ແມ່ນ້ຳປິງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ແມ່ນ້ຳປິງ

ແມ່ນ້ຳປິງໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ຊ່ວງບໍລິເວນວັດທ່າຫຼຸກ ອຳເພີເມືອງຊຽງໃໝ່
ຕົ້ນນ້ຳ ດອຍຊຽງດາວ
ປາຍນ້ຳ ແມ່ນ້ຳເຈົ້າພະຍາ
ໄຫຼຜ່ານ ໄທ
ຄວາມຍາວ 658 ກິໂລແມັດ
ປະລິມານນ້ຳ 265 ລູກບາດແມັດຕໍ່ວິນາທີ
ພື້ນລຸ່ມນ້ຳ 33,898 ຕາຮາງກິໂລແມັດ
ແມ່ນ້ຳ

ແມ່ນ້ຳປິງ (ໄທ: แม่น้ำปิง; ຄຳເມືອງ: ) ຫຼື ແມ່ປິງ ຫຼື ແມ່ຣະມິງ ແມ່ນແມ່ນ້ຳສາຍສຳຄັນຂອງປະເທດໄທ ແລະເປັນໜຶ່ງໃນສອງແມ່ນ້ຳທີ່ມາບັນຈົບເປັນແມ່ນ້ຳເຈົ້າພະຍາ ແມ່ນ້ຳປິງໄຫຼຢູ່ໃນຫຸບເຂົາຮະຫວ່າງທິວເຂົາຖະໜົນທົງໄຊກາງກັບທິວເຂົາຜີປັນນ້ຳຕະເວັນຕົກ ມີຕົ້ນນ້ຳຢູ່ທີ່ດອຍຊຽງດາວໃນອຳເພີຊຽງດາວ ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ໄຫຼລົງທາງໃຕ້ຜ່ານຈັງຫວັດລຳພູນ ຮວມກັບແມ່ນ້ຳວັງທີ່ອຳເພີບ້ານຕາກ ຈັງຫວັດຕາກ ໄຫຼລົງທາງໃຕ້ຜ່ານຈັງຫວັດກຳແພງເພັດ ແລ້ວບັນຈົບກັບແມ່ນ້ຳນ່ານທີ່ອຳເພີເມືອງນະຄອນສະຫວັນ ຈັງຫວັດນະຄອນສະຫວັນ ຈາກຈຸດນີ້ໄປເປັນຕົ້ນກຳເໜີດຂອງແມ່ນ້ຳເຈົ້າພະຍາ ແມ່ນ້ຳປິງມີຄວາມຍາວທັ້ງສິ້ນ 658 ກິໂລແມັດ

ແມ່ນ້ຳປິງມີແມ່ນ້ຳສາຂາທີ່ສຳຄັນຢູ່ 6 ສາຍ ຄື ແມ່ນ້ຳງັດ ແມ່ນ້ຳແຕງ ແມ່ນ້ຳກວງ ແມ່ນ້ຳລີ້ ແມ່ນ້ຳກາງ ແລະແມ່ນ້ຳແຈ່ມ

ໃນບໍລິເວນແມ່ນ້ຳປິງຕອນບົນເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດແມ່ປິງ ມີເນື້ອທີ່ 627,346 ໄຮ່ (1,003.75 ຕາຮາງກິໂລແມັດ)