My Hero Academia

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ມາຍຮີໂລ ອາຄາເດເມັຍ (ຍີ່ປຸ່ນ: 僕のヒーローアカデミア Romaji: Boku no Hīrō Akademia ອັງກິດ: My Hero Academia) ແມ່ນກາຕູນມັງງະຍີ່ປຸ່ນ ຂຽນແລະພາບໂດຍ ໂຄເຮ ໂຮລີໂຄຊີ ເຜີຍແຜ່ໃນໂຊເນັນຈ້ຳປະຈໍາອາທິດ (Weekly Shōnen Jump) ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2014 ກັບເລັ່ມເກັບກໍາເພີ່ມເຕີມ 24 ເລັ່ມ/ຕັນໂຄບົງ ນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2019 ກາຕູນເລື້ອງນີ້ຖືກດັດແປງໃນໂທລະພາບອານີເມໂດຍ ໂບນສ໌ (Bones) ຊີຊັ່ນແຮກອອກອາກາດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເມື່ອວັນທີ່ 3 ເມສາ ເຖີງ 26 ມິຖຸນາ 2016 ຕາມດ້ວຍຊີ່ຊັ່ນ 2 ເມື່ອວັນທີ່ 1 ເມສາ ເຖີງ 30 ກັນຍາ 2017 ຫຼັງຈາກນັ້ນຊີ່ຊັ່ນ 3 ເມື່ອວັນທີ່ 7 ເມສາ ເຖີງ 29 ກັນຍາ 2018 ແລະຊີຊັ່ນ 4 ເມື່ອວັນທີ່ 12 ຕຸລາ 2019 ເຖີງປັດຈຸບັນ ຮູບເງົາອານີເມ "My Hero Academia: Two Heroes" ຖືກປ່ອຍຕົວເມື່ອວັນທີ່ 3 ສິງຫາ 2018 ຮູບເງົາເລື່ອງທີ່ 2 "My Hero Academia: Heroes Rising" ຈະຖືກປ່ອຍຕົວເມື່ອວັນທີ່ 20 ທັນວາ 2019

ເລື້ອງລາວ[ດັດແກ້]

ໃນໂລກທີ່ຜູ້ຄົນດ້ວຍມະຫາພະລັງແມ່ນບັນທັດຖານ ອີຊຸກຸ ມີໂດລີຍະ ມີຄວາມຝັນມື້ໜຶ່ງກາຍມາເປັນຮີໂລ່ (ໝາຍເຖີງ ວີລະບຸລຸດ) ເຖິງວ່າຈະມີຂົ່ມເຫັງໂດຍເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນຂອງລາວບໍ່ມີມະຫາອຳນາດ ຫລັງຈາກເປັນຜູ້ດຽວເພື່ອພະຍາຍາມແລະຊ່ວຍປະຢັດເດັກນ້ອຍລາວທີ່ຄັດສຶກິ ບາຄຸໂກຖືກຂົ່ມເຫັງຈາກຄົນຊົ່ວຮ້າຍ ອໍລ໌ໄມທ໌ (All might ອ່ານວ່າ: ອໍໄມຕ໌) ວີລະບຸລຸດຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍລາວແລະປະທານໃຫ້ລາວ ອໍລ໌ໄມທ໌ມີພະລັງອຳນາດ "ໜຶ່ງສຳລັບທຸກຄົນ" ເລື້ອງລາວຕໍ່ໄປນີ້ ອີຊຸກຸເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດ​ທະ​ຍົມ​ປາຍ U.A. (雄英高校, Yūei Kōkō) ໂຮງຮຽນສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄົນຮຸ່ນຫລັງຂອງວີລະບຸລຸດ ອີຊຸກຸແລະເພື່ອນໃໝ່ຂອງລາວພະຍາຍາມດຸ່ນດ່ຽງການຂອງເຂົາເຈົ້າຝຶກຫັດເປັນວີລະບຸລຸດກັບໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນທຳມະດາ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ລີກຂອງຊົ່ວຮ້າຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອໍລ໌ໄມທ໌ ສັດຕູສຳຄັນທີ່ສຸດທັງໝົດສຳລັບໜຶ່ງ ມີແຜນການທຳລາຍວີລະບຸລຸດທຸກຄົນແລະເຂົ້າຄວບຄຸມສັງຄົມ