Jump to content

ຊີເກມສ໌ ‍2009

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ຊີເກມ 2009 (2009 Southeast Asian Games) ແມ່ນການແຂ່ງຂັນກິລາໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 25, ເຊີ່ງຈະຖືກຈັດຂື້ນທີ່ ວຽງຈັນ ປະເທດລາວ, ລະຫວ່າງວັນທີ 09 ເຖິງ 18 ທັນວາ 2009.