ
 • 853 — ມາເກົາ
 • 855 — ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ
 • 856 — ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 • 86 — ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ
 • 870 — ອິນມາເຊດ (ລະຫັດການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອຂ່າຍດຽວ - Single Network Access Code)
 • 875 — ສະຫງວນໄວ້ສຳລັບບໍລິການເຄື່ອນທີ່ທາງທະເລ (Maritime Mobile)
 • 876 — ສະຫງວນໄວ້ສຳລັບບໍລິການເຄື່ອນທີ່ທາງທະເລ (Maritime Mobile)
 • 877 — ສະຫງວນໄວ້ສຳລັບບໍລິການເຄື່ອນທີ່ທາງທະເລ (Maritime Mobile)
 • 878 — ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມສ່ວນບຸກຄົນສາກົນ (Universal Personal Telecommunications)
 • 879 — ສະຫງວນໄວ້ສຳລັບບໍລິການເຄື່ອນທີ່ທາງທະເລແຫ່ງຊາດ
 • 880 — ບັງຄະລາເທດ ລະຫັດຍ່ອຍ
 • 881 — ລະບົບເຄື່ອນທີ່ຜ່ານດາວທຽມ (Mobile Satellite System)
 • 882 — ເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງປະເທດ
 • 886 — ສາທາລະນະລັດຈີນ (ໄຕ້ຫວັນ)

ໂຊນ 9 ອາຊີຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ອາຊີກາງ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ[ດັດແກ້]

 • 9 — ຕວກກີ
 • 90 392 — ສາທາລະນະລັດຕວກກີແຫ່ງນໍເທີນຊີບ
 • 91 — ສາທາລະນະລັດອິນເດຍ
 • 92 — ປາກີສະຖານ
 • 93 — ອັບການີສະຖານ
 • 94 — ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມປະຊາທິປະໄຕສີລັງກາ
 • 95 — ສາທາລະນະລັດແຫ່ງສະຫະພາບມຽນມາ
 • 960 — ມານດິບ
 • 961 — ລີບັງ
 • 962 — ຊອກດານີ
 • 963 — ຊີຣີ
 • 964 — ອີຣັກ
 • 965 — ໂກເວດ
 • 966 — ອາຣະບີຊາອຸດິດ
 • 967 — ເຢເມນ
 • 968 — ໂອມັງ
 • 969 — ເຄີຍເປັນລະຫັດຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເຢເມນ(ເຢເມນເໜືອ)- ປັດຈຸບັນຢູ່ພາຍໃຕ້ລະຫັດ 967 ເຢເມນ(ອະດີດສາທາລະນະລັດອາຣັບເຢເມນ ຫຼື ເຢເມນໃຕ້)
 • 970 — ສະຫງວນໄວ້ສຳລັບປາເລດສະຕິນ
 • 971 — ອີມິຣັດອາຣັບເອກະພາບ
 • 972 — ອິດສະລາແອນ
 • 973 — ບາເຣນ
 • 974 — ອານບາເຣນ
 • 975 — ພູຖານ
 • 976 — ມົງໂກລີ
 • 977 — ສະຫະພັນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕເນປານ
 • 978 — ແຕ່ກ່ອນເປັນລະຫັດຂອງລັດດູໄບ(ປັດຈຸບັນໃຊ້ລະຫັດ 971 ເອມິຣັດອາຣັບເອກະພາບ)
 • 979 — ບໍລິການອັດຕາຄ່າທຳນຽມພິເສດສາກົນ (International Premium Rate Service) - ແຕ່ກ່ອນເປັນລະຫັດຂອງລັດອາບູດາບີ (ປັດຈຸບັນໃຊ້ລະຫັດ 971 ເອມິຣັດອາຣັບເອກະພາບ)
 • 98 — ອີຣານ
 • 991 — International Telecommunications Public Correspondence Service trial (ITPCS)
 • 992 — ຕັດຊິກກິດສະຖານ
 • 993 — ຕວກເມນິສະຖານ
 • 994 — ອາແຊກໄບຊານ
 • 995 — ເຊອອກຊີ
 • 996 — ກຽກກິດສະຖານ
 • 998 — ສາທາລະນະລັດອູຊະເບກິສະຖານ