ຈຸທາວັດ ວິວັດຊະຣະວົງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ທ່ານຊາຍຈຸທາວັດ ວິວັດຊະຣະວົງ

ພະນາມ ທ່ານຊາຍຈຸທາວັດ ວິວັດຊະຣະວົງ
ພະນາມເດີມ ໝ່ອມເຈົ້າຈຸທາວັດ ມະຫິດົນ
ລາຊະວົງ ວິວັດຊະຣະວົງ (ລາຊະວົງຈັກກີ)
ຂໍ້ມູນສ່ວນພະອົງ
ປະສູດ 29 ສິງຫາ ຄ.ສ. 1979 (44 ປີ)
ບ່ອນທີ່ປະສູດ ນະ ບາງກອກ ປະເທດໄທ
ພະບິດາ ພະບາດສົມເດັດພະວະຊິຣະເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ
ພະມານດາ ສຸຈາຣິນີ ວິວັດຊະຣະວົງ
ໝ່ອມ ຣິຍາ ກອຫ໌ຟ (ສົມລົດ 2013)

ທ່ານຊາຍ ຈຸທາວັດ ວິວັດຊະຣະວົງ ແມ່ນພະລາຊະໂອລົດພະອົງທີ 2 ໃນພະບາດສົມເດັດພະວະຊິຣະເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ ແລະບຸດອົງໂຕຂອງສຸຈາຣິນີ ວິວັດຊະຣະວົງ ປັດຈຸບັນອາໄສຢູ່ທີສະຫະລັດ ໂດຍສົມລົດກັບ ຣິຍາ ກອຫ໌ຟ ຊາວຊານດີເອໂກ