Jump to content

ກີລາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ກິລາ)
ກີລາ

ກິລາ ແມ່ນ ການແຂ່ງຂັນ ຫຼື ກິດຈະກຳ ຕາມ ຮູບແບບ ຫຼື ກະຕິກາທີ່ກຳນົດໄວ້. ກິລາ ບໍ່ ຈຳກັດສະເພາະ ແຕ່ງການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ ເຕາະກະຕໍ້, ເຕະບານ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ ຍັງລວມ ທັງການແຂ່ງຂັນ ດ້ານ ມັນສະໝອງ ເຊັ່ນ ໝາກເສິກ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນເວລາເຟຶກແອບກິລາ ມີ ຢູ່ 3 ສາເຫດຄື: 1) ຜູ້ຊີ້ນຳໆພາການເຟິກແອບ;2) ຍ້ອນຜູ້ກຽວເອງ ແລະ 3)ຍ້ອນ ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆໃນສະຫນາມເຟຶກ

ປະເພດກິລາ[ດັດແກ້]

ກິລາທີ່ນິຍົມໃນລາວ ບານເຕະ ຕີບູນ ກະຕໍ້ ມວຍ ບານສົ່ງ ເທວອນໂດ