Jump to content

ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງເຢຍລະມັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງເຢຍລະມັນ

ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງເຢຍລະມັນ (ເຢຍລະມັນ: Bundesadler) ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງຂອງປະເທດເຢຍລະມັນທີ່ປະກອບດ້ວຍແຫຼວ ສີຂອງເຄື່ອງໝາຍຊາດຄ້າຍກັບສີຂອງທຸງຊາດເຢຍລະມັນ (ດຳ ແດງ ແລະທອງ) ແລະເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງໝາຍຊາດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງທະວີບເອີລົບແລະຂອງໂລກ[ຕ້ອງການອ້າງອີງ]

ປະຫວັດສາດ

[ດັດແກ້]

ສະມາພັນທະລັດເຢຍລະມັນ

[ດັດແກ້]

ສະມາພັນທະລັດເຢຍລະມັນເໜືອ

[ດັດແກ້]
ເຄື່ອງໝາຍຂອງສະມາພັນທະລັດເຢຍລະມັນເໜືອ
ເຄື່ອງໝາຍຂອງສາທາລະນະລັດໄວມາຣ໌ (ຄ.ສ. 1919–1933)
Bundesadler
ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນ (Reichswappen) ຄ.ສ. 1919–28 ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນ (Reichswappen) ຄ.ສ. 1928–35 ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນທີ່ໃຊ້ສຳລັບທຸງລາດຊະການ Reichsschild (Reich's escutcheon) ລະຫວ່າງປີ 1921 ເຖິງ 1933 ເຄື່ອງໝາຍຊາດຢ່າງງ່າຍໃຊ້ສຳລັບລັດຖະບານກາງ ຄ.ສ. 1921–1935
ເຄື່ອງໝາຍຂອງນາຊີເຢຍລະມັນ (1933–45)
ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນ (Reichswappen) ຄ.ສ. 1933–35 ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນ (Reichsadler) ຄ.ສ. 1935–45 ເຄື່ອງໝາຍຂອງພັກນາຊີ (Parteiadler) ເຄື່ອງໝາຍຂອງພັກນາຊີແບບອື່ນ (Parteiadler) ເຄື່ອງໝາຍຊາດໄຣຊ໌ເຢນລະມັນສຳລັບກອງທັບເຢຍລະມັນ (Heer)

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕເຢຍລະມັນ

[ດັດແກ້]
Insignia of the German Democratic Republic
ເຄື່ອງໝາຍຊາດເຢຍລະມັນຕາເວັນອອກ ຄ.ສ. 1950–53 ເຄື່ອງໝາຍຊາດເຢຍລະມັນຕາເວັນອອກ ຄ.ສ. 1953–55 ເຄື່ອງໝາຍຊາດເຢຍລະມັນຕາເວັນອອກ ຄ.ສ. 1955–90